ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Aloja -> PII Auseklītis -> 45

21.10.2011.
Alojas Auseklītis atzīmē 45. jubileju

Pagājušajā piektdienā Alojas pirmsskolas izglītības iestāde Auseklītis atzīmēja 45. gadskārtu.

Darbību Parka ielā Auseklītis sāka 1966. gadā kādreizējā draudzes skolā, kad tai uzbūvēja otro stāvu un ēka kļuva par Padomju saimniecības bērnudārzu. Tāpat kā toreiz, arī tagad šeit darbojas 3 grupas, kurās pirmsskolas izglītību apgūst 66 audzēkņi.

No 2004. gada iestādi vada Maija Šembele, kurai rit jau 40. darba gads pedagoģijā. Svētku reizē klāt bija arī kādreizējā bērnudārza vadītāja Baiba Tomsone, kura iestādi vadīja no tās dibināšanas dienas.Jubilejas pasākumā piedalījās gan iestādes audzēkņi, gan bijušie un esošie darbinieki. Koncerta ieskaņā skolotājas Inguna Krūmiņa un Ineta Rudzinska lielajā svečturī iededza 3 liesmiņas – par saulaino dārziņa ēku un darbiniekiem, par bērniem, arī par aizsaulē aizgājušajiem kolēģiem. Lielisku un skanīgu koncertu sniedza Auseklīša audzēkņi, kurus sagatavoja mūzikas skolotāja Daina Mūrniece.

Noslēgumā PII Auseklītis vadītāja Maija Šembele uzrunāja klātesošos, – Šodien ir īpaši liels prieks satikties ar bijušajiem darbiniekiem. Šajā reizē varam atskatīties uz paveikto un vērst skatu nākotnē. Jāsaka, ka mūsu lielais sapnis par piebūvi vēl nav īstenojies, bet, ja nedomāsim par to, tas arī nepiepildīsies. Mēs arī turpmāk strādāsim pie tā, lai šo ieceri īstenotu. M. Šembele sacīja paldies personālam, īpaši darbiniekiem, kuri ar zināšanām palīdz bērniem uzsākt lielo dzīves pārvērtību procesu.

Pateicības rakstu saņēma Anita Savicka, Ineta Rudzinska, Daina Mūrniece, Daiga Maksima, Skaidrīte Maksima, Nadežda Bojāre, Edīte Melbārde, Inita Luste-Eglīte, Elmārs Lankuts, Sanda Bērziņa, Anita Krūmiņa un Malda Cīrule. Ar aplausiem tika pieminēta ilggadējā bērnudārza auklīte, tagad 90-gadīgā Emma Korotkiha, kura svētkos nebija, bet bija ieradusies pie kolēģiem dažas dienas pirms jubilejas. Tāpat apaļajā jubilejā sveica bijušo kolēģi, iestādes medmāsu Annu Leinasari, kura aktīvās darba gaitas beidza pirms diviem gadiem, nosvinot 50. darba jubileju. Pēc pasākuma sarunā vadītāja piemin skolotāju Zandu Bīviņu, kuru uzteic par lielisko sadarbību un kontaktu veidošanu ar vecākiem. Ar viņas un vecāku gādību bērni tikuši pie atrakcijas spēļu laukumā.

Svinīgajā pasākumā klāt bija arī novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne un izpilddirektors Gundars Karlsons, kuri iestādei dāvināja dāvanu karti 100 latu vērtībā.Alojas novada domes priekšsēdētāja uzrunājot kolektīvu, audzēkņus salīdzināja ar ziediem. – Jūs bērniņus saņemat kā ziedus. Dažs varbūt ir nezālēs ieaudzis, cits kopts un lolots. Jūsu pienākums ir tos mīlēt un pieņemt tādus, kādi tie ir. Jūs varat tos mācīt un audzināt, jūsu pienākums ir viņus sagatavot skolas gaitām. Lai izdodas!

Novada izglītības speciāliste Ilze Kapmale Auseklīša kolektīvam dāvāja grozu ar dažādiem našķiem, lai nepietrūkst vitamīnu un enerģijas. – Neatkarīgi no tā, cik „Auseklītim” gadu, visiem, kuri šeit strādā vienmēr jābūt jauniem un enerģijas pilniem, norādīja I.Kapmale.

Noslēgumā tapa darbinieku un novada vadības kopbilde, bet vakarā pie svētku galda tika raisīti gadiem tītie atmiņu kamoliņi.

     Bilžu albums >>>

Liānas Lilenblates-Sipko
teksts un foto
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________