ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas vidusskola - Novembris  2010

26.11.2010.
Notikumi Alojas Ausekļa vidusskolā

Tiekas novada skolu aktīvisti

Pirmo reizi Alojas Ausekļa vidusskolā pulcējās visu 4 novada skolu 13 skolēni – aktīvisti. Par skolēnu pašpārvaldes darbību, mērķiem un uzdevumiem ar tikšanās dalībniekiem runāja bijušā Limbažu rajona skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja Egita Atslēga, kura šobrīd ir LU studente. Skolēni apmainījās domām un idejām, debatēja par darāmo pašpārvaldēs, kā veicināt skolēnu līdzdalību, darbojoties skolas dzīvē.

Īstenojot dažādas savas un citu idejas, skolēni tikšanās nobeigumā prezentēja pasākumus, kurus vēlētos organizēt kādā no skolām. Izvērtējot pasākuma norisi, visi apgalvoja, ka patiktu tos organizēt ne tikai uz papīra, bet arī savās skolās.

Pēc šīs tikšanās skolu aktīvisti izteica savu vērtējumu par dzirdēto un secināja, ka iesāktais jāturpina, jo šajās reizēs ir iespējams iepazīt citu skolu pieredzi, uzzināt jaunas formas un metodes ne tikai pasākumu organizēšanā, bet arī gūt jaunas prasmes un iemaņas turpmākajai sadarbībai gan ar skolasbiedriem, skolas administrāciju, kas arī paver jaunas iespējas katra personības attīstībai.

Klašu audzinātāju MK

Klašu audzinātāju MK iepazinās ar interešu izglītības un audzināšanas darba valsts nozīmes pasākumu nolikumiem, aktuālāko skolā.

Daudz ieguvām no kolēģēm Smaidītes Rudzītes un Maijas Bašenas, kuras rudens brīvlaikā piedalījās 4.Baltijas Humānās pedagoģijas konferencē Šo ceļu mēs ejam kopā mīlestībā Smiltenē. Ar dažām atziņām, ko viņas, klausoties Starptautiskās Humānās Pedagoģijas asociācijas vadītāja Šalvas Amonašvilli un viņa kundzes Valērijas Nivradzes u.c. Latvijas Humānās Pedagoģijas asociācijas biedru sacītā, dalījās ar mums un lika aizdomāties par to, ka dzīve ir pilna ar paradoksiem. Attīstījušies saziņas līdzekļi, bet vai cilvēki no tā kļuvuši tuvāki? Pedagoģija ir māksla, nevis zinātne.

Runā par krīzi izglītības sistēmā, bet krīze radusies cilvēku domāšanā – tas ir visu nelaimju cēlonis. Materiālās vērtības dominē pār garīgajām vērtībām. Ir patīkami dzirdēt mīļus vārdus, pateicības vārdus, bet jāprot arī tos izrunāt. „Tur, kur nav mīlestības, ienes mīlestību, un tu atradīsi to ... un tu būsi laimīgs” – tā saucās viena no meistarklasēm, kurā piedalījāmies.

Visumā viss ir sakārtots, katra planēta atrodas savā vietā un riņķo pa savu orbītu. Ja ģimenē attiecības ir sakārtotas, valda harmonija, tad cilvēks ir laimīgs.

Nobeigumā mājturības un tehnoloģiju skolotāja Daiga Streļķe palīdzēja savām kolēģēm apgūt dekupāžas tehniku.

10. novembrī Alojas Ausekļa vidusskolā notika Mārtiņdienas pasākums.


Rīts sākās ar skolēnu domes Mārtiņbērnu iesaistīšanu gaiļa krāsošanā.


Starpbrīžos 5. klase organizēja rotaļas, ...


... bet 7. klase bija sagatavojusi viktorīnu par Mārtiņdienu, pareizo atbilžu uzvarētāji saņēma konfektes.


1.- 4. klašu skolēni bija sagatavojuši tautas dziesmas, ticējumus, saistītus ar Mārtiņdienu un minēja mīklas.


Lielāko prieku šajā dienā sagādāja tirgus, kurā sākumskolas skolēni bija pārdevēju lomā, bet vecāko klašu skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki varēja iegādāties gan saldumus, gan saimniecībā noderīgas mantas.


Mārtiņbērni.


Izsole.

11. novembrī
Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni kopā ar 27.Zemessardzes bataljona vīriem un skolas jaunsargiem organizēja atceres brīdi Alojas pilsētā, veltītu Lāčplēša dienai. Pasākumu vadīja skolas direktore I.Bite. Par to, kādi bija 1919.gada rudens notikumi, stāstīja 12.klases skolēns Rihards Štāls. Dzeju runāja teātra pulciņa dalībnieki, bet skolas kori kopā ar klātesošajiem dziedāja dziesmas.

Uzrunu teica Alojas novada domes priekšsēdētāja D.Vilne. Ar klusuma brīdi tika godināti kritušie par Latvijas neatkarību, kā arī bojāgājušie miera misijās Irākā un Afganistānā. Atceres brīdis noslēdzās ar zalvēm un jaunsargu un zemessargu noliktiem ziediem un svecītēm uz Lāčplēša kara ordeņu kavalieru kapu kopiņām Alojas kapos.

17. novembrī Alojas Ausekļa vidusskolā notika pasākums, veltīts Latvijas 92.dzimšanas dienai Skolas direktore I.Bite aicināja klātesošos apzināties, ka Latvija nav tikai ģeogrāfiska vienība kartē, ka Latvija – tie ir katrs no mums ar savu godaprātu, līdzdarbošanos, atbildību.


Pēc kopīgi nodziedātās valsts himnas vēstures skolotāja Līga Moderniece atcerējās Latvijas proklamēšanas dienu, nozīmīgākos faktus mūsu tautas vēsturē.


Koncertā uzstājās 1.- 4.klašu koris un ...


... 4.-5.klašu ansamblis (skolotāja Anita Roļskija), ...


... dzeju runāja teātra pulciņa dalībnieces, ...


... bet īpašu noskaņojumu radīja vidusskolas jauktā kora uzstāšanās skolotājas A.Āriņas vadībā. Korim šī bija pirmā uzstāšanās reize.

Ļoti daudziem skolēniem šajā dienā bija piespraustas simboliskās sarkanbaltsarkanās lentītes, īpaši izcēlās 4. klases skolēni (audzinātāja M.Bašena), 1.- 4.klašu kora un ansambļa dalībnieki. Citi izteica nožēlu, ka Alojā tās nevar iegādāties.Teksts: Līga Gūtmane, direktores vietniece audzināšanas jomā
Foto: Inatra Vaļicaka, direktores vietniece
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________