ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Aloja -> Alojas pilsētas svētki "Izkrāso pilsētu!"

02.07.2011.
Alojas pilsētas svētki

Aizvadītajā sestdienā Alojā ar devīzi „Izkrāso pilsētu” atzīmēja pilsētas svētkus. Visas dienas garumā pilsētas centrā notika dažādas aktivitātes mākslas, mūzikas un sporta jomās.


Diena iesākās ar Alojas novada pļaušanas sacensībām Jūras ielā, kur pļavu sacensību norisei bija atvēlējis alojieties Viļus Dudurs. Jau otro gadu tās organizēja biedrība „Alojas novada attīstība”. Biedrība skaidro, ka šo sacensību mērķis ir veicināt lauku darba tradīciju saglabāšanu, pulcēt kopā dažādu paaudžu iedzīvotājus un noskaidrot labākos pļāvējus.


Sacensībām šogad bija pieteikušies 20 dalībnieki. Pļāvēji piedalījās individuālajos un komandu startos.


Atklāšanā pirmo simbolisko vālu nopļāva Alojas pilsētas un pagasta pārvaldnieks Gundars Karlsons.
Pilsētas parkā rosījās bērni, kuri piedalījās mākslas akcijās. Alojas mūzikas un mākslas skolotāju Irēnas Graviņas un Ineses Mētriņas vadībā mazie alojieši gatavoja dāvanas savai pilsētai – zīmēja zīmējumus un veidoja māla medaļas.
Citi priecājās atrakcijās, spēlējās parka zālienā un degustēja SIA „Algida” piedāvāto saldējumu. Gardām mutēm tika apēsti 560 saldējumi.
Dienas vidū Rīgas ielā sākās plaša sporta programma, kura piedāvāja mēroties spēkiem šahā, dambretē, novusā un galda tenisā. Noskaidroja arī veiklākos velosacensībās, 7 ielu skrējienā un auto braukšanā.

Tikmēr laukumā pie kultūras nama norisinājās ziedu akcija „Pilsētas puķu dobe”. Akcijas laikā ikviens iedzīvotājs un pilsētas viesis īpaši izveidotā dobē varēja dēstīt puķu stādu.


Kopīgi darbojoties tapa krāšņa ziedu rota pilsētai. Stādus šim mērķim sagādāja Modra Oiniskova dārzniecība un Alojas novada telpiskās attīstības plānotāja Ineta Cīrule. Dienas noslēgumā pilsētas puķu dobes atklāšanā Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne pateicās visiem labajiem cilvēkiem, kuri ar darbu un padomu piedalījās dobes veidošanā. Viņa atklāja, ka šī ideja nākusi no Alojas kultūras nama vadītājas Inetas Laizānes, kura ir šīs akcijas iniciatore. Ceru, ka nākotnē pilsēta ik reiz savos svētkos no iedzīvotājiem saņems pa kādai svētku rotai, tā padarot Aloju vēl skaistāku, - vēlēja D.Vilne.


Pēcpusdienā ekskursijā pa Alojas apkārtnes mežiem devās ap 20 alojieši. Dienas centra vadītājas Gunas Krūmiņas vadībā interesenti apskatīja ievērojamus dižakmeņus.


Lielu interesi izraisīja nesen atklātais akmens Ungurpils ezera krastā. Attīrot to no gruvešiem, konstatēts, ka uz tā ir 3 krusti un skaitlis 1881. G.Krūmiņa aicina ikvienu dalīties informācijā vai nostāstos par šo akmeni, jo pagaidām nav zināma šī kultūrvēsturiskā akmeņa vēsture. Plānots, ka augustā tiks organizēts atkārtots brauciens, kura laikā aplūkos arī „Jaunjurķinu” dižakmeni, kas ir 6. lielākais Latvijā.

Svētki noslēdzās kultūras namā ar muzikālo akciju – koncertu „Nāc sadziedāt...un izkrāso šo dienu”.


Koncertā piedalījās Lielais Alojas koris un orķestris, arī mūzikas un mākslas skolas ģitāristi un solisti. Jau nedēļu iepriekš Alojas kultūras namā uz mēģinājumiem pulcējās Lielā Alojas kora un orķestra dalībnieki. Akcijā varēja iesaistīties ikviens, kurš vēlējās ar muzikalitāti dāvāt sev un citiem prieku.


Īpašu pašsacerētu dzejoli savai dzimtajai Alojai veltīja Voldemārs Vilnis.

Koris kopā ar orķestri atskaņoja Alojas mūzikas un mākslas skolas pedagoga Jāņa Ansona radīto dziesmu „Sveika, skola”, kas veltīta Alojas pilsētai. Pirmatskaņojums izskanēja mūzikas un mākslas skolas izlaidumā.

Galvenā svētku organizatore un Alojas kultūras nama vadītāja Ineta Laizāne atzina, - Laiks bija silts un saulains. Svētki ir izdevušies pateicoties lielajai iedzīvotāju atsaucībai. Šogad nepiesaistījām viesmāksliniekus, bet svētkus un to īpašo sajūtu veidojām paši.

Pilsētas svētki Alojā noslēdzās ar zaļumballi vidusskolas parkā, grupas „Uztakts” spēlētās mūzikas pavadībā.

Paldies ziedotājiem balvu fondā un palīgiem pļaušanas laukumu sagatavošanā – z/s „Pubas”, z/s „Austrumi, z/s „Planči”, z/s „Dālderi”, SIA „Tēraudiņi”, IU „Trīs saujas”, SIA „Būsi vesels”, IU „Mieriņš”, SIA „Serviss AL”,SIA „Madara 93”, Maijai Vežauskai, Jurim Elbretam, Modrim Ķīsim, Raitim Kanēlim, Mairai Laksbergai, Modrim Minalto, Inārai Vītiņai, Puzulei, Nikolajam Dmitrijevai, Mārim Siktāram, Dacei Liepiņai, Staņislavai Vītolam, Astrai Delverei, Aigaram Apiņam, Uģim Lasmanim, Arnoldam Grebežnikam, Viļum Duduram.

Paldies arī Baibai un Zandai Mauriņām par balvu māksliniecisko noformējumu.

II Alojas novada pļaušanas svētku rezultāti

1.vieta meitenēm – Ditai Rullei.

1.vieta jaunietēm – Baibai Rullei.

1. vieta dāmām līdz 50 gadiem – Inesei Veinbergai;
2. vieta - Anetei Rullei;
3. vieta - Līgai Rullei.

1. vieta dāmām virs 65 – Ausmai Silmalei;
2. vieta - Leonīdai Klimaševskai.

1. vieta viena vāla pļaušanā – Elgai Veidei;
2. vieta - Līgai Bērziņai;
3. vieta – Inārai Šmitei.

1.vieta zēniem – Tomam Runcim;
2.vieta – Raivim Melnalksnim.

1.vieta jauniešiem – Arnoldam Tauriņam
2.vieta – Druvim Tomsonam

1. kungiem līdz 50 gadiem – Jurim Liepam;
2. vieta - Arvīdam Ozolam;
3. vieta - Artūram Neļļķem.

1. vieta kungiem virs 50 –Guntim Ģērmanim.

1. vieta kungiem virs 65 gadiem – Jānim Viļumsonam.

1. vieta viena vāla pļaušanā – Arnoldam Tauriņam;
2. vieta - Jurim Liepam;
3. vieta – Viesturam Ģērmanim.

1. vieta jauniešu komandām – „Baiba, Druvis, Dita, Arnolds”.
2. vieta kungu komandām – „Jaukteņi”;
3. vieta - „Aloja”;
4. vieta - „Kluba iela”.

1. vieta ģimeņu komandām – Ruļļu ģimenei.

Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Viļumsons

Sporta sacensību rezultāti

Auto veiklības braukšana

1. vieta sievietēm – Intrai Alksnei;
2. vieta - Vitai Vītolai;
3. vieta - Ingai Brentei-Miezei.

1. vieta vīriešiem – Edijam Alksnim;
2. vieta – Armandam Knospiņam;
3. vieta – Gatim Zariņam.

Šaha turnīrs

1. vieta - Viktoram Mironovam;
2. vieta - Rūdolfam Dapkunam;
3. vieta – Jurim Apsītim.

Dambretes turnīrs

1. vieta - Jurim Apsītim;
2. vieta - Andreasam Meļņičenko;
3. vieta – Anitai Zvērai.

Novusa turnīrs

1.vieta – Intaram Peipanam
2.vieta – Igoram Dāvidsonam;
3.vieta - Valdim Veinbergam.

Ielu skrējiens „7 ielas”

1.vieta sievietēm – Ilonai Krūmiņai.

1.vieta meitenēm – Martai Čukurei;
2.vieta – Annijai Leinai Skujai;
3. vieta – Esterei Kārklelei.

1.vieta vīriešiem – Imantam Dāvidsonam;
2.vieta – Jānim Ozolam;
3.vieta – Ivaram Dāvidsonam.

1.vieta zēniem – Ingmāram Kārkliņam;
2.vieta- Edgaram Tosunovam;
3.vieta – Artūram Kārkliņam.

Riteņbraukšanas sacensības

1. vieta zēniem jaunākajā grupā (līdz 10 gadiem) – Džerodam Alksnim;
2. vieta - Džonatanam Alksnim;
3. vieta – Kristapam Balodim.

1.vieta zēniem vecākajā grupā ( 11-14 gadi) – Mārim Leinasaram;
2.vieta – Ervīna Ralfam Juršenam;
3.vieta – Uvim Rūsam.

1.vieta meitenēm jaunākajā grupā – Sabīnei Liepiņai;

1.vieta meitenēm vecākajā grupā – Undīnei Balodei;
2.vieta – Egijai Ungurei.

Orientēšanās sacensības pilsētā

1.vieta - Baibai Siktārei;
2.vieta - Ilzei Apsītei;
3.vieta – Seirai Giņko, Esterei Kārklelei, Ilzei Pētersonei.

Liānas Lilenblates-Sipko
teksts un foto
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________