ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Lāčplēša diena 11.11.2011.

11.11.2011.
Lāčplēša diena Alojas novadā

11. novembrī Alojas Ausekļa vidusskolā atzīmēja Lāčplēša dienu.


Svinīgajā pasākumā vēstures skolotāja Līga Moderniece vēlreiz atgādināja šā vēsturiskā notikuma nozīmīgākos faktus, kurus varēja redzēt arī iemūžinātajos fotodokumentos.
Vidusskolas zēni kopā ar latviešu valodas skolotāju Ilonu Vītolu bija sagatavojuši literāro montāžu, kurā izskanēja Aleksandra Čaka dzeja. Visu klašu skolēni kopīgi noskatījās Jāņa Streiča uzņemto filmu „Rīgas sargi”.


Pēc filmas noskatīšanās interesenti varēja iepazīties ar armijas ieročiem, kurus demonstrēja Zemessardzes 27. kājnieku bataljona 2. rotas komandieris virsleitnants J.Pētersons, 217. vienības jaunsargu instruktors J.Voicišs un zemessargs G.Zariņš.


Vakarā, kā ik gadu, skolēni kopā ar zemessargiem un alojiešiem pulcējās pilsētā pie karoga Lāčplēša dienai veltītajā atceres brīdī. Klātesošos uzrunāja virsleitnants J.Pētersons. Pieminot brīvības cīņās kritušos varoņus, savus vēlējumus izteica Alojas novada domes priekšsēdētāja D.Vilne. Skanot dziesmām un zalvēm, katrs pasākuma dalībnieks ar savu domu par Latviju, godinot par mūsu valsts brīvību kritušos, aizdedza svecīti. Pēc svinīgā atceres brīža zemessargi devās uz Alojas kapiem, lai noliktu ziedus un sveces pie četru Lāčplēša kara ordeņu kavalieru atdusas vietām. Šādi pasākumi katram no mums liek atcerēties tautas vēsturi un pārdomāt pilsonisko atbildību.

Staicelē Lāčplēša dienai veltīts pasākums sākās ar lāpu gājienu pie vidusskolas.


Skolēni, pedagogi un vecāki ar lāpām un svecītēm rokās devās svinīgā gājienā cauri parkam pa svecīšu aleju līdz Salacas upes krastam. Gājiena priekšgalā zēni nesa no koka veidotu Auseklīti, kurā dega svecīšu liesmas.
Salacas krastā pie spoža ugunskura skolēni un pedagogi runāja patriotisku dzeju un tautasdziesmas, lasīja bijušo Latvijas valsts prezidentu vēlējumus Latvijai, pieminēja mūspuses brīvības cīnītājus un atgādināja par brīvības cīņām Rīgā ar Bermonta karaspēku. Lasījumus veltītus Lāčplēša dienai sagatavoja latviešu valodas skolotāja Antra Rudzīte un sākumskolas pedagogi.


Piemiņas pasākumā klātesošos uzrunāja Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš.
Noslēgumā Salacā tradicionāli tika ielaists sveču liesmiņām pildīts Auseklītis ar laba vēlējumiem Latvijai.

Jau četrpadsmito gadu Lāčplēša dienā Puikulē notiek lāpu gājiens. Arī šogad tajā piedalījās kupls skaits dalībnieku no Puikules un  Ozolmuižas.

Gājiens noslēdzās pie pieminekļa Brīvzemnieku pagasta iedzīvotājiem, kas atdevuši savu dzīvību par dzimteni.


Gājiena dalībniekus  uzrunāja Puikules skolas direktore Ilona Lūdiņa, atsaucot atmiņā to dienu notikumus un pieminot četrus Lāčplēša ordeņa kavalierus, kas nākuši no Puikules pagasta. Tie ir Antons Vipulis, Fricis Mārtinsons, Jānis Johansons un Jānis Frīdenbergs.

Pēc tam visi devās uz skolas zāli, kur savu sagatavoto dzejas un dziesmu uzvedumu "Strēlnieki"  izrādīja Limbažu ģimnāzijas zēni. Liels paldies puišiem par uzvedumu. Prieks, ka mums aug tāda jaunā paaudze!

Sagatavoja: Maija Martinova, Līga Gūtmane, Liāna Lilenblate-Sipko
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________