ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> 2010.g. 18.novembris Alojas novadā

18.11.2010.
Valsts Svētki Alojas novadā

Es lūdzu, lai nenoriet cerība plaukstā,
Es lūdzu, lai atgriežas ticība gaismai pie mums...

Latvijas proklamēšanas 92.gadadienai veltītie svētku pasākumi iesākās jau 16. un 17.novembrī novada vispārizglītojošajās skolās, tad – 17. un 18.novembrī turpinājās pārvalžu kultūras un tautas namos ar krāšņiem pašdarbnieku koncertiem, labāko darba darītāju un konkursa Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu laureātu sveikšanu.

Svētku pasākumos piedalījās Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne un pašvaldības izpilddirektors Gundars Karlsons, deputāti.


Svētku uzrunā Dace Vilne teica:

     „92 gadus atpakaļ kartē parādījās jauns vārds – Latvija, un mēs lūdzām – Dievs, svētī!. Kopš tā brīža Latvija gājusi cauri sarežģītiem laiku lokiem - brīžiem mums licies, ka Dievs mūs neredz, varbūt ir aizmirsis, brīžiem mēs jūtam – jā, tā ir mūsu zeme. Katram no mums piederības sajūta Latvijai atnāk citādi. Tie, kuriem dzīves gājums Latvijas mūža garumā, vai tuvu tam – varbūt īsti piederību Latvijai izjūt klusā vakarā pēc pavadītas darba dienas, pārlaižot skatu savai rudzu druvai, savam augļu dārzam, izjūtot, cik skaista ir Latvijas zeme un zinot – šī ir mana zeme. Tie, kuru mūžs ir pāris sprīžu garumā, Latviju izjūt citādi – vai tie ir lielie sporta svētki, kad piederība Latvijai tiek izpausta ar lūpu krāsas zīmulīti ātri uzvelkot Latvijas karoga krāsas uz vaiga, un šis pēkšņais simbols nozīmē – es lepojos ar Latviju, esmu piederīgs Latvijai. Ik pa laikam Latvija uzplaukst tautastērpu krasās – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales - un mēs varam redzēt, ar kādu lepnumu latvju meitas un dēli nes savu tautastērpu, cik saderīgas un sirdij mīļas ir tautastērpu krāsas, tās nav svešādas, bet pazīstamas kopš bērnības. Svešu zemju puķes ir skaistas un bieži vien mums gribas tās iedēstīt savā dārzā, bet, kad izraugām sev vismīļāko, izrādās - parasti tā ir vispieticīgākā Latvijas puķe.

     Bieži esam sarūgtināti un domājam, kādēļ Latvijai neiet tik labi, kā būtu gribējies, nav laimējies ar valdību, nav laimējies ar bagātību... Citām valstīm ir gudrāki cilvēki vadībā, citām valstīm viss notiek... Kāpēc tas tā ir? Varbūt tāpēc, ka esam zaudējuši savu ticību Latvijai?

     Man ir prieks, ka Alojas novadā ir daudz cilvēku, kas prot strādāt, kopt savu sētu, neprasot, kas par to tiks dots pretī, bet zinot, ka katrs darbs, ko darām, spodrina Latvijas vārdu, lai mēs varētu teikt – Dievs, svētī Latviju!.”

Staicelē svētku pasākums notika Mūzikas un mākslas skolas Kamīna zālē. Pēc domes priekšsēdētājas Daces Vilnes uzrunas un ansambļa „Dziesmu draugi” dziedātajām dziesmām par Latviju, tika sveikti konkursa Par Staiceles pilsētas un pagasta labāko iedzīvotāju apbalvošanu laureāti:


Justīne Vītola (4.klases skolniece) – par apzinīgu mācību darbu un sabiedrisko aktivitāti Staiceles vidusskolā;


Verners Apiņš (12.klases skolnieks) – par apzinīgu mācību darbu Staiceles vidusskolā, par aktivitāti un sasniegumiem skolas un pilsētas sporta dzīvē;


Antra Rudzīte (skolotāja) – par radošu, kvalitatīvu pedagoģisko darbu Staiceles vidusskolā un kā mācību metodisko līdzekļu un grāmatu autorei;


Inga Neimane (skolotāja) – par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu Staiceles vidusskolā;


Anda Štelce (lietvede) – par augstu pienākuma apziņu un precizitāti, veicot lietvedes pienākumus Staiceles vidusskolā;


Indulis Graviņš (Vecāku padomes priekšsēdētājs) – par ilggadēju sadarbību un atbalstu, veicot Vecāku padomes priekšsēdētāja pienākumus Staiceles vidusskolā;


Rudīte Pogule (pensionāre) – par nozīmīgu, ilggadēju ieguldījumu Staiceles izaugsmē un apzinīgu attieksmi pret darbu, veicot sētnieces pienākumus;

Ilze Mangulsone (pavāre) – par apzinīgu attieksmi un augstu profesionalitāti kulinārijā, strādājot Darba terapijas un rehabilitācijas centrā Vīķi;


Ilga Līsmane (pensionāre) – par aktivitāti un nozīmīgu ieguldījumu Staiceles pilsētas kultūras dzīves organizēšanā;


Inese Timermane (tūrisma darba organizatore) – par aktīvu līdzdalību un augstu pienākuma apziņu Staiceles pilsētas pārvaldes rīkoto pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Turpinot tradīciju un akcentējos skolotāja profesijas nozīmīgumu, Swedbank Vidzemes nodaļas vadītāja Ingūna Sāre pasniedza dāvanu – datoru labākajam skolotājam – šogad Alojas novadā tā ir Antra Rudzīte, Staiceles vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Šajā dienā apsveikumus saņēma arī konkursa Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu Staiceles pilsētas un pagasta laureāti:

Nominācijā - Zemnieku saimniecības un lauku sētas:

1.vieta – Z/S Āpškalni Kruju ģimene,
2. vieta - Z/S Janīši Druvis Sāns ar ģimeni,
Atzinība - lauku sētai Kapariņi Aiga Liepiņa ar ģimeni.

Nominācijā - Individuālās dzīvojamās mājas:

1.vieta - mājai Krasta ielā -1, Bergu ģimene,
2.vieta - Kalēju iela 2a, Arnavs Mārcis ar ģimenei,
Atzinība:
Rozēni-1 - Emīlija un Ints Smiļģi,
Dzirnavu iela 11 - Arnavs Arnis ar ģimeni,
Skolas iela 2 - Rozīte Ausma un Lūšu ģimene,
Nākotnes iela 1 - Gaļina Kalniņa ar ģimeni.

Nominācijā - Daudzdzīvokļu mājas:

1.vieta - Cepļu ielai 7, mājas vecākais Pēteris Laicāns.

Nominācijā - Iestādes, uzņēmumi, sabiedrības:

1.vieta - Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centram Staicele, izpilddirektors Jānis Bakmanis.

Nominācijā - Sabiedriskās un atpūtas vietas:

1.vieta - atpūtas vietai Vīksnas, Ausma un Bruno Vilciņi;
Atzinība:
atpūtas vietai Karogu karjers, AS Latvijas Valsts Meži,
telšu vietai Ķekari, Ārija Korpa ar ģimeni.


Pasākuma otrajā daļā svētku viesus priecēja Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts. Priekšnesumus sniedza Kristiāna Vanaga, Krista Leimane, Laura Staģe, Elīna Plūme, Justīne Vītola, Lilita Ozoliņa, Lāsma Grīnberga, Ritvars Čipots, Dina Čipote, Linda Suhanova, Alvis Apiņš, skolotāji - Irina Pupiņa, Gatis Vanags un Antra Ķestere.


Ar kopīgi dziedātu valsts himnu, aizdegtām svecītēm, kuras pēc tam nolika pie mākslas darba Māksla caur zvaigznēm, Valsts svētkiem veltītais pasākums Staicelē izskanēja.Latvijas 92. dzimšanas dienas priekšvakarā Braslavas pagasta iedzīvotāji pulcējās Vilzēnu tautas namā uz svētkiem veltītu koncertu Kur koki aug visstaltākie? Kur mākoņi visbaltākie?. Svētkos koncerta apmeklētājus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne. Koncertprogrammu sarūpēja tautas nama pašdarbības kolektīvi:


sieviešu vokālais ansamblis Heihera M.Gaugeres vadībā,


deju kopa Liepas L.Ozoliņas vadībā un

dramatiskais kolektīvs Knaģīši M. Lopenovas vadībā.


Viesos šoreiz Alojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs: koris diriģentes A.Āriņas un koncertmeistares D.Grīnbergas vadībā un


pianisti, skolotāja A.Jasjukēviča un J.Ansona vadībā.17.novembra vakarā Brīvzemnieku pagasta ļaudis pulcējās Puikules tautas namā svētku pasākumā Mēs varam tumsai pretī gaismu celt. Svētku viesus uzrunāja domes priekšsēdētāja Dace Vilne un Brīvzemnieku pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš.


A.Bērziņš: „Lai kur pasaulē latvieši atrastos, šajā svētku dienā visi atceras savas mājas un savu mīļo zemi - Latviju. Varam būt ļoti lepni par to, ka mums ir sava valsts. Nesen, starptautiskā projekta ietvaros, bijām Basku zemē, kur gadu simtiem cilvēki cīnās ar dažādām metodēm, sapņo un tic, ka reiz viņiem būtu sava valsts... Tāpēc aicinu - lai mums cik grūti iet, vajag paturēt valstisko lepnumu savā sirdī, nodot to tālāk bērniem un mazbērniem.”

A.Bērziņš teica paldies visiem pagasta iedzīvotājiem, kas prot sakopt savu vidi, savu sētu un dvēseli, jo kopumā pagasts ar katru gadu kļūst sakoptāks.

Uzaicinot konkursa Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu Brīvzemnieku pagasta laureātus saņemt apsveikumus Maija Martinova atzīmēja: „Mūsu pagastā ir lauku sētas, kas mainās, bet vienmēr paliek skaistas un sakoptas. Šogad konkursā atkal pārliecinājāmies par to, cik mūsu cilvēki ir čakli, dvēseliski bagāti un radoši. Tāpēc šovakar gribas pateikt paldies pašiem čaklākajiem.”

Nominācijā - Zemnieku saimniecības un lauku sētas:


1.vieta – Vīksnas, Sarmītes Braslavas ģimene,

2.vieta – Vanagi, Danas Melbārdes ģimene.

Nominācijā - Individuālās dzīvojamās mājas:

1.vieta – Sidrabiņi, Vivitas Vītiņas ģimenei,
2.vieta – Imantas, Sandras Nāzares ģimenei,
Atzinība:
Purmalām – Ingūna Krauze,
Indāni - Gaida Zante.

Nominācijā - Daudzdzīvokļu mājas:

Atzinība:
Šalkas, mājas vecākā Ilona Dārziņa.

Nominācijā - Iestādes, uzņēmumi, sabiedrības:

Atzinība:


Ozolmuižas pils – pamatskolas direktore Juta Circene,


Puikules pils – pamatskolas direktore Ilona Lūdiņa,


BSAC Zīles – vadītāja Dace Lapšāne,


Sabiedriskais centrs – vadītāja Guna Broma,


Puikules tautas nams - vadītāja Maija Martinova.

Nominācijā - Sabiedriskās un atpūtas vietas:


1.vieta - atpūtas vietai Mazais Ozolu ezers, Ilona un Ludis Dārziņi.

Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vārdā A.Bērziņš izteica pateicību


Mārai Braslavai par sasniegumiem izglītībā un pagasta vārda nešanu pasaulē,

Sarmītei Freimanei par ieguldīto darbu pamatskolas deju kolektīva sagatavošanā un piedalīšanos dziesmu un deju svētkos Rīgā,


futbolistu komandai P.K.U. Puikule par iekļūšanu 1.līgā Limbažu novada zibensturnīrā.

Svētku vakarā priekšnesumus sniedza:


Puikules pamatskolas deju kolektīvi, skolēnu vokālais ansamblis, Puikules tautas nama vokālais ansamblis Kolorīts, Santa Mauriņa, Anta Bērziņa, Arta Grigorjeva, Sanda un Digna Virkstenes, Puikules tautas nama drāmas kolektīvs.

Pasākuma noslēgumā – tautas nama vadītājas Maijas Martinovas paldies kolektīvu vadītājiem – Dignai, Marutai, Lāsmai, kā arī skolotājai Ainai, skaņu režisoram Vilmāram un zemessargam Agrim par dalību Lāčplēša dienas pasākumā, tad visu klātesošo kopīga dziesma Pūt vējiņi.

Alojā valsts gadadienas svinību pasākums Latvju zeme vaļā stāv 18.novembrī iesākās ar


Alojas kultūras nama jauktā kora Ale un visu klātesošo kopīgi dziedāto himnu un domes priekšsēdētājas Daces Vilnes uzrunu.


Tad īpašs domes vadības sveiciens un pateicība Inetai Laizānei, Alojas kultūras nama direktorei, kas Alojas vārdu izskandinājusi visā Latvijā jau 5 gadu garumā rīkojot jaunrades dziesmu konkursu un brīnišķīgos koru koncertus Kas mēs bijām, būsim, esam. Kopā ar pateicību Ineta saņēma vēlējumu – lai pietiek spēka iesākto turpināt.


Alojas pārvaldes vadītājs Gundars Karlsons kopā ar domes priekšsēdētāju Daci Vilni sveica konkursa Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu Alojas pilsētas un pagasta laureātus:

Nominācijā - Zemnieku saimniecības un lauku sētas:

Sīpoli, Alojas pagasts, īpašnieks Jānis Možvillo,
Vidusmeži, Alojas pagasts, īpašnieks Vasilijs Sviščo,
Sunīši, Alojas pagasts, īpašnieks Normunds Minalto,
Lielkalni, Alojas pagasts, īpašnieks Dainis Paukšēns.

Nominācijā - Individuālās dzīvojamās mājas Alojā un Ungurpilī:

Jāņa Čakstes iela 15, Alojā, īpašniece Inta Lāce,
Jāņa Čakstes iela 11, Alojā, īpašniece Agnese Grāvīte,
Ausekļa iela 5A, Alojā, īpašnieks Aigars Liepiņš,
Dārza iela 1, Alojā, īpašniece Lita Izaja,
Jūras iela 16, Alojā, pilnvarotā persona Miervaldis Grundmanis,
Rūpnīcas iela 6, Ungurpilī, īpašniece Daina Valdmane,
Liepu iela 8, Ungurpilī, īpašniece Antra Līva,
Līči, Ungurpilī, īpašnieks Valdis Možvillo.

Nominācijā - Daudzdzīvokļu mājas:

Zītari, Ungurpils, mājas vecākā Līga Melbārde,
Kluba iela 11, Alojā, mājas vecākais Andis Slotiņš.

Nominācijā - Iestādes, uzņēmumi, sabiedrības:

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Auseklītis, vadītāja Maija Šembele.

Svētku koncertā priekšnesumus sniedza Alojas kultūras nama deju kolektīvi


Resgaļi,


Sānsolis,


Rasa,


Alojas Ausekļa vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis,

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Vanesa Ēķupe un Kevins Bernhards,


mūzikas skolas jauktais koris.

Koncerta noslēgumā pateicība kolektīvu vadītājiem – Maijai Drozdai, Anitai Ariņai, Anitai Roļskijai, un


visi dalībnieki vienojās kopīgā Z.Liepiņa dziesmā Latvju zeme vaļā stāv, diriģēja Anita Āriņa.

Pēc koncerta spēlēja grupa Uztakts un

Alojas kultūras nama tradīciju zālē tika atklāta Alojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu Ineses Mētriņas, Irēnas Graviņas, Dignas Virkstenes, Intas Šneideres un Ata Bambāna darbu izstāde – dāvana Latvijai dzimšanas dienā. Kultūras nama direktore Ineta Laizāne pastāstīja, ka izstāde radās ļoti ātri, autori bija atsaucīgi: „Inesei Mētriņai lūdzu, ka Alojā uz valsts svētkiem vajadzētu skaistu izstādi, bet Inese atbildēja, ka bērni gatavojas Ziemassvētkiem un darbi vēl nav gatavi. Es teicu, - bet ir taču pedagogi. Aicinājumam atsaucās visi pedagogi, viesiem bija mājās darbi, dažam no tiem bija jānopūš putekļi, dažam jānožāvē pēdējie otas triepieni, un šodien izstādē varam redzēt brīnišķīgus darbus.” Izstādes apmeklētāji svētku vakarā varēja tikties ar darbu autoriem un uzzināt interesantus stāstus par gleznu, austo segu, lakatu un lupatu paklāju tapšanu. (Vairāk par izstādi, kas skatāma līdz 15.decembrim, atsevišķā reportāžā.

Svētki novadā izskanēja ar 18.novembra vakarā alojiešu un kora Ales dziedāto himnu pie piemiņas akmens Jūras ielā, vienojoties šajā brīdī ar latviešiem visā pasaulē.

Valsts svētku bilžu albūms >>>

Teksts: Ieva Drone un Dace Sķepaste
Foto: Ieva Drone, Indra Jaunzeme, Gita Buša, Gunita Ozoliņa
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________