ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Aloja ->  Izglītības biedrība Studeo

26.10.2011.
Izglītības biedrība „STUDEO” informē

Izglītības biedrība „STUDEO” informē, ka no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada augustam Ausekļa ielā 1, Alojā ir realizēts projekts „Alojas novada iedzīvotāju interešu iniciatīvas materiāltehniskajam atbalstam” pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".

Projekta realizācijas laikā tika iegādāts tehniskais aprīkojums (magnētiskā tāfele, dators ar programmatūru, multifunkcionāls printeris, skaņu sistēma u.c.) par kopējo summu Ls 3308.92, piegādātāji – SIA Xnet, CCM Aģentūra, SIA Alevit, A/S “Capital”. Projekta finansējums: 75% publiskais finansējums (Ls 2481.69), 25% līdzfinansējums (Ls 827.23 – Alojas novada dome Ls 527.23, ziedojumi biedrībai Ls 300.00).

Izglītības biedrība “STUDEO” izsaka pateicību ziedotājiem Nilsam Porītim un Elitai Kriķei.

-
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________