ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Aloja -> Ausekļa vidusskola -> Comenius Elctālā, Vācijā

14.10.2011.
Alojieši Comenius projektā Elctālā stiprina sadraudzību

No 3. līdz 14. oktobrim projekta „Denkmal – wir bauen Partnerschaft” galvenā grupa no Alojas 24 dalībnieku sastāvā piedalījās 12 dienu projekta programmā Elctālā Vācijā. Grupas sastāvā pirmoreiz piedalījās arī Alojas Ausekļa vidusskolas angļu valodas skolotāja Zinta Ādamsone, mūzikas skolotāja Anita Roļskija un vecāku pārstāve Inga Neimane. No skolēniem tikai nedaudzi turp devās atkārtoti.

Programma nebija pārblīvēta ar pasākumiem un deva iespēju daudz laika veltīt privātajiem kontaktiem. Sadraudzība ir arī viens no mūsu projekta galvenajiem mērķiem.

Sakarā ar to, ka šogad ir ANO pasludinātais starptautiskais Mežu gads, un mūsu mērķis ir atstāt paliekošas pēdas skolu sadraudzībā, tam pakārtoti ir arī visi ar projektu saistītie pasākumi.

Mazā grupa jūlijā aizveda uz partnerskolu stādīšanai priežu un egļu sēklas un uzsāka darbus pie meža laboratorijas. Bet šoreiz kopā ar galveno grupu uz savām jaunajām mājām aizceļoja Latvijā – Strenču kokaudzētavā – izaudzētais pīlādzis, kuru tur arī svinīgi iestādījām. Strādājot grupās, turpinājās darbi pie meža laboratorijas – krāsojām griestus, bēniņu stāvā likām grīdu, izzāģējām un apgleznojām meža dzīvniekus... Mērķis bija izveidot mājiņu nodarbībām mežā, atpūtai, kopējai svētku svinēšanai.

Par vācu puses ieinteresētību liecināja plašais cilvēku loks, kurš darbojās kopā ar mums: mežsargs, skolas saimnieks, vecāku padomes vadītājs, skolotāji, direktors, sekretāre un arī birģermeistars. Protams, arī skolēni un vecāki. Paldies mūsējiem - maniem kolēģiem, Ingai, Valmieras šoferīšiem un visiem grupas dalībniekiem. Nebija nekādas čīkstēšanas, visi strādāja, visi kopā sportoja un visi kopā atpūtās.

Redzēts daudz, iespaidu arī daudz. Pa ceļam turp apmeklējām Berlīni, atpakaļceļā Prāgu. Bez kopīgās darbošanās projektā bijām ekskursijās un arī mācījāmies Mosbahā, Vertheimā, Hailbronnā. Ģimeņu dienā katra no viesu ģimenēm centās parādīt mums pēc iespējas vairāk.

Gribu pateikties visiem dalībniekiem, īpaši arī tiem, kuri muzikāli reprezentēja Latviju – Mairitai, Edgaram, Mārtiņam. Protams, arī pārējie skolēni un pieaugušie bija uzdevuma augstumos.

Liela sajūsma par partnerskolu ir Zintai, Anitai un Ingai, bet skolēnu domas ir šādas:

· „Laiks tika pavadīts jauki un lika aizdomāties par mācību iespējām Vācijā”.

· „Visvairāk atmiņā palika BBW skola, kur mācās jaunieši ar garīgiem un fiziskiem veselības traucējumiem. Tur var apgūt ļoti dažādas profesijas un justies pilnvērtīgi”.

· „Skumji bija pamest ģimeni, kura mani uzņēma”.

· „Man Vācijā patika viss, izņemot aizbraukšanu. Ar viņiem bija ļoti jauki”.

· „Apmaiņas brauciena programma ir izdevusies, tomēr varēja būt vēl garāka”.

· „Man kā radošam cilvēkam patika meža dzīvnieku apgleznošana. Priecājos, ka kaut ko no sevis varēju iemācīt arī savai vācietei”.

· „Manuprāt, interesantākā bija ekskursija uz Hailbronnu, jo man patīk veikt eksperimentus”.

· „Esmu ļoti apmierināta un laimīga, es iemīlējos Vācijā un tās dabā. Ģimene, kura mani uzņēma, bija gādīga un laipna”.

Mūsu ieguldījums šajā braucienā paaugstināja mūsu pašu komfortu. Ne velti saka – dots devējam atdodas.

Ļoti ceru, ka pēc Elctālas skolas skolēnu un pieaugušo viesošanās Latvijā 2012. gada martā un jūlijā viņi par mums varēs teikt to pašu.

     Bilžu albums >>>

Aivars Auseklis,
projekta koordinators
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________