ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Teātru festivāls Kustības turpinājums

11.03.2011.
Alojas novada skolēni skatuves runas konkursā un teātru festivālā „Kustības turpinājums”

25. februārī Alojas kultūras namā pulcējās Alojas novada skolēnu teātri, lai rādītu savu veikumu. Teātru festivāla „Kustības turpinājums” pirmajai kārtai bija pieteikušies visi novada skolēnu teātri - Alojas Ausekļa vidusskolas teātra 3 grupas, Ozolmuižas pamatskolas teātra pulciņš, Puikules pamatskolas dramatiskā kolektīva „Dadzis” 2 grupas un Vilzēnu tautas nama jauniešu dramatiskais kolektīvs „Knaģīši”.

Diemžēl mazo aktieru slimības dēļ neredzējām Ozolmuižas pamatskolas pulciņa un Puikules pamatskolas kolektīva „Dadzis” jaunākās grupas iestudētos priekšnesumus.

  
Alojas Ausekļa vidusskolas 8. klase rādīja N. Šeiko iestudējumu „Vinnijs Pūks un viņa draugi.”, bet 9.klase – H. Paukša „Pavļiku gaidot”.


Savukārt 11. klase – A. Upīša „Sūnu ciema zēni”. Visu trīs izrāžu režisore Līga Gūtmane.


Puikules pamatskolas dramatiskā kolektīva „Dadzis” vecākā grupa rādīja A. Dīča „Starpbrīdis”. Režisore Digna Virkstene.


Vilzēnu tautas nama jauniešu dramatiskais kolektīvs „Knaģīši” izrādīja A. Lapiņa, A. Akmentiņa „Lote no izgudrotāju ciema” - režisore Madara Lopenova.


Iestudējumus vērtēja un pēc tam redzēto ar aktieriem un režisoriem pārrunāja žūrija – Zintis Sārs (Ainaži), Nelda Bailīte (Matīši) un Antra Rudzīte (Staicele).

Ilze Kapmale,
novada izglītības speciāliste

10. un 11.martā Limbažu Bērnu un jauniešu centrā (BJC) notika 4. Latvijas Skolu un jauniešu teātru festivāla „Kustības turpinājums” Vidzemes reģiona skate. Konkursā pavisam izrādīja 14 teātra izrādes un literāros uzvedumus. Izrādes vērtēja ekspertes Biruta Bauma, Laura Paegle, Dace Jurka. Viņas apmeklēs arī pārējo reģionu konkursus un maija sākumā paziņos „laimīgos”, kuri iegūs tiesības piedalīties Latvijas 4. teātru festivāla noslēgumā.

Mūsu novada kolektīvi veiksmīgi piedalījās konkursa 2. kārtā. Vilzēnu tautas nama jauniešu dramatiskais kolektīvs „Knaģīši” izrādīja „Loti no izgudrotāju ciema” (režisore Madara Lopenova), bet Alojas Ausekļa vidusskolas 11. klase - Andreja Upīša „Sūnu ciema zēnus” (režisore Līga Gūtmane). Alojas skolēni īpaši tika uzteikti par muzikalitāti. Valta Pūces dziesmas ar Ineses Zanderes vārdiem viņiem iemācīja mūzikas skolotāja Anita Āriņa. Ar padomu izrādes noformēšanā palīdzēja vizuālās mākslas skolotāja Inese Mētriņa, bet īpašs paldies klases audzinātājai Ilonai Vītolai par atbalstu un talantīgiem audzēkņiem. 1. pakāpes diplomus ieguva Limbažu BJC skolēnu teātra „Kriksis” izrāde „No saldenās pudeles” (37 punkti) un Valmieras pamatskolas skolēnu teātris ar Ulda Ausekļa „Runcis Francis un Parīzes dancis” (36 punkti).

2. pakāpe tika Limbažu BJC par izrādi „Zilais putns” (33punkti) un Valmieras Viestura vidusskolas „Sprīdītim” par Dārtas Dzenītes izrādi „Blaumanis precībās”, savukārt 3. pakāpes diplomu ieguva Limbažu BJC Paula Putniņa izrāde „Es savos zābakos” (30 punkti), Cēsu Valsts ģimnāzijas radošā grupa „Vai Tu proti muļķis būt...?” (32 punkti) un alojieši ar izrādi „Sūnu ciema zēni” (30 punkti).

10. martā, līdztekus teātra skatei, notika skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 34 dalībnieki no bijušajiem Valmieras, Cēsu, Valkas un Limbažu rajoniem. Alojas novadu 1.-3. klašu grupā pārstāvēja Staiceles vidusskolas 2. klases skolēns Aleksis Oskars Strauts (skolotāja I.Neimane), 4.-6. klašu grupā 6.klases skolniece Kristiāna Aivija Viļumsone no Alojas Ausekļa vidusskolas (skolotāja I.Vītola), 7.–9. klašu grupā Ozolmuižas pamatskolas 8. klases skolniece Anna Dace Majore (skolotāja L.Vējiņa), bet vidusskolas grupā Alojas Ausekļa vidusskolas 11. klases skolniece Liene Liepiņa (skolotāja L.Gūtmane).

Lai arī mūsu skolēni konkursu neturpinās, esam gandarīti un apmierināti ar viņu sniegumu - par ko liecina iegūtie punkti.

Paldies skolēnu vecākiem un pārējiem atbalstītājiem! Cerēsim, ka Alojas novads tiks pārstāvēts teātru festivāla noslēguma pasākumā Rīgā, kas norisināsies no 1. līdz 3. jūlijam.

Līga Gūtmane,
Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________