ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas Ausekļa vidusskola -> Labo darbu saraksts

05.05.2011.
Alojas Ausekļa vidusskolas labo darbu saraksts

Pavisam drīz Alojas Ausekļa vidusskolā skanēs pedējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem un sāksies eksāmenu laiks. Laiks, kad visi rādīs savas zināšanas, prasmes un iemaņas. Tas notiks jūnijā un jūlijā.

Latvijā jau daudzus gadus populāras ir mācību priekšmetu olimpiādes, kas ļauj apzināt talantīgākos skolēnus. Šie skolēni kādā no jomām ir īpaši apdāvināti un spēj uzrādīt izcilas spējas un zināšanas, veicinot savu radošo un izziņas darbību, kā arī konkurētspēju novadā valsts mērogā. Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni 2010./2011.m.g. mērojušies spēkiem starpnovadu olimpiādēs - bioloģijā, fizikā, vēsturē, matemātikā, ģeogrāfijā, krievu valodā, 3.klašu un 4.klašu olimpiādēs. Arī novadā angļu valodas olimpiādē vidusskolēniem.

Labus rezultātus matemātikā ir rādījuši 5.klases skolēni Gusts Roļskijs (2.vieta), Arta Bārda (3.vieta), Elīza Cepurniece (3.vieta), Lana Vītola (3.vieta) un 6.klases skolēns Ervīns Ralfs Juršens (3.vieta), kurus sagatavoja skolotāja Aīda Balga. 7.klases skolēns Edgars Roļskijs vēl ne reizi no matemātikas olimpiādes nav atgriezies bez godalgotas vietas - šoreiz 3.vieta (sagatavoja skolotāja Sarmīte Mangulsone). Ģeogrāfijā atzinību skolai atnesis 11.klases skolēns Rolands Upmalis (sagatavoja skolotāja Alda Ķēniņa), savukārt 7.klases skolnieces Anastasijas Beļakovas 1.vieta krievu valodas olimpiadē iepriecināja ne tikai pašu meiteni, bet arī viņas skolotāju Smaidīti Rudzīti. Bioloģijā labāko rezultātu 12.klašu grupā (1.vieta) uzrādīja Rihards Štāls, savukārt 11.klašu grupā trešais labākais rezultāts (3.vieta) Barbarai Vītolai. 8.klašu bioloģijas olimpiādē 2.vieta Laurai Ozoliņai, bet 3.vieta Laumai Štilai (sagatavoja skolotāja Guna Grigorjeva).

Šogad valstī daudzas olimpiādes tika atceltas, piemēram, angļu valodā. Tomēr sacenšanās gars nav zudis, un savu varēšanu Alojas Ausekļa vidusskolā rādīja Staiceles un Alojas vidusskolēni. Olimpiāde Alojas novada vidusskolniekiem tapa pēc Alojas Ausekļa vidusskolas skolotājas Vinetas Tiltiņas iniciatīvas. Pateicoties viņas uzņēmībai, skolēni saņēma brinišķīgas balvas. Paldies jāsaka pasākuma sponsoram - 9 gadus vecai amerikāņu meitenei, kas pašlaik dzīvo Latvijā. Paldies Lidijai Hobsai (Lidia Hobbs) par National Geographic USA pusgada abonamentu 6 labākajiem olimpiādes dalībniekiem.

Kopvērtējumā 1.vieta Sandrim Možvillo (AAV), 2.vieta Rolandam Upmalim (AAV) un Denisam Verbičšam (Staiceles vsk.), 3.vieta Emīlam Elsiņam (AAV) un Valtam Mangulsonam (AAV). 10.klašu grupā 1.vieta Sandrim Možvillo, 2.vieta Valtam Mangulsonam, 3.vieta Marei Ķirulei no Staiceles vidusskolas. 11.klašu grupā līderi Deniss Verbičš un Rolands Upmalis (1.vietas), 2.vieta Emīlam Elsiņam, 3.vieta Laimai Jurikai (Staiceles vsk). 12.klašu grupā 1.vieta Dāvim Martinsonam (AAV), 2.vieta Andrim Treigutam (AAV) un Lailai Krastiņai (Staiceles vsk.). Paldies Staiceles skolas skolotājai Vizmai Lūsei, kas savus skolēnus gatavoja olimpiādei un atveda uz Aloju.

Tāpat ne mazāk svarīgs ir ikgadējais anatomijas konkurss Pazīsti savu organismu, kurā katru gadu alojieši rāda labus rezultātus. 1.vieta 12.klases skolniekam Rihardam Štālam, 2.vieta 11.klases skolniecei Barbarai Vītolai un 3.vieta 12.klases skolniecei Laurai Balodei (sagatavoja skolotāja Guna Grigorjeva). Savu skolu valsts mērogā pārstāvēt devās 12.klases skonieks Rihards Štāls un 9.klases skolniece Lelde Liepiņa, pārvedot mājās godalgas. Leldei 3.vieta, Rihardam - atzinība. Skatuves runas konkursā 1.vieta 6.klases skolniecei Kristiānai Aivijai Viļumsonei un 2.vieta 11.klases skolniekam Modrim Golubovam (sagatavoja Ilona Vītola). Vēl 1.vieta Lienei Liepiņai un 2.vieta 5.klases skoniecei Emīlijai Rauskai (sagatavoja Līga Gūtmane).

Ne mazāk interesants bija krievu valodas konkurss Alojas novadā 9.klašu skolēniem, ko rīkoja Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Smaidīte Rudzīte. Jāteic, ka atsaucība no citām skolām nebija, tomēr alojieši savas svešvalodas prasmes parādīja augstā līmenī.

Gada laikā ir tapušas divas brīnišķigas izrādes, ko iestudējuši 11.un 12.klases skolēni. 10.klases skolēni savu talantu ir rādījuši pasākumu organizēšanā 100 diena Alojas novada pirmklasniekiem un Lieldienas sākumskolā. Uzteicama ir skolēnu interese par sportu, jo šogad ZZ Čempionātā izcīnītā iespēja piedalīties Vidzemes reģiona pusfinālā deva gandarījumu par ieguldīto darbu un iespēju piedalīties jaukajās sacensībās. Tā ir tikai daļa no labajiem darbiem, ko skolēni un skolotāji ir rādījuši.

Daudz labu vārdu un paldies jāsaka skolēniem, skolotājiem, vecākiem, kam rūp izglītība. Paldies tiem vecākiem, kuri finansiāli atbalsta ekskursijas, braucienus uz pasākumiem. Paldies tiem, kuri neliedz savu atbalstu gan ar labiem padomiem, gan darbiem.

Inatra Vaļicka,
Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________