ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Valsts svētki 18.11.2011.

18.11.2011.
Daudz laimes, mūsu Latvija!

Atkal klāt kārtējais novembris – gada tumšākais, bet mūsu valstij visgaišākais mēnesis. Novembrī ikreiz īpaši pieminam Latvijas brīvības cīnītājus un atzīmējam valsts proklamēšanas gadadienu. Šogad Latvijas proklamēšanas 93. gadadienu ar svinīgiem sarīkojumiem un koncertiem plaši svinēja arī Alojas novadā.

18. Novembra priekšvakarā Staicelē, iepretī lībiešu muzejam, pie tēlnieka Andra Vārpas akmens Saites tika atklātas piemiņas plāksnes aizsaulē aizgājušiem staiceliešiem Osvaldam Gustavsonam un Elmāram Kiviraijujam. Ar svecītēm un ziediem rokās vienkopus pulcējās dažādu paaudžu staicelieši.

Piemiņas pasākumu atklāja novada domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Bakmanis, kurš atgādināja, ka bez cilvēka darba nekas šai pasaulē nenotiek.

Ļaudis, kuri Staiceles veidošanā ieguldījuši mūžu un darbu, ir pelnījuši ko vairāk par piemiņas vietu kapsētā. Šādi cilvēki, kuri no sirds pilsētu velk un stutē nav daudz, tāpēc tie jāgodina īpaši. Elmāra kultūras tradīcijas un sirdsdegsme, Osvalda entuziasms un darba augļi mums ir īpaši
, - teica J.Bakmanis.

Doma par piemiņas vietas veidošanu radusies jau 2004. gadā Pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometnes laikā, kad iestādīja kastaņu aleju. Šogad ideju atdzīvināja Staiceles mūzikas un mākslas skolas direktore Ārija Bakmane. Sadarbībā ar Staiceles kultūras namu, mūzikas un mākslas skolas pedagogiem Rolandu Bakmani un Āriju Dauguli ideja realizējusies.

Staiceles pārvaldes vadītāja Ausma Plūme aicināja vietu sargāt un kopt, - Lai šī mums būtu svēta vieta, kur ikviens, kad vien ir tāda vēlme var atnākt paklusēt un padomāt.

Vēlāk kultūras namā notika svinīgs sarīkojums, kurā sveica konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” laureātus. Alojas novada domes atzinības rakstus no domes priekšsēdētājas Daces Vilnes un Staiceles pārvaldes vadītājas saņēma 10 staicelieši par mūža ieguldījumu, nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā un sportā, par sabiedrisko aktivitāti vai izcilu devumu savas pilsētas un pagasta attīstībā.

Atzinību saņēma rakstniece Daina Avotiņa, Staiceles vidusskolas skolotājas Glorija Vizule un Vizma Lūse, bibliotekāre Inta Meistere, skolnieki Jānis Taulavičus un Rūta Kažoka, SIA Staiceles komunālais uzņēmums grāmatvede Sandra Grāvere, mūzikas un mākslas skolas saimniecības pārzinis Ivars Čipots, Staiceles pasta nodaļas vadītāja Livita Jančevska, sporta metodiķis un Staiceles kultūras nama skaņu operators Dainārs Konrāds.

Svētku koncertu kuplināja mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumi un kultūras nama vokālais ansamblis Dziesmu draugi. Aplausiem skanot, ar ovācijām un ziediem sirsnīgi godināja ansambļa ilggadējo vadītāju un pedagoģi Dzidru Roci, kura piektdien Rīgas pilī no valsts prezidenta Andra Bērziņa saņēma Atzinības krustu par nopelniem Latvijas valsts labā.

     Bilžu albums (Staicele) >>>

Tās pašas dienas vakarā arī Braslavas pagasta Vilzēnu tautas namā izskanēja sirsnīgs un patiesi latvisks sveiciens valstij svētkos. Neierastais zāles iekārtojums un pārdomātais svētku noformējums solīja interesantu un sirsnīgu koncertu. Tajā uzstājās Alojas pirmsskolas izglītības iestādes Vilzēnu filiāles audzēkņi kopā ar dramatiskā kolektīva „Knaģīši” dziedošajām meitenēm, arī mūzikas skolotājas Dainas Mūrnieces audzēknes Violeta Birkava un Katrīna Mētriņa no Alojas.

Amatierteātra „Man patīk” vīri runāja citātus no Ievas Nikoletas Dāboliņas grāmatas „Pasaka par Latviju”. Trāpīgie citāti šķiet uzrunāja ikvienu tovakar zālē esošo, jo tajos apbrīnojami kodolīgi izskanēja ticība mūsu valstij, cerība, ka tās nākotne būs gaišāka. Dzirdētais radīja ideālo Latviju, tādu, kādu savās sirdīs droši vien katrs no mums vēlētos. Ritma grupa „Radiridirī” Dzintara Vīksnas vadībā izrādīja latviešu tautasdziesmas interpretāciju „Es atnācu uguntiņu”, kas bija īsts baudījums ikvienai dvēselei. Koncertā piedalījās arī sieviešu vokālais ansamblis „Heihēra”, senioru deju kopa „Liepas”, Elīza Karlsone (flauta) un Andrejs Vaičuks (klavieres).

Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne svētku uzrunā runāja par patriotismu un atgādināja, ka valsts ir tik stipra, cik stipri esam mēs paši. Viņasprāt, vislielākā Latvijas sāpe ir tā, ka miera nevis kara laikā, katrs desmitais tās iedzīvotājs atrodas ārpus tās robežām. Vai pēc 50 gadiem varēsim teikt, ka Latvija ir latviešu zeme un, ka šeit dzīvo latvieši? Vai tā būs, tas ir atkarīgs no katra mūsu valsts iedzīvotāja. Vēlēsim Latvijai saules mūžu! – nobeigumā sacīja D.Vilne. Braslavas pārvaldes vadītājs Normunds Šķepasts un novada priekšsēdētāja sumināja pagasta sakoptāko sētu un iestāžu īpašniekus, pasniedzot ziedus un pateicības rakstus.

     Bilžu albums (Vilzēni) >>>

Tieši valsts svētku vakarā koncerts notika Brīvzemnieku pagasta Puikulē. To atklāja Puikules tautas nama vadītāja Maija Martinova, aicinot domās, doties pa gaismas ceļu pretī Latvijai. Brīvzemnieku pagasta ļaudis uzrunāja novada domes priekšsēdētāja D. Vilne un pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš.

Tāpat kā citviet novadā, arī Puikulē ar simbolisku dāvaniņu un pateicības rakstu godināja sakoptāko sētu īpašniekus. Pirms katras nominācijas uz ekrāna demonstrēja foto no sakoptākajām sētām un iestādēm. D. Vilne teica paldies tiem ļaudīm, kuri kopj savu pagalmu un līdz ar to arī Latviju, - Šajās mājās noteikti dzīvo cilvēki ar ļoti sakoptu dvēseli, jo nevar kopt dārzu un sētu, ja neesi iekšēji sakopts. Tas ir apsveicami, ka kaimiņš skatās no kaimiņa, dalās ar stādiem un padomu. Tā šī sakoptība vēršas plašumā. Rezultātā redzam kā uzplaukst ciems, novads un arī Latvija.

Svētku koncertā piedalījās pirmsskolas bērnu ansamblis, mazie dziedātāji Harijs Sniedze un Armands Konons no Ozolmuižas. Viņus sagatavoja mūzikas skolotāja Kristīne Freimane-Semjonova. Dzeju lasīja Puikules un Ozolmuižas pamatskolas skolēni. Ar solo dziedājumu priecēja Andris Raciborskis, Laura Margeviča un Puikules pamatskolas skolotāja Gita Rudzīte ar bērniem Klāvu un Santu. Latviskus dančus izdejoja Ozolmuižas deju kolektīvs „Ozoli”. Ansamblis „Kolorīts” kā allaž priecēja ar savu skanējumu. Paldies Puikules dramatiskā kolektīva dalībniekiem par izjustiem dzejas lasījumiem!

Noslēgumā Brīvzemnieku pagasta pārvaldnieks A.Bērziņš pārvaldes un iedzīvotāju vārdā teica sirsnīgu paldies Laimdotai Klāmanei par godprātīgu un ilggadēju darbu Puikules pasta nodaļā. Pateicību saņēma arī piemājas bioloģiskās saimniecības „Vīksnas” īpašnieki Sarmīte un Aldis Braslavi par uzņēmību, darbu un pagasta vārda popularizēšanu.

     Bilžu albums (Puikule) >>>

Alojā svētku laikā notika klasiskās mūzikas koncerts „Skaista mūzika trio”. Tajā piedalījās mūziķi Svetlana Okuņa (vijole), Inga Sunepa (čells) un Juris Žvikovs (klavieres). Trio atskaņoja Jozefa Haidna, Pētera Pladiska, Astora Pjacollas, Emīla Dārziņa un citu autoru klasiskās mūzikas skaņdarbus. Alojiešus uzrunāja domes priekšsēdētāja D.Vilne un izpilddirektora vietnieks Rihards Būda, kurš pilda arī Alojas pārvaldnieka amata pienākumus.

AS „Swedbank” Valmieras filiāles vadītāja Inguna Sāre sveica Alojas novada Gada skolotāju Gunu Grigorjevu, dāvinot portatīvo datoru. G.Grigorjeva Alojas Ausekļa vidusskolā ir eksakto mācību priekšmetu skolotāja. 17. novembrī Alojas Ausekļa vidusskolā notika pasākums „Dziedu Tev, Latvija!”, kurā katra klase kopā ar mūzikas skolotājām Anitu Roļskiju un Anitu Āriņu bija sagatavojušas dziesmas, kas izskanēja kā veltījums Tēvzemei.

Svētku uzrunu teica skolas direktore Inese Bite, uzsvērdama katra skolēna, katra Latvijas pilsoņa atbildības nozīmi un mīlestību pret Dzimteni. Par Lāčplēša dienas organizēšanu skolā pateicību saņēma mūzikas skolotājas A.Roļskija, A.Āriņa, Daiga Streļķe un Inese Mētrina, Līga Moderniece un Ilona Vītola.

Priecīgu pārsteigumu svētkos sagādāja Latviešu valodas aģentūra, izdodot grāmatu „Ko, Latvija, tev varu dot”. Tajā apkopoti 2010. gada literāro darbu konkursa labākie skolēnu fragmenti un zīmējumi. Grāmatā publicēti arī divi Alojas Ausekļa vidusskolas skolēnu, Artas Bārdas un Lanas Vītolas (6. klase), dzejoļi. Abas meitenes saņēma autoreksemplāru.

     Bilžu albums (Aloja) >>>

Domāsim labas domas, darīsim krietnus darbus un visi kopā sargāsim savu Latviju!
 

Liānas Lilenblates-Sipko
teksts un foto
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________