ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Latvenergo ceļ tarifus

AS "Latvenergo" no 1.aprīļa ceļ tarifus!


AS ”Latvenergo”, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, informē

05.04.2011.
Klients jautā – Latvenergo atbild

2011.gada 1.aprīlī stājas spēkā jaunie elektroenerģijas tarifi, kuri paredz, ka visām mājsaimniecībām par pirmajām 1200 kWh būs jāmaksā līdzšinējais Starta tarifs – 0,0825 Ls/kWh. Savukārt no 1201 kWh tiks piemērots Pamata tarifs - 0,1074 Ls/kWh. AS „ Latvenergo” skaidro atbildes uz klientu visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
 

Vai STARTA patēriņu varu uzkrāt? Piemēram, ja no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam patērēšu 1000 kWh vai nākamajā periodā varēšu maksāt pēc STARTA tarifa par 1400kWh (uzkrātās 200kWh + nākamā perioda 1200kWh)?

Nē, Starta tarifa kWh nevar uzkrāt. 2012.gada 1.aprīlī sāksies jaunais periods un tikai par pirmajām patērētajām 1200kWh varēs norēķināties pēc STARTA tarifa jeb 8.25santīmi par kilovatstundu.

Par patērēto elektroenerģiju maksāju ar izlīdzināto maksājumu – katru mēnesi noteiktu summu. Kā Starta un Pamata tarifi tiks piemēroti? Vai man pašam būs jāseko līdzi, kad mainās no Starta uz Pamata tarifu?

Maija sākumā visiem klientiem, kuri izmanto automātiskā izlīdzinātā maksājuma pakalpojumu, tiks veikts pārrēķins un izveidots jauns izlīdzinātā maksājuma summas aprēķins nākamajiem periodiem. Veicot šo aprēķinu, tiks ņemts vērā ne tikai prognozētais elektroenerģijas patēriņš dažādos mēnešos, bet arī starta un pamata patēriņa apjomi. Kopējā nākamo 12 mēnešu maksājumu summa tiks sadalīta vienādās 12 daļās. Līdz ar to, klientam tiks izlīdzinātas ne tikai sezonālās patēriņa svārstības, bet klients būs pasargāts arī no izmaksu „lēciena”, pamata tarifam nomainot starta tarifu. Katrs klients, kas izmanto automātisko izlīdzināto maksājumu, par jauno ikmēneša maksājuma summu tiks informēts personiski ar vēstules vai e-pasta palīdzību.

Dzīvojam vienā dzīvoklī 2 jaunas ģimenes, mums ir kopējs elektroenerģijas skaitītājs. Vai ir iespējas, ka katra ģimene saņems šīs 1200 STARTA kWh?

Gadījumos, kad elektroenerģija tiek piegādāta apakšlietotājiem - atsevišķām mājsaimniecībām, parasti ir ierīkoti kontrolskaitītāji, kas reģistrē katras ģimenes elektrības patēriņu. Taču ir iespējamas izņēmuma situācijas, kad kontroluzskaites nav, tāpēc katru iesniegumu izskatīsim – veiksim objekta apsekošanu un rūpīgi izvērtēsim konkrēto situāciju. Ja objektā patiešām dzīvos neatkarīgas mājsaimniecības, starta patēriņa apjoms tiks palielināts atbilstoši apakšlietotāju skaitam. Pieteikumu veidlapas ir atrodamas Latvenergo mājaslapā un portālā e-latvenergo.lv. Tomēr jāatceras, ka par apakšlietotājiem nevar tikt uzskatīti ģimenes locekļi, kas apdzīvo atsevišķas istabas vai mājas daļu. Šādi nodalāmas var būt atsevišķas mājsaimniecības.

Dzīvojam kopā 3 paaudzes - vecvecāki, bērni un 3 mazbērni. Līgums ar Latvenergo ir uz vectēva vārda. Vai šādā gadījumā mūsu mājsaimniecība var pretendēt uz atbalstu daudzbērnu ģimenēm – papildus 2400kWh?

Daudzbērnu ģimeņu atbalstu varēs saņemt tās ģimenes, kuru apgādībā ir 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam. 2400 kWh kompensācijas par starta tarifu saņemšanai aicinām daudzbērnu ģimenes pārstāvi pieteikties atbalsta saņemšanai mūsu mājslapā www.latvenergo.lv vai kādā no mūsu klientu apkalpošanas centriem. Pieteikties varēs no 2011.gada maija līdz augusta beigām.

Gan vīram, gan man ir bērns no iepriekšējām attiecībām, kā arī mums ir kopīgs mazulis. Visi trīs bērni dzīvo kopā ar mums, taču „ pēc papīriem” man ir 2 bērni un vīram arī 2. Vai mēs varēsim saņemt šīs papildus 2400kWh?

Lai verificētu daudzbērnu ģimenes statusu AS „Latvenergo izmantos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes- iedzīvotāju reģistra datus par vecākiem, kuru apgādībā ir 3 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam. Tomēr esam domājuši, kā atbalstu padarīt pieejamu arī jūsu aprakstītajos gadījumos. Šai situācijā aicinām daudzbērnu ģimenes vecākiem pieteikties atbalstam klātienē – mūsu klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina bērnus katram vecākam, un laulības apliecību. Pieteikšanās daudzbērnu ģimeņu atbalstam tiks uzsākta no maija.

Mēnesī kopā mēs patērējam apmēram 200 kWh elektrības. Lauku mājā vienā galā dzīvo vīra māte, kura ir mājas īpašniece un elektrības skaitītājs atrodas pie viņas. Otrā mājas daļā dzīvojam seši  un ir trūcīgas ģimenes status. Ikdienā mājās esam tikai es un vīrs 3 gr. invalīds, dēls pa dienu bērnudārzā ,bet meitas ir studentes Rīgā. Mums par elektrību nekādus atvieglojumus nepiešķir, jo viss skaitās uz mammas vārda. Vai mēs varam pretendēt uz papildus 2400kWh?

Jūsu gadījumā varat pretendēt uz 500 kWh elektrības dāvanu karti, kas tiks piešķirtas trūcīgajām ģimenēm ar bērniem. Taču, kā esat pareizi norādījusi, atbalsts tiek piešķirts Latvenergo klientiem, tātad atbalsta saņēmējam jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes līgumam. Mūsu ieteikums būtu pārslēgt elektroenerģijas piegādes līgumu uz jūsu vārda, ko var izdarīt ikvienā klientu apkalpošanas centrā vai no aprīļa vidus – arī mūsu klientu apkalpošanas portālā e-latvenergo.lv.

Mūsu ģimenei ir trūcīgās ģimenes statuss, ģimenē aug 2 bērni. Pagājušā gadā saņēmām Dāvinājumu – bezmaksas 500 kWh. Vai šo atbalstu varam saņemt arī šajā gadā?

No maija trūcīgās ģimenes ar bērniem 500 kWh dāvinājumu varēs saņemt atkārtoti – bet ne vairāk kā vienu reizi tarifu gada laikā (no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam).

Plašāka informācija par tarifu piemērošanas kārtību atrodama AS” Latvenergo” mājaslapā www.latvenergo.lv sadaļā TARIFS 2011. Neskaidrību gadījumā aicinām klientus zvanīt uz Latvenergo bezmaksas informācijas tālruni 80200400 vai arī rakstīt epastu klientu.serviss@latvenergo.lv. AS „Latvenergo” atgādina, ka visā Latvijā darbojas vienots Klientu apkalpošanas tīkls. Klients var vērsties jebkurā Klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā, kur varēs saņemt informāciju par pakalpojumiem, noslēgt elektroenerģijas piegādes līgumu, pieteikt jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu vai esošās atļautas slodzes palielināšanu, kā arī atrisināt jebkuru citu ar elektroenerģijas piegādi saistītu jautājumu.

03.03.2011.
AS "Latvenergo" no 1.aprīļa ceļ tarifus!

AS "Latvenergo" jaunajos tarifos tiek atbalstīti visi koncerna klienti, kuri par elektroenerģiju norēķinās pēc regulētā tarifa, jo daļa patērētā apjoma arī pēc 2011.gada 1.aprīļa tiks aprēķināta pēc līdzšinējā tarifa.

Elektroenerģijas tirgus cenas un obligātā iepirkuma izmaksu kāpums, kā arī „ Sadales tīkls” sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugums ir pamatots iemesls tarifu celšanai.

Uldis Bariss, „Latvenergo” valdes loceklis: „Jau 2009.gadā „Latvenergo”  pieņēma sociāli atbildīgu lēmumu un atlika elektroenerģijas tarifu celšanu par diviem gadiem, ņemot vērā recesiju valstī un iedzīvotāju maksātspēju. Apzinoties krīzes sekas, arī šobrīd Latvenergo izstrādātais tarifu plāns ir atbalstošs visām mājsaimniecībām, jo paredz, nevis lineāru tarifu paaugstināšanu, bet nosaka robežu – 1200 kWh gadā, par kurām visām privātpersonām būs jānorēķinās pēc līdzšinējā tarifa - 0,0825 Ls/kWh. Līdz ar to ar šo tarifu plānu atbalstītas būs visas mājsaimniecības Latvijā. Tostarp, arī tās, kas patērē vairāk par 1200 kWh gadā

Atbalsta mehānisms tiek veidots arī daudzbērnu ģimenēm - Latvenergo kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju aktīvi turpina darbu pie sociālās atbalsta programmas izstrādes, kurā plānots visām daudzbērnu ģimenēm papildus 1200kWh lietot vēl 2400 kWh elektroenerģijas par līdzšinējo tarifu. Savukārt visām trūcīgajām ģimenēm ar bērniem saņemt 500 kWh gadā par brīvu.

     Latvenergo jau informēja, ka no šī gada 1.aprīļa visām mājsaimniecībām par pirmajām 1200 kWh būs jāmaksā līdzšinējais Starta tarifs – 0,0825 Ls/kWh. Savukārt no 1201 kWh tiks piemērots Pamata tarifs - 0,1074 Ls/kWh.

     Balstoties uz „Latvenergo” klientu norēķinu sistēmas datiem, 49% Latvijas mājsaimniecību izstrādātās tarifu izmaiņas neskars, jo to patēriņš gadā nepārsniedz 1200 kWh. Alojas novadā šādas ir 55% mājsaimniecību.

     Otra lielākā mājsaimniecību grupa ir ar vidējo patēriņu no 101-200 kWh mēnesī, kas mēnesī maksā 8,25 - 16,50 latus. Pēc tarifu izmaiņām šo mājsaimniecību vidējais maksājums mēnesī pieaugtu par  1,10Ls. Alojas novadā šajā patēriņa grupā ir 23% mājsaimniecību.

Pēc Latvenergo aprēķiniem, Alojas novadā 17 % mājsaimniecību ikmēneša maksa pieaugs vidēji par 4,36 latiem, bet 5% - par vairāk nekā desmit latiem.


     „Latvenergo” klientu ikmēneša norēķinu sistēmas dati precīzi atspoguļo tarifa plāna ietekmi uz ģimenēm, jo analīzē izmantoti visu – kopskaitā vairāk nekā viena miljona – „Latvenergo”  klientu patēriņa dati par 2010.gadu. No tiem tikai 4% veido pieslēgumi neapdzīvojamiem objektiem, kā, piemēram, garāžas, saimniecības ēkas, u.tml. AS „Latvenergo” savā novērtējumā par mājsaimniecību patēriņu balstās uz noslēgtajiem līgumiem ar iedzīvotājiem, t.i. elektroenerģija tiek piegādāta privātpersonai. Pēc Elektroenerģijas tirgus likuma definīcijas mājsaimniecības lietotājs ir galalietotājs, kurš pērk un izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzības. Tātad, ja iedzīvotājs elektrību ir pieslēdzis objektam, kas pēc būtības ir šķūnis vai garāža, tad viņš šo elektroenerģiju izlieto savā mājsaimniecībā.

     Latvenergo jau informēja, ka būtiskākie elektroenerģijas tarifa pieauguma faktori ir „Sadales tīkls” sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugums, ko gada sākumā apstiprināja SPRK un kas ietekmē gala cenu par 11%, un elektroenerģijas tirgus cenas un obligātā iepirkuma izmaksu pieaugums ar ietekmi uz gala elektroenerģijas fiksētajiem tarifiem par 10%.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vējiņa
AS „Latvenergo” Ārējās komunikācijas daļas projektu vadītāja
T. 6 42 90421, mob. 2 9161531
sandra.vejina@latvenergo.lv

15.03.2011.
Vēršas tiesā pret "Latvenergo" tarifiem

Tiesā vērsušies - Saeimas deputāte Rita Strode (PLL), kā arī divas privātpersonas - Kaspars Ozoliņš un Aldis Pauliņš - 9.martā Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzējuši jaunos AS "Latvenergo" tarifus.

14.martā arī Ilmārs Poikāns (NEO) vēsies tiesā pret "Latvenergo" plānotiem un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātiem jauniem elektroenerģijas tarifiem, kuriem paredzēts stāties spēkā no 1.aprīļa.

"Ja tiesa pilnībā apmierinās manu prasību, apturēs procesu par jauno tarifu stāšanos spēkā un tiks novērsts mēģinājums piesavināties lielākās Latvijas iedzīvotāju daļas līdzekļus ar nelikumīgi noteiktu tarifu palīdzību," raksta Poikāns, kurš diendienā strādā kā mākslīgā intelekta pētnieks Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā..

Sūdzību sarakstīt palīdzējusi un virza zvērinātā advokāte Dace Cīrule no juristu biroja "LAWIN Kļaviņš un Slaidiņš"..

Grib panākt caurspīdīgumu .

Poikāns skaidro, ka sūdzībai Administratīvā apgabaltiesā ir plašāks mērķis - panākt pilnu caurspīdīgumu "Latvenergo" tarifu veidošanas procesos un pārtraukt, viņaprāt, dažādu nebūšanu vai vismaz šādu nebūšanu maskēšanas iespēju valsts enerģētikas uzņēmumā..

"Vēl lielāks ieguvums būs tas, ka mēs kopā varēsim panākt to, ka beidzot dienas gaismā tiek celts "Latvenergo" tarifu veidošanas mehānisms, kurā, līdzīgi kā reiz noslepenotajā ierēdņu atalgojuma jautājumā, ir daudz dažām personām slēpjamu lietu," Poikāns raksta, atsaucoties uz savu akciju, ar "Neo" vārdu publiskojot daudzu valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu algu sarakstus, vairākos gadījumos atklājot, ka netiek ievērota valstī pasludinātā taupības politika..

Poikāns arī atzīst, ka viņš un paziņojumā minētie "domubiedri" nav ne pirmie, nedz vienīgie, kuri vērsušies pret SPRK apstiprinātajiem jaunajiem elektrības tarifiem..

.
"Ne tikai man vienam ir radusies sajūta, ka nu gan pietiks..
Vairākas citas domubiedru grupas ir iesniegušas līdzīgas prasības pret jaunajiem elektroenerģijas tarifiem. Tas norāda uz to, ka sabiedrība vairs nav gatava būt par cērpamām aitām," Poikāns raksta.

Vairāk lasiet:

www.financenet.lv/zinas/369851-ari_neo_versas_tiesa_pret_latvenergo_tarifiem

www.apollo.lv/portal/news/articles/232346

http://pietiek.wordpress.com/

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________