ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Aloja -> Ausekļa vidusskola -> Zinātnieku nakts

23.09.2011.
Alojas skolēni „Zinātnieku naktī 2011”

23. septembrī Alojas Ausekļa vidusskolas Dabas zinību un matemātikas metodiskā komisija organizēja 8.- 12.klašu skolēnu ekskursiju uz Rīgu, kur notika pasākums „Zinātnieku nakts 2011”. Brauciena mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku un popularizēt eksakto priekšmetu - fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācīšanos. Atsaucās 27 skolēni, kuri kopā ar skolotājām Gunu Grigorjevu un Sarmīti Mangulsoni piektdienas pēcpusdienā devās ceļā. 23.septembrī vienlaikus sešās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Salaspilī un Valmierā notika ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums. Šī gada pamattēma - „Aizraujošā ķīmija”. Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Latvijā tas norit jau sesto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to 32 Eiropas valstu - Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kas septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar ķīmiju, dodot ieskatu tās daudzveidīgajā pielietojamībā, radītajās problēmās un iespējās. 23.septembrī apskatei tika atvērti zinātniskie institūti, atsevišķas augstskolu fakultātes, kur interesenti varēja piedalīties eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties viņu ikdienā. Kopīgi varēja no jauna atklāt lietas, bez kurām šodien mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un, kas ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēja iepazīties ar tehnoloģiju idejām, kas, pateicoties zinātnei, vēl var ienākt mūsu sadzīvē.

Pirmo mēs apmeklējām Organiskās sintēzes institūtu Aizkraukles ielā. Gidu pavadībā varēja apskatīt sešas institūta laboratorijas. Bija iespēja iepazīties ar jaunu vielu sintēzes procesu, tā automatizācijas iespējām. Tika demonstrētas ķīmiķa ikdienā ierastās darbības – destilācija, ekstrakcija, kolonnu un plānā slāņa hromatogrāfija (sadalīšana). Varējām vērot, kā praktiski notiek vielas parauga analīze. Tika demonstrēta kodolmagnētiskās rezonanses aparāta (vērtība 300 tūkstoši latu) automātiskā darbība, rezonanses spektra uzņemšana un kāda informācija no šī spektra iegūstama datorā. Jaunie zinātnieki skolēniem saprotamā veidā laipni paskaidroja savus pētījumus. Skolēni saņēma arī padomu - ja gribat studēt ķīmiju un nodarboties ar zinātni, labi jāmācās angļu valoda, jo visa informācija un termini ir angļu valodā. Tad sekoja interesanto ķīmisko eksperimentu seanss. Visinteresantākie mums šķita tumsā rādītās krāsu maiņas spirālveida stikla traukā un vairāku krāsu secīga atkārtošanās, ar magnētu automātiski maisot, traukā esošo šķīdumu. Eksperimentu „nagla” bija viltus kokakolas un gaišā alus (ar visām putām) iegūšana zibenīgā ātrumā no pilnīgi caurspīdīgiem ielietiem šķidrumiem.

Tālāk devāmies uz Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu Ķengaraga ielā. Tur iepazināmies ar šādām tēmām: Vai kartupelis ir elektrods?; ar dārzeņiem un augļiem (vīnogām, burkāniem, gurķiem) darbināts pulkstenis un spīdoša gaismas diode; ar ūdeni darbināma mašīnīte un citi modeļi. Vērojām kā ultravioletajos staros spīd dažādas ķīmiskās uzbūves šķidrumi un kristāli, vērojām sausā ledus maģiskās īpašības. Noskaidrojām, kāpēc mēs redzam? Skatījām dažādu redzes ilūziju demonstrācijas. Aizpildot anketas, varējām saņemt Atzinības rakstus par CFI apmeklēšanu. Starp citu, satikām arī CFI zinātnieku, mūsu skolas absolventu, Uldi Maļinovski.

Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūtā Vecrīgā, Šķūņu ielā, iepazināmies ar trim tēmām. Fotoķīmija. Iepazināmies ar fotoķīmiskiem procesiem cilvēka organismā un atmosfērā. Analītiskā ķīmija. Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm. Kā tas darbojas? Krāsu ķīmija. Kā mēs redzam krāsas? Varējām vērot dažādus eksperimentus ar spīdošiem vadiem un puķēm. Bija spēles ar gaismu un krāsu jaukšanu. Par piemiņu saņēmām speciālo Zinātnieku nakts sienas kalendāru un zīmuļus.

Kā pēdējais mūsu maršrutā bija Zinātņu Akadēmijas augstceltnes apmeklējums. Bijām cerējuši vērot zvaigznes no 15. stāva terases, bet tehnisku iemeslu dēļ šī akcija bija atcelta, tāpēc apskatījām mākslinieka Voldemāra Johansona darbu – vizuālas gaismas instalācijas un lielformāta attēli, kuros izmantoti zinātniskie atklājumi saistībā ar lāzeru stariem, difrakciju un atstarošanos dažādās vidēs, arī šķidrumos un populārzinātnisku interaktīvu izstādi „Tā ir ķīmija!” no Francijas.Iespaidu pārpilni caur naksnīgo Rīgu atgriezāmies mājās. Paldies skolas direktorei Inesei Bitei par atbalstu transportam, un atsaucīgajam šoferītim Modrim Dūrenam par jauko ceļojumu!

Sarmīte Mangulsone,
Alojas Ausekļa vidusskolas
Dabas zinību un matemātikas metodiskās komisijas vadītāja
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________