ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Aloja -> Jaunrades dziesmu konkurss „Kas mēs bijām..."

01.10.2011.
Konkursā „Kas mēs bijām, būsim, esam” vērtēja jauno kora dziesmu ražu

Sestdien, 1.oktobrī, Alojā notika jaunrades dziesmu konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas Mūzikas skolu bērnu koru attīstību un rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu koriem.

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli, konkursu no 2005. gada rīko Alojas pilsētas pašvaldība. Šogad tas tapis sadarbojoties Alojas novada pašvaldībai ar Rīgas Latviešu biedrību, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedru, Latvijas Komponistu savienību un Latvijas mūzikas skolām. Jaunrades konkurss notiek piecgades ciklos.

Katram konkursa gadam ir noteikts savs profils. 2011.gadā divās kārtās tika vērtētas latviešu tautas dziesmas apdares. Savukārt 2012. gadā vērtēs iesniegtās oriģināldziesmas.

Konkursa žūrija dalīja autorus divās daļās. A grupā startēja mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei, bet B grupā mūzikas vidusskolu, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstskolu studenti un komponisti līdz 30 gadiem.

Šogad vērtēšanai tika iesniegtas 11 latviešu tautas dziesmu apdares a capella 2 – 4 balsīgam bērnu korim, kuras līdz konkursam nebija publiski atskaņotas un publicētas. Tautas dziesmas apdares iesūtīja jaunie mūziķi no Daugavpils, Naujenes, Krimuldas pagasta, Alūksnes, Rīgas un Smiltenes. Konkursu divās kārtās vērtēja komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un diriģente Māra Skride. Pirmo gadu arī kori cīnījās par balvu nominācijā „Labākā dziesmas interpretācija”. To noteica koru žūrija – Aira Birziņa, Liene Batņa un Aivars Tomiņš.

Konkursā piedalījās:

· Vidzemes jūrmalas Mūzikas skolas koris, izpildot dziesmu „Labvakar, Jāņu māte” (diriģente Antra Deniškāne). Dziesmas autore Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkne Oļesja Dmitrijeva.

· Jāņa Cimzes Valkas MS koris, „Ak, tad kaķīts’s kurmi” (diriģente Tatjana Tīruma). Autore Oļesja Kozlovska no Ventspils Mūzikas vidusskolas.

· Ogres MS koris „Cielaviņa”, „Neviens putniņš tā nepūta” (diriģente Līga Dziedātāja). Autors Jēkabs Jančevskis no Rīgas Doma kora skolas.

· Salaspils MS koris, „Nokul mani, māmuliņa” (diriģente Rūta Bugavičute). Autore Agnese Kauškale no Smiltenes MS.

· Rīgas Augusta Dombrovska MS koris, „Es, savai māmiņai” (diriģente Andžela Tilo). Autore Kristīne Baltruševiča no Daugavpils Mūzikas vidusskolas.

· Agras Jankovskas mūzikas studijas koris no Salacgrīvas, „Kupla, kupla liepa auga” (diriģente Katrīna Borozdina). Autore – Baāte Velpe (Smiltenes MS).

· Rīgas Latgales priekšpilsētas MS koris, „Ar laiviņu ielaidos” (Inga Krastiņa). Autore Marika Aula no Daugavpils Mūzikas vidusskolas.

· Madonas MS koris, „Ķēvīt, mana svilpastīte” (Ija Voniča). Autors Mareks Pakalns no A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas.

· Smiltenes MS koris, „Dindaru, dandaru, ozoliņi” (Baiba Zveja). Autore Madara Pētersone no J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas.

· Strenču MS koris „Somnium”, „Ar vilciņu Rīgā braucu” (Inese Niklaviča). Autore Vera Lavrentjeva no J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas.

· J.Mediņa Rīgas 1.MS koris „Vivace”, „Kur gaismiņa zila ausa” (A.Fenhane). Autore Madara Kalniņa no A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas.

Koncertā piedalījās Valmieras un Alojas MS kori. Tie papildināja dziesmu skanējumu apvienotajā mūzikas skolu korī, ko diriģēja Aira Birziņa. Valmierieši diriģentes Irēnas Zelčas vadībā koncertā priecēja ar līdzatvesto dziesmu programmu.

Balvas laureātiem pasniedza Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne. Nominācijā par labāko dziesmas interpretāciju gardu Alojas novada domes gādātu kliņģeri saņēma Madonas MS koris un diriģente Ija Voniča. Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi katram kora diriģentam un laureātiem dāvināja gleznu.

A grupā pirmo un trešo vietu žūrija nepiešķīra. Taču 2.vietu un 75 latu prēmiju ieguva Agnese Kauškale no Smiltenes MS. Veicināšanas balvu - 25 latus - saņēma smiltēniete Beāte Velpe.

Savukārt B grupā 2.vietu un 150 latu naudas balvu ieguva Marika Akula no Daugavpils Mūzikas vidusskolas, bet 3.vieta tika piešķirta trim jaunajiem autoriem – Madarai Kalniņai no A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, Verai Lavrentjevai no J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Jēkabam Jančevskim no Rīgas Doma kora skolas. Katrs trešās vietas ieguvējs saņēma 100 latu prēmiju. Šajā grupā nepiešķīra 1. vietu un veicināšanas prēmiju.

Pēc koncerta Alojas sporta halles zālē turpinājās atpūtas programma koru dziedātājiem, bet skolu direktores un diriģentes satikās vakarēšanā pie lielā rudens katla.

     Bilžu albums >>>

Izsakām pateicību par atbalstu un darbu jaunrades dziesmu konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” organizēšanā Alojā 2011.gada 1.oktobrī:
Alojas novada domei, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Mārai Skridei, Inesei Bitei, Maijai Bašenai, Anitai Roļskijai, Liesmai Rudzinskai, Inesei Lāčauniecei, Andrim Bērziņam, Gundaram Karlsonam, Andrim Silājam, Ingai Možvillo, Andai Graudiņai, Annai Nuķei,Modrai Štālai, Vitai Balodei, Artim Bērziņam, Guntrai Bērziņai, Aivaram Tomiņam, Lailai Ulmanei, Inesei Mētriņai, Irēnai Graviņai, Intai Šneiderei, Anitai Viziņai, Maijai Drozdai, Kristiānai Viļumsonei, Ervīnam Juršenam, Esterei Kārklelei, Ilonai Miķelei, Zitai Kalniņai, Annijai Leinai Skujai, Sanda Melbārdei, Sanijai Verešai, Elīzai Cepurniecei, Ivo Revkovskim, Seirai Giņko, Montai Čukurei, Viesturam Neimanim, Loretai Kočānei, Ivandai Kārkliņai, Alvim Kokinam, Gatim Cinim, Armandam Siliņam, Modrim Golubovam, Nikam Rimšānam, Kelvinam Kopančukam, Aldim Mercam, Gintai Ottersonei, Ilgai Šponei, Ivetai Jirgensonei, Ivetai Ivanovai, Larisai Šmitei, Andai Deņisovai, Sandim Mangulsonam, Valdim Veinbergam, Andrim Vanagam, Anatolijam Revkovskim, Jānim Jenertam, Ausmai Plūmei, Staiceles muzejam, Limbažu kultūras namam.
 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko un Ineta Laizāne,
Andreja Sņeško foto
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________