ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Borisa un Ināras Teterevu fonds, Kopienu iniciatīvu fonds

20.06.2011.
Alojā un Staicelē redzētais sajūsmina mecenātus Borisu un Ināru Teterevus

20. jūnijā Alojā un Staicelē viesojās mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un pārstāvji no Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF), lai Alojas novada domē parakstītu savstarpēju sadarbības līgumu. Līgums paredz, ka Borisa un Ināras Teterevu fonds LKIF piešķir papildu 50 tūkstošus latu pensionāru un māmiņu organizāciju atbalstam Latvijas reģionos. Atbalsts sniegs iespēju īstenot projektus programmās „Palīdzēsim māmiņai” un „Veselībai un dzīvotpriekam”.


Līgumu par finansējuma piešķiršanu parakstīja mecenāte Ināra Tetereva un LKIF valdes priekšsēdētāja Olga Veilande (no labās).

Šogad Aloja bija izvēlēta par līguma parakstīšanas vietu, jo Alojas novadā par mecenātu piešķirtajiem līdzekļiem realizēti divi projekti. Pēc līguma parakstīšanas abu fondu pārstāvji iepazinās ar iepriekš atbalstīto organizāciju – biedrību „Alojas seniori” un Staiceles radošo sieviešu kluba „Stazele” paveikto. Pērn biedrība „Alojas seniori” LKIF projektu konkursā „Veselībai un dzīvotpriekam” ieguva 3 trenažierus un nūjošanas inventāru (30 nūju pārus). Projektu atbalstīja Alojas novada dome, piešķirot līdzfinansējumu 200 Ls. Šī gada sākumā Staiceles radošo sieviešu kluba „Stazele” projekts programmā „Palīdzēsim māmiņai” saņēma atbalstu, iegūstot līdzekļus bibliotēkas telpu remontam, grāmatām un mēbeļu iegādei. Staicelē par iegūtajiem līdzekļiem jau izveidots mājīgs atpūtas stūrītis 3 – 5 gadīgiem bērniem. Šajā projektā Alojas novada dome ieguldīja 250 Ls.

Pasākuma pirmajā daļā Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne uzrunājot klātesošos, atzina, ka Alojas novada domei ir izrādīts ļoti liels gods, izraugoties Aloju par līguma parakstīšanas vietu: „Tā ir atzinība mūsu aktīvajām un darbīgajām nevalstiskām organizācijām, jo īpaši „Alojas senioriem” un „Stazelei”. Esam pateicīgi Borisa un Ināras Teterevu fondam un LKIF par doto iespēju īstenot mūsu iedzīvotāju iniciatīvas, kas vērstas sabiedrības labā”.


Demonstrējot prezentāciju, viņa viesiem stāstīja par Alojas novadu – izglītību, lielākajiem kultūras pasākumiem, budžetu un realizētajiem projektiem.


Brīvzemnieku pagasta nevalstiskās organizācijas „Naktsvijole” pārstāve Maija Martinova stāstīja par novada nevalstiskajām organizācijām, to mērķiem un projektiem.


Ar skanīgo dziedājumu visus priecēja Puikules vokālais ansamblis „Kolorīts”.
Alojā viesi apmeklēja daudzfunkcionālo sporta halli...


...un Alojas Dienas centru, kur tikās ar biedrības „Alojas seniori” vadītāju Raimondu Ziedoni Ģīmi un organizācijas biedriem. Dienas centrā aplūkoja arī biedrības „Liepale” austuvi.

Pēcpusdienā visi devās uz Staiceli, kur viesus sagaidīja Staiceles pārvaldes vadītāja Ausma Plūme un radošo sieviešu kluba „Stazele” vadītāja Anita Strokša. Ciemiņi apskatīja Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centru „Staicele”, ..


.. Staiceles Mūzikas un mākslas skolu, ..
... Staiceles pilsētas bibliotēku, dienas centru, tūrisma informācijas centru un muzeju.


Audēju namiņā un „Mākslinieku šķūnī” aplūkoja daiļamata meistaru darinājumus.
Noslēgumā Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” direktore Indra Jaunzeme un TIC vadītāja Inese Timermane visus aicināja vecajā muzeja ēkā – krogā pie saimes galda, lai baudītu saimnieces Ilgas Līsmanes miežu putru ar gaļu un rabarberu ķīseli.


Staiceles senioru spēlēto Līgo dziesmu pavadījumā tika garšots arī Oskara Strokša darinātais medus kvass un medus. Atvadoties, piemiņai no Alojas novada, viesiem pasniedza Jāņu siera rituļus un Staiceles daiļamata meistaru darinātās sedziņas. Savukārt Borisa un Ināras Teterevu fonds biedrībām „Alojas seniori” un „Stazele” jaunu ideju radīšanai dāvināja portatīvo datoru katrai.

Borisu un Ināru Teterevus gandarīja Alojā un Staicelē redzētais un piedzīvotais. B. Teterevs vēstīja, ka viņiem ir vēlme no Borisa un Ināras Teterevu fonda puses sniegt zināmu papildus atbalstu biedrības „Alojas seniori”, Staiceles radošo sieviešu kluba „Stazele” iecerēm un rosīgajai darbībai Staiceles mūzikas un mākslas skolā.

Liānas Lilenblates – Sipko
teksts un foto
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________