ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Aloja -> Sānsolis, Europeade 2011 Tartu

25.07.2011.
"Sānsolis" dejo "Europeādē 2011" Tartu

No 20. jūlija – 25. jūlijam Igaunijā Tartu notika Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Europeade 2011”. Kaut arī šajā laikā notika tautas nobalsošana, uz festivālu devās Alojas deju kolektīvs „Sānsolis”.
Alojas kultūras nama vadītāja Ineta dāvāja mums ceļa maizi ar laba vēlējumiem, ..


.. arī koncertmeistare Maruta mūs pavadīja, un tad devāmies ceļā.


Ierodoties Tartu, katru kolektīvu sagaidīja gids.


Mikus bija mūsējais, kurš prata mums parādīt īsākos ceļus un skaistākās pilsētas vietas.


Pirmajā dienā iepazināmies ar Tartu un Eiropiādes norises vietām.


Eiropiādes atklāšanas koncerts, kurā dejojām arī mēs.


Nākošās dienas bija saspringtas, jo notika mēģinājumi un ielu koncerti.
Pavadījumu dejām spēlēja mūsu lauku kapela Dainas vadībā.


Dienas bija tveicīgas un tāpēc dejotāji meklēja vietu, kur atveldzēties.


Vakaros pēc ielu koncertiem uzlabojām savas dziedāšanas prasmes.


Piektdien devāmies uz Korvekilu pie Igauņu draugiem,


kur sniedzām koncertu kopā ar vietējiem māksliniekiem.


Pēc koncerta mūs izveda nelielā ekskursijā, ..


.. apskatījām dienascentru, kur darbojas „Liepales” dāvātās stelles, bērnudārzu,
domes ēku, ..


.. uzkāpām skatu tornī, ..


.. bijām muzejā ..


un braucām ar prāmi.


Kā vienmēr, neatņemama šo svētku sastāvdaļa ir gājiens, kurā ar lielu interesi vērojām citu tautu tautas tērpus.
Pirms lielā noslēguma koncerta teicām milzīgu paldies gidam, kurš izpildīja visas mūsu vēlmes.


Pateicībā mēs viņam iemācījām deju „Tūdaliņ, tāgadiņ”, un dziedāt latviešu valodā no dziesmu grāmatas, jo izrādījās, ka viņš apgūst latviešu valodu.


Lielais noslēguma koncerts ......


Paldies mūsu šoferītim Atim, kurš mūs atbalstīja uz katra soļa.

Tā arī piecas dienas paskrēja vēja spārniem un esam gandarīti par paveikto.

Ceram, ka nākošgad dejosim „Europeade 2012” Itālijā!

Sagatavoja Zanda Bīviņa
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________