ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Aloja -> Alojas seniori 2010.gadā

15.02.2011.
Domāt, strādāt, dzīvot pa jaunam!

Aizvadītais gads nesis gan gandarījumu, gan vilšanos. Avīzēs, radio un televīzijā viens un tas pats - valstī krīze, bezdarbs, parādi, jāsavelk jostas. Gribas kaut ko skaistu, sirdij tuvu. Atceros, cik vienoti mēs bijām barikāžu laikā, ar kādu sirdsdegsmi katrs gribēja pielikt savu roku, lai atgūtu Latvijas neatkarību. Domāju, ka arī šajā grūtajā situācijā, kopā strādājot, mēs varam gūt jaunas atziņas, mācīties no kļūdām, kļūt vēl stiprāki un spējīgāki.

Ir daudz labu ideju, bet Alojas novada budžets ir nepietiekams, lai visu īstenotu un atrisinātu. Taču ir svarīgi, lai cilvēki ticētu sev un savām spējām, lai neaizmirstu, ka darbs ir visu vērtību mērs. To gribam ieaudzināt arī savos bērnos. Vienmēr cieņā jābūt rūpēm par cilvēku, viņa darbu, atpūtu un sadzīvi. Es vēlētos, lai domes deputāti aizmirstu pagājušo un sāktu katru jaunu dienu tikai ar vienu domu - par Alojas novada attīstību. Lai mūs vieno kopīgs darbs!

Vēl arvien turpinās pārmaiņu laiks, tāpēc mēs, pensionāri, varam tikai cerēt, ka tas būs saudzīgs, it sevišķi veselības aizsardzības jautājumos. Atkal pagājis viens gads un mēs varam izvērtēt darbus, kuri jau ir paveikti, pārdomāt, kā turpināt jau iesākto un būt gataviem, ka mums kopā nāksies arī pacīnīties, lai aizstāvētu pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses.

Patreiz biedrībā „Alojas seniori” darbojas 36 biedri. Iepriekšējā gadā no jauna uzņemti 4 biedri, bet viens no mums aizgājis mūžībā. Līdz šim mēs esam piedalījušies divos Kopienu iniciatīvu fonda (KIF) projektos. Pirmais projekts - „Dators NVO darbam”, kura ietvaros savā īpašumā esam ieguvuši datoru. Otrs projekts - „Veselībai un dzīvotpriekam”. Mūsu iesniegtā projekta nosaukums bija „Kustībā ir veselība”. Pateicoties Alojas novada domes līdzfinansējumam (Ls 200 ) un veiksmīgai sadarbībai ar sporta metodiķi Aivaru Ausekli, šajā konkursā ieguvām trīs trenažierus un 30 pāru nūju.

Esam noslēguši līgumu ar Alojas novada domi par telpas (51,4m²) nomu Sporta halles otrajā stāvā uz desmit gadiem. Šajā telpā darboties ar trenažieriem sākām 4. oktobrī. Sadarbojoties ar Alojas Ausekļa vidusskolas Sporta halles vadību, saskaņā ar grafiku, izmantot trenažierus var pensionāri, skolotāji, medicīnas darbinieki un biedrības „Alojas radošais klubs „Liepale” biedri. Par saziedoto naudu esam iegādājušies sienas pulksteni, radioaparātu un svarus. Turpmāk plānojam iegādāties arī ceturto sporta trenažieri.

Iepriekšējā gadā noorganizēti divi nūjošanas pasākumi. Pirmais notika 9. maijā, bet otrais 1. oktobrī, veco ļaužu dienā. Pateicamies Andai Graudiņai un kafejnīcai „Marta” par garšīgo zupu.

Mēs aktīvi sadarbojamies ar citām pensionāru biedrībām, tāpēc 8. jūlijā Alojā pieredzes apmaiņā ieradās Mazsalacas pilsētas pensionāru biedrība „Atbalss”. Viesi pastāstīja par labo sadarbību ar Mazsalacas pašvaldību un sociālo dienestu. Saņēmām aicinājumu viesoties Mazsalacā. Esam bijuši Valmierā uz teātra izrādi „Atvari”, Rīgā uz cirka izrādi „Milzu jūras lauvas”. Apmeklējām arī „Dabas muzeju”. 14. jūlijā jauka atpūtas diena kopā ar dāmu deju kolektīvu „Rasa” bija Ainažos pie Oskara, „Malibu pludmalē”.

Biedrības „Alojas seniori” nūjotāji, kuri piedalījās sacensībās, saņēma diplomus par piedalīšanos aktīvās atpūtas pasākumā „Celies un rīkojies”. Paldies sakām Aijai Šmitei par uzaicinājumu piedalīties pasākumā „Mēs to sen jau bijām pelnījuši”.

3. un 4.augustā bijām ekskursijā uz Liepāju un Ventspili. Liepājā mūs sagaidīja Saeimas deputāts Jānis Lazdiņš, kurš uzņēmās gida lomu. Nakti pavadījām Liepājas viesnīcā. Ventspilī mūs sagaidīja pensionāru biedrība „Ventspils liedags”. Viņi mūs iepazīstināja ar Ventspils pilsētas ievērojamākajām vietām. Braucām ar kuģīti „Hercogs Jēkabs” pa Ventu. Piejūras brīvdabas muzejā dalījāmies biedrību organizatoriskajā pieredzē.

No 2007. gada rīkojam talkas Alojas kapsētā un Ungurpils parkā. 2010. gadā trīs dienas piedalījāmies pilsētas teritorijas un baznīcas apkārtnes sakopšanā. Savācām 46 maisus ar atkritumiem. 2.oktobrī pieņēmām Staiceles biedrības „Staiceles seniori” aicinājumu piedalīties atpūtas pasākumā un koncertā Staiceles kultūras namā. Koncertu vadīja Andrejs Ozols. Paldies Jānim Treijam par uzaicinājumu.

11.decembrī kopā ar dāmu deju kolektīvu „Rasa” piedalījāmies Tartu novada pensionāru Ziemassvētku pasākumā. Pasākuma mērķis bija pieredzes apmaiņa ar Korvekilas pensionāru biedrību. Izdevumus sedza pašvaldība Igaunijā. Paldies Alojas pilsētas pārvaldes vadītājam Gundaram Karlsonam par atbalstu.

„Alojas seniori” reizi gadā rīko kopsapulci un informē par biedrības darbību. 8. decembra sapulcē piedalījās Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, SIA „Alojas komunālais dienests” valdes loceklis Arnis Pēcis, Alojas pilsētas pārvaldes vadītājs Gundars Karlsons. Viņi īsumā pastāstīja par padarīto, par Alojas novada attīstības perspektīvām un atbildēja uz pensionāru jautājumiem.

Sadarbībā ar Alojas novada sociālā dienesta darbiniekiem esam sveikuši pensionārus apaļajās jubilejās.

Biedrības „Alojas seniori” valde pieņēma lēmumu, ka 18. decembrī Alojas kultūras namā tiks organizēts Ziemassvētku atpūtas pasākums. Izveidojām pasākuma organizēšanai darba grupu. Ar naudas līdzekļiem mūs atbalstīja 3 sponsori. Pensionāru dalības maksa bija tikai divi lati, bet pieteicās tikai 28 pensionāri, tāpēc mēs bijām spiesti šo pasākumu atcelt. Tomēr vienu reizi ceturksnī biedrības biedriem ir pasākums „Dienas centrā”, kurā mēs sveicam ar ziediem savus jubilārus. Esam iekārtojuši foto izstādi un albūmu, jo tā ir mūsu vēsture.

Patiesi ceru, ka sadarbībā ar Alojas novada domi, sociālo dienestu un citām nevalstiskajām organizācijām turpināsies arī turpmāk, ka kopā mēs pārvarēsim visas likstas. Kaut mums pietiktu enerģijas! Visiem Alojas novada iedzīvotājiem vēlam, lai jaunajā gadā netrūkst gaišu dienu, spēka, uzņēmības un veiksmes. Lai daudz radošu ieceru un labas gribas gan svētkos, gan ikdienā!

Raimonds Ziedonis Ģīmis
Biedrības „Alojas seniori” valdes priekšsēdētājs


04.08.2010. Pensionāru ekskursija uz Liepāju - Ventspili


14.07.2010. „Alojas Seniori” ciemos pie draugiem Ainažos


16.06.2010. Biedrība Alojas Seniori sumina 2. ceturkšņa jubilārus


22.01.2010. Pārdomu laiks – biedrība „Alojas Seniori” atskatās uz 2009. gadā paveikto

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________