ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Alojas kultūras nams -> Bērniņš ienācis pasaulē

09.04.2011.
Sveic novada jaundzimušos pasākumā „Bērniņš ienācis pasaulē”

Pagājušajā sestdienā Alojas kultūras namā novada dome svinīgā pasākumā sumināja 17 jaunos novada iedzīvotājus, kuri dzimuši laikā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada martam - 7 meitenītes un 10 puisīši.


Vecākus un jaundzimušos sveica domes priekšsēdētāja Dace Vilne sakot, ka novads, kurā nav bērnu ir tukšs un miris, tādēļ priecājas, ka šajā reizē bērnu pulciņš ir tik kupls. Viņa atgādināja, ka ikviens bērniņš mūsu novadā ir mīļi gaidīts.


Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vārdā vecākus un jaunos pagasta iedzīvotājus sveica pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš. Viņš vēlēja, lai vecākiem, savus bērnus audzinot, allaž nepietrūktu sirdsgudrība, mīlestība un pacietība. Lai vienmēr pietiktu laika savus mazos uzklausīt un samīļot.


Staiceles pārvaldes vadītāja Ausma Plūme jaunos staiceliešus un pārējos novada jaundzimušos sveica ar skaistām dzejas rindām. Viņa aicināja nekautrēties un lūgt palīdzību, lai kopīgiem spēkiem meklētu izeju no problēmām, ja tādas būs radušās. Vecākiem vēlēja savas atvasītes vienmēr lolot un cienīt! Sirsnīgus ceļavārdus nodeva arī Alojas novada domes izpilddirektors Gundars Karlsons un izglītības speciāliste Ilze Kapmale


Dace Šķepaste no Braslavas pagasta pārvaldes vārdā vēlēja visiem ik dienu Laimas klātbūtni ar vārdiem, -

Stāv Laima pie mazuļa šūpuļa 
Un savu svētību dod,
Lai krietnu tikumu dārgumus
Tas savā gājumā rod!

Vissirsnīgākos sveicienus saņēma:


Reinis Grasbergs un vecāki Rūta Uiska un Jānis Grasbergs


Edvards Pētersons un viņa vecāki Evija un Pēteris Pētersoni


Dace Štemere un viņas vecāki Ērika un Harijs Štemeri


Artūrs Jurka ar vecākiem Lieni Bleiferti un Vilni Jurku


Krista Kristiāna Viņķe ar māmiņu Kristīni Viņķi


Ieva Vīķe ar māmiņu Lindu Vīķi un tēti Andreju Barbanu


Ēriks Rozītis, māmiņa Indra Celmiņa un tētis Kaspars Rozītis


Aleksis Ritvars Strads ar vecākiem Aiju Celmu un Uģi Stradu


Keita Peipa un viņas vecāki Antra Kļava un Kalvis Peips


Kristers Pēkšēns un vecāki Marika Kamale un Artis Pēkšēns


Kristians Kārkliņš un māmiņa Kristīne Brūvere un tētis Andis Kārkliņš


Endijs Dubovijs ar vecākiem Mariju un Jāni Dubovijiem


Ramona Kļaviņa ar māmiņu Kristīni Kļaviņu.

Svinīgajā pasākumā klāt nebija, bet sveicienus saņēma Emīlija Knospiņa, Samuels Kozlovskis, Līva Miezīte un Lauris Kalniņš.


Ar skanīgajām dziesmām prieku sirdīs ienesa Alojas kultūras nama pirmsskolas bērnu ansamblis Asniņi (vadītāja Maruta Gaugere).


Laila Ulmane vislabākos vēlējumus nesa no Alojas Mūzikas un mākslas skolas, atgādinot, ka jau paspējusi novērtēt mazo balsis un visi nākotnē ir laipni lūgti mūzikas un mākslas skolā. Edgars Roļskijs spēlēja ģitāru,


..bet Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis skolotāja dāvināja katram mazajam novada jaunpienācējam pavasara taurenīti.


Svinīgo pasākumu vadīja Ineta Laizāne un Andis Šternfelds.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________