ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Zinību diena novadā

01.09.2011.
Zinību diena novadā

Atkal klāt skaistais rudens, kad skolas gaitas atsāk pirmsskolēni, skolēni un studenti. Ceturtdien, 1. septembrī, katrā novada skolā svinīgi atzīmēja pirmo skolas dienu. Šoruden mācības Alojas novada vispārizglītojošās skolās uzsāka 539 skolēni, no tiem 62 pirmklasnieki. Alojas Ausekļa vidusskolā mācīsies 242 skolēni (tai skaitā 32 pirmklasnieki), Staiceles vidusskolā 186 skolēni (20 pirmās klases audzēkņi), Ozolmuižas pamatskolā šogad 60 skolas bērni (5 pirmklasnieki) un Puikules pamatskolā 52 audzēkņi (5 sāk mācības pirmajā klasē). Novadā pirmsskolas izglītību apgūs 191 pirmsskolēns. No tiem Alojas pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” (ieskaitot filiāli Vilzēnos) – 100, Staiceles vidusskolas pirmsskolas grupās 57, Ozolmuižas pamatskolā 18 un Puikules pamatskolā 16 pirmsskolas vecuma bērni.

Pirmā skolas diena Alojas Ausekļa vidusskolā iesākās ar pirmklasnieku svinīgu ienākšanu skolas pagalmā. Mazos pie rokas veda šī gada absolventi – 12. klases audzēkņi. Kopā ar pārējiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem tika nodziedāta Alojas skolas himna „Dar’ man tēvis pastaliņas”.Vidusskolas direktore Inese Bite svētku uzrunā pateicības vārdus veltīja visiem tiem, kuri palīdzēja Alojas skolai iegūt jaunus vaibstus un sapost to jaunajam mācību gadam. I.Bite: „Īpaši vēlos uzteikt vecākus, kuri palīdzēja 5. klases telpas sagatavošanā un 12. klasei par šīs dienas svinīgā pasākuma sarūpēšanu. No sirds paldies 100 latu programmas dalībniekiem, kuri rūpīgi un ar atbildību veica savu darbu.” Netika aizmirsti arī bijušie pedagogi un iepriekšējā mācību gada absolventi. Viņiem domās tika sūtīti veiksmes un izturības vēlējumi. I. Bite katram vēlēja 2 lietas – lai ir vēlme izdarīt ko tādu, ar ko lepotos visa skola un, lai izdodas atrast ko tādu, par ko paslavēt savu blakus gājēju. I.Bite:„Es ceru, ka šis gads mums visiem nesīs daudz labu padarītu darbu. Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!” Simbolisku zīli pie dižā ozola skolas pagalmā piesprauda katrs pirmklasnieks, saņemot ābeci un sveicienu pirmajā skolas dienā no direktores. Pirmās klases skolotājas Maiju Bašenu un Inesi Viļumsoni sveica pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis”.

Novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne uzrunā skolēniem atgādināja par sasniegumiem un mērķiem, kuri jāsāk izvirzīt jau pirmajā mācību dienā, jo tos atgūt pusmūžā būs grūti. Vecākiem lika neaizmirst, ka bērnam vairāk par skaistu tērpu vai dārgām mantām nepieciešams mīļums, atbalsts un rūpes. D.Vilne: „Tas, kas jums liekas sīkums, bērnam nospiež sirdi. Jūs esat tie, kuri ar savām rūpēm varat padarīt bērna dzīvi gaišu un priecīgu”. Viņa apstiprināja, ka arī šajā mācību gadā 2. klases skolēniem atmaksās pusdienas, bet pārējiem - piemaksa pie pusdienu naudas.

Svinīgā pasākuma izskaņā, šķindot skolas zvanam, uz pirmo stundu pirmklasniekus pavadīja 12.klases skolēni ar Barbaru Vītolu un Emīlu Elsiņu priekšgalā.

Puikules pamatskolā Zinību dienas rīts iesākās ar svinīgu pirmklasnieku uzņemšanu skolēnu pulkā. Viņiem tika pasniegta skolēnu apliecība, skolas kalendārs un SEB bankas dāvinātā dzīvības apdrošināšanas polise. Šādu polisi banka dāvināja katram Latvijas pirmklasniekam. Mazos sveica skolas ansamblis ar līksmām dziesmām un dzejoļiem.Puikules pamatskolas skolotāju kolektīvam šogad pievienojusies skolotāja Vita Brakša. Viņa pasniegs latviešu valodu, sociālās zinības un būs klases audzinātāja 5./6.klasei. Skolotāja Brakša uz Puikules skolu pārnākusi strādāt pēc Pociema pamatskolas likvidēšanas. Svētkos īpaši tika sveikta skolotāja Maruta Gaugere, kurai šogad 40. darba jubileja.

Nedaudz apmācies, bet prieka pilns sākās 1.septembra rīts Ozolmuižas pamatskolā. Pirmklasnieki gan nedaudz vēl bikli, jo jāatvadās no mīļākās rotaļlietas, bet lepni, jo būs sava klase, jauna skolotāja, skolas soma ar grāmatām, starpbrīdī varēs lielajā gaitenī izskrieties. Pirmklasnieki kopā ar vecākiem aizdedza svecīti, saņēma savu pirmo mācību grāmatu – ābeci. Mazos skolas dzīvē ievadīs skolotāja Baiba Siliņa.Zinību dienā ar skanīgām dzejas rindām priecēja Amanda Čečiņa, Renārs Stumps, Valters Jānis Stumps, bet dziesmu ,,Uz skolu” izpildīja Harijs Sniedze un Armands Konons. Bet pēcpusdienā skolas darbinieki iejutās skolēnu lomā Emila Melngaiļa memoriālajā muzejā, izturēja nopietnus pārbaudījumus, saņēma liecības un iepazinās ar Andrusa etnogrāfisko priekšmetu privātkolekciju.. Arī tas bija nopietni – ar dažādiem interesantiem uzdevumiem.

Jaunais mācību gads Staiceles vidusskolā iesākās ar divdesmit pirmklasnieku (audzinātāja Dace Priekule) un divpadsmit 10. klases (audzinātājs Edgars Ozols) jauniešu uzņemšanu kolektīvā, ar skolas karoga pacelšanu (9. klases audzēkņi), skolas himnai Virs galvas mūžīgs piena ceļš skanot, ar 12. klases un audzinātājas Vizmas Lūses iezvanīto pirmo zvanu.Ar uzrunu vecākiem un vecvecākiem, audzēkņiem, pedagogiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem Zinību dienu Staicelē atklāja vidusskolas direktors Juris Krastiņš, sirsnīgus vēlējumus izteica direktora vietniece mācību jomā Alda Grāvere un Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme, Egons Brants, VJFC Staicele direktors, dāvinot 1. klases bērniem un desmitajiem interesantu sporta inventāru.

Antra Rudzīte, direktora vietniece audzināšanas jomā, nolasīja valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikuma vēstuli Latvijas skolām, vēlot 3 lietas cilvēka dzīvē: pirmkārt, mugurkaulu, otrkārt, mugurkaulu un, treškārt, mugurkaulu.

Ar muzikālu priekšnesumu visus iepriecināja SMMS audzēkne mazā, talantīgā vijolniece Laura Staģe, klātesošos atraktīvi uzrunāja SMMS direktore Ārija Bakmane un direktora vietniece Ārija Daugule.

Informātikas skolotāja Linda Abendrote tika apsveikta ar LU beigšanu. Paldies vizuālās mākslas skolotājai Laurai Priekulei par brīnišķīgo skolas telpu noformējumu svētku rotā. Pirmklasnieku vārdā mīļš paldies stārķim (muzeja darbiniecei Andai Timermanei) par pārsteigumiem, Lejasbodei par saldo apsveikumu un SEB bankai – par apdrošināšanas polisēm nelaimes gadījumiem!

Lai visam skola kolektīvam veiksmīgs jaunais mācību gads! Un tik brīnumaini Zinību dienas svētku laikā pāri mūsu galvām pārlidoja svēteļu ģimene!

Foto mirkļus iespējams aplūkot albumā >>

Teksts: L.Lilenblate-Sipko, Māra Meinarda, Gita Rudzīte, Antra Rudzīte
Foto: L.Lilenblate-Sipko, Māra Meinarda, Aivars Peips, Gita Rudzīte, Laura Priekule
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________