ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads  -> Brīvzemnieku pagasts - Liellopu fermas izsole

09.12.2011.

23.08.2011.
Informācija par izsoli

2011.gada 23.augustā ir apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Liellopu ferma”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, kadastra Nr.6648 006 0030, privatizācijas noteikumi.

Privatizācijas subjekti var iepazīties ar objekta privatizācijas noteikumiem un iesniegt apliecinājumu privatizēt objektu saskaņā ar šiem noteikumiem Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2011.gada 27.septembrim, plkst.15.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 2011.gada 14.oktobrī, plkst.16.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Vairāk informācijas PA mājas lapā www.pa.gov.lv sadaļā “Izsoles”.


 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________