ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Kas mēs bijām, būsim, esam fināla koncerts Alojā

09.10.2010.
Jaunrades dziesmu konkursa "Kas mēs bijām, būsim, esam" fināla koncerts Alojā

2010.gada 9.oktobrī Alojā, dzejnieka Ausekļa 160.dzimšanas dienai veltītā koncertā tika pasniegtas jaunrades dziesmu konkursa bērnu korim „Kas mēs bijām, būsim, esam” galvenās balvas.


14 Latvijas mūzikas skolu kori Alojā ieradās jau agrā priekšpusdienā.


Korus laipni sagaidīja un visu dienu pavadīja koordinatori: Zinta Ādamsone, Aija Kalnmača, Līga Gūtmane, Inese Viļumsone, Līga Moderniece, Alda Ķēniņa, Maija Bašena, Maija Drozda, Jānis Ansons, Digna Virkstene, Inatra Vaļicka, Inese Mētriņa, Irēna Graviņa, Elīna Drozda.


Līdz nepazīšanai pārveidotajā Alojas sporta halles zālē kori nenogurstoši gatavojās dienas galvenajam notikumam - fināla koncertam.


SIA „Santīms G” pavāres veiksmīgi tika galā ar 400 dziedātāju apetīti.


Koncertu atklāt, ar Alojas Ausekļa vidusskolas himnu „Uz skolu” ar dzejnieka Ausekļa vārdiem, bija gods Alojas Mūzikas un mākslas skolas korim, diriģente Anita Āriņa.


Alojas Ausekļa vidusskolas 11.klases skolēni (no kreisās) Reinis Puriņš, Artis Kagainis, Emīls Elsiņš, Barbara Vītola, Modris Golubovs un Niks Rimšāns runāja skolotājas Ilonas Vītolas sagatavoto montāžu par nozīmīgāko dzejnieka Ausekļa mūžā.


Konkursa godalgu ieguvēji – fināla dziesmu autori.


Koncertu vadīja konkursa idejas autore, diriģente Māra Skride un Alojas Ausekļa vidusskolas skolēns Rinalds Bitmanis. Dzejnieka Ausekļa dzeju runāja Paulis Apsītis.


Latvijas Mūzikas skolu apvienoto kori diriģēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja Liene Batņa.


Skatītāju ovācijas saņēma viens no pasaules izcilākajiem meiteņu koriem – Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris, diriģente Aira Birziņa.


Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docentes, diriģentes Airas Birziņas rokai paklausa apvienotais koris.


Alojiešu sadarbības partnera Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs, muzikologs Arvīds Bomiks pasniedza RLB atzinības rakstus jaunajiem autoriem Ivanam Tabernakulovam un Laurai Gustovskai.


RLB atzinības rakstu par izcilu sniegumu saņēma Smiltenes Mūzikas skolas koris, diriģentes Baiba Zveja un Valda Sedola.


Konkursa žūrija (no kreisās) komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš vērtēja jauno autoru darbus kopš 2005.gada un izlēma arī konkursa abu galveno balvu (keramiķa Imanta Klīdzēja mākslas darbs un Alojas novada domes naudas prēmija) likteni.


A grupā (mūzikas skolu audzēkņi līdz 9.klasei, ieskaitot) balvu saņēma Ivans Tabernakulovs, Rīgas Bolderājas mūzikas un mākslas skolas klavieru klases audzēknis.


B grupā (mūzikas vidusskolu audzēkņi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu augstskolu studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadiem) - Laura Gustovska, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kompozīcijas klases studente.


Alojieši, pateicībā par darbu un atbalstu konkursa piecu gadu ciklā, koru diriģentiem, žūrijai, atbalstītājiem un viesiem dāvināja koncertu Alojas ev.-lut. baznīcā. Koncertā izcili muzicēja Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas koris, skolas direktora, diriģenta Aivara Tomiņa vadībā un solisti.

Konkursa organizētāji pateicas visiem alojiešiem, kas ar darbu, tehniku vai finansiālu atbalstu palīdzēja pasākuma veiksmīgai norisei!

Paldies Gundaram Karlsonam, Lailai Ulmanei, Sandim Brentam, Inesei Bitei, Aldim Mercam, Aivaram Auseklim, Raitim Roļskijam, Gintai Otersonei, Modrim Dūrenam, Artim Bērziņam, Valdim Možvillo, Zintai Ādamsonei, Aijai Kalnmačai, Līgai Gūtmanei, Inesei Viļumsonei, Līgai Moderniecei, Aldai Ķēniņai, Maijai Bašenai, Maijai Drozdai, Jānim Ansonam, Dignai Virkstenei, Inatrai Vaļickai, Inesei Mētriņai, Irēnai Graviņai, Elīnai Drozdai, Liesmai Rudzinskai, Janīnai Vasiļjevai, Rasmai Grīviņai, Lilitai Grizlovai, Inesei Ozoliņai, Maigai Muķelei, Aivim Krumholcam, Jānim Kārkliņam, Ivaram Baranam, Jānim Brūvelim, Paulim Apsītim, Rinaldam Bitmanim, Ilonai Vītolai, Reinim Puriņam, Artim Kagainim, Emīlam Elsiņam, Barbarai Vītolai, Modrim Golubovam, Nikam Rimšānam, Vēsmai Ozolai, Antrai Ozolai, Gunai Krūmiņai, Mārītei Puriņai, Sarmītei Otersonei, SIA „Santīms G” kolektīvam, Alojas Ev. Lut. baznīcas draudzei.

Koncerta bilžu albūms >>>

Teksts: Ineta Laizāne
Foto: Andrejs Sņeško
Reportāžu sagatavoja: Ineta Laizāne, Laila Ulmane, Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________