ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Aloja -> Ausekļa vidusskola

25.11.2011.
Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskola - draugos ar interaktīvo pasaku

Pēdējo desmit gadu laikā būtiskas pārmaiņas ir skārušas visas mūsu dzīves jomas, arī izglītību. Šodien vairāk vai mazāk katrā priekšmetā strikti noteikti rezultāti, bet metožu un paņēmienu ziņā skolotājiem dota brīvība.

Katrs prasmīgs skolotājs ik dienu meklē jaunas formas un metodes, kas atbilst mūsdienu prasībām un situācijai, katrai klasei un skolēnam. Mūsu dzīvē strauji ir ienākušas modernās tehnoloģijas, pozitīvi, tomēr līdz ar to daudz laika jaunieši pavada pie datora. Skolēniem un vecākiem ir mainījušies domāšanas stereotipi un nevienam nav noslēpums, ka grāmata un lasīšana ir palikusi „otrajā plānā”, tāpēc jo būtiski ir kopt un mācīt mīlēt tās gudrības, ko mums nes grāmata. Bērnībā tās ir bilžu, pasaku grāmatas, vēlāk piedzīvojumi un grāmatas ar paliekošām vērtībām.

Alojas Ausekļa vidusskolā skolotāji ar dažādu metožu, stimulēšanas palīdzību rosina skolēnos vēlmi būt grāmatu draugiem, tāpēc, uzzinot par Limbažu sākumskolas skolotājas Indras Ābeles prasmi ievadīt pasaku valstībā, izmantojot interaktīvās metodes, sākumskolas skolotāji uzaicināja kaimiņu novada skolotāju dalīties pieredzē. 25.novembrī Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolēni visas dienas garumā ar skolotāju Indru izspēlēja un izdzīvoja Zīļuka, Vinnija Pūka un viņa draugu gaitas, pabija kopā ar zvēru karali lauvu un citiem varoņiem.Skolēniem aktīvi līdzdarbojoties, un nepārspējamā aktiermāksla, ko mums rādīja Limbažu sākumskolas skolotāja, arī pieaugušajiem radīja vēlmi līdzi darboties un lieku reizi paņemt rokās, šīs tik ļoti pazīstamās un iemīļotās bērnu grāmatiņas.Interaktīvās nodarbības parādīja to, kā ar minimāliem līdzekļiem, un savu personību skolotājs spēj noturēt skolēnu uzmanību, ko nebūt nav viegli izdarīt.

Paldies Limbažu sākumskolas vadībai un skolotājai Indrai Ābelei! Uz turpmāko sadarbību!

Inatra Vaļicka,
Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece mācību jomā,
sākumskolas MK vadītāja
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________