ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Lielā talka 30.04.2011.

30.04.2011.
Kā Alojas novads nāca talkā Latvijai

Šogad lielajā Latvijas sakopšanas talkā, 30.aprīlī, talcinieku sabiedrotais bija siltais un saulainais laiks. Tas vilināja darboties un sakopt savas sētas, pagalmus un dažādas sabiedriskas vietas. Kopā ar domes priekšsēdētāju Daci Vilni todien apbraukāju teju visu novadu, lai teiktu paldies čaklajiem talciniekiem un novēlētu veiksmi. Jāteic, ka aktīvu un rosīgu cilvēku netrūka nevienā novada pusē.

Alojā
Alojas novada domes darbinieki sakopa teritoriju pie autoostas. Izpilddirektors Gundars Karlsons attīrīja birzīti no kārklu atvasēm.
Čakli strādāja Alojas novada Sociālā dienesta meitenes. Dienesta vadītājas Ingas Brentes-Miezes vadībā pie Dienas centra tika līdzināta zeme, sēta zālīte un veidotas puķu dobes. Viņām palīdzēja partijas Visu Latvijai! deputāts un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Māris Možvillo.
Biedrības Alojas Seniori dalībnieki sakopa Alojas kapus – grāba un dedzināja lapas. Biedrības priekšsēdētājs Raimonds Ģīmis sarunā ar priekšsēdētāju Daci Vilni atzina, ka pērn talkotāju skaits bijis kuplāks, bet talcinieku skaita sarukums nav liedzis paveikt iecerēto un gūt gandarījumu par paveikto.

Brīvzemnieku pagastā
Puikules stacijas ciemata iedzīvotāji savu māju pieguļošās teritorijas bija kopuši īpaši aktīvi. Par to liecina šie savākto atkritumu maisi.


Pa ceļam uz Ozolmuižu sastapām vietējos iedzīvotājus, kuri ceļa malās lasīja garāmbraucēju izmestos atkritumus.
Šo apzināti veidoto mēslaini sakopa jaunieši.


Ozolmuižā sastapām sievas cienījamos gados, kuras atzina, ka savu teritoriju tur kārtībā ikdienu.


Patīkami pārsteidza sociālās aprūpes centra Zīles darbinieces un bērni, kuri veidoja jaunas puķu dobes un tīrīja celiņus.


...vietējie atjaunoja celiņus, izzāģēja ābeles un darīja citus labus darbus.
Buivā sastapām talciniekus, kuri pāris stundās bija savākuši vairākus desmitus maisu ar atkritumiem. Kopa arī mežmalu, kur gadiem krājusies dažāda draza.

Braslavas pagastā


Braslavas parkā galvenokārt tika grābtas lapas. Parka sakopšanā aktīvi iesaistījās gan skolas bērni, gan pieaugušie. Braslavas pārvaldes vadītājs īpaši grib uzteikt Raimondu Jērcīti, kurš ar savu tehniku, ieguldot personīgos līdzekļus, nesavtīgi palīdzēja izvest no parka teritorijas sagrābtās lapas.
Urgā talkoja gan pansionāta darbinieki, gan vietējie iedzīvotāji. Pēc talkas strādniekus gaidīja pusdienas.
Vilzēnos strādāja pie tautas nama un arī bērnudārza teritorijā.

Staicelē


Vīķos sastapām komunālā uzņēmuma vadītāju Kārli Kļaviņu, kura vadībā sakopa teritoriju ap autobusa pieturu.


Staiceles pārvaldes darbinieki strādāja pie autoostas, sakopot teritoriju gar futbola laukumiem, - līdzināja zemi un grāba lapas. Jaunieši strādāja pie internāta ēkas, savedot kārtībā Salacas krastu.
Milzīgu darbu paveica talcinieki, kuri bija pulcējušies pakrastē netālu no Mūzikas un mākslas skolas. Talkotāji vāca mēslainē izmestos sadzīves priekšmetus un izgrāba zarus un lapas no krūmājiem.

Ungurpilī


Pēc biedrības Ungurpils ezera saimnieks ierosmes Ungurpils ezera krastā tapa laipas makšķerniekiem, no kritušajiemm kokiem ar traktortehniku attīrīja ezera krastu. Vairāki vīrieši izzāģēja kokus pie kādreizējās skoliņas drupām. Pēc labi padarīta darba ap pussimts talcinieku mielojās ar gardu zupu. Pēc sarunām ar talkotājiem un biedrības priekšsēdētāju Andreju Hansonu nopratām, ka darbi ar šo vien nebeigsies. Ezera krastu turpinās sakopt un padarīt pievilcīgu.

Domes priekšsēdētāja D. Vilne saka milzīgu paldies visiem, kuri talkas dienā ar savu darbu palīdzēja sakopt novada teritoriju!

Informāciju apkopoja Liāna Lilenblate-Sipko
foto L.Lilenblate-Sipko, Indra Jaunzeme
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________