ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Elctālas delegācija Alojā

23.09.2010.
Alojā viesojas Elctālas (Vācija) delegācija

Laikā no 22. līdz 28. septembrim Alojā viesojas delegācija no Elctālas skolas Vācijā. Elctālas skola ir Alojas Ausekļa vidusskolas sadraudzības skolas jau ilgus gadus, pirmie kontakti aizsākās 1997. gadā. Šobrīd draudzība guvusi finansiālu atbalstu Comenius programmā. Viesu delegācijas sastāvā ir 6 skolēni (12 – 13 gadu vecumā) un 4 pieaugušiem. Inge Ruhai (Inge Ruchay), sociālā darba darītāja, Alojā ir bijusi daudzas reizes, skolotājs Volfgangs Konrāds (Wolfgang Konrad) – trešo reizi, bet citi delegācijas dalībnieki te ir pirmo reizi. Visā ciemošanās laikā ar viesiem kopā ir Alojas Ausekļa vidusskolas vācu valodas un sporta skolotājs Aivars Auseklis. Šogad viesu uzņemšanu savās mājās uzņēmušies Aivara kolēģi.

23. septembrī viesiem bija svinīga tikšanās ar Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvu, pēc tam ekskursija pa pilsētu. Vācu skolēni kopā ar pavadoņiem no vidusskolas 9. un 11. klasēm ciemojās Alojas bibliotēkā, pirmskolas izglītības iestādē Auseklītis, apmeklēja dzejnieka Ausekļa atdusas vietu Alojas kapos, pēcpusdienā ieskatījās mūzikas un mākslas skolas darbā.


Šajā dienā viesus Alojas novada domē gaidīja domes priekšsēdētāja Dace Vilne.


Svinīgajā pieņemšanā pie neliela mielasta galda notika sarunas par mūsu novadu un skolām. Vācu viesi interesējās, vai viegli kļūt par domes priekšsēdētāju, piebilstot, ka viņiem vadošajos amatos vairāk vīriešu. Iezīmējās tādas līdzīgas problēmas Vācijā un Latvijā, kā skolēnu skaita samazināšanās. Inese Ruhai pastāstīja, ka Vācijā izveidojusies laba sadarbība starp 8. – 9. un vecāku klašu skolēniem un vecākiem cilvēkiem, kas ir profesionāļi savā jomā un palīdz skolēniem gan mācībās, gan profesijas apguvē. Šāds darbs tiek veikts sabiedriskā kārtā, un ir kā goda pienākums. Savukārt Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Bite pastāstīja, ka šogad pirmo reizi skola iesaistījusies jauniešu apmaiņas programmā, un 11. klasē veselu gadu mācīsies meitene no Taizemes - tas ir liels piedzīvojums abām pusēm. Elctālas skolēni stāstīja, ka viņiem savā skolā vislabāk patīk sporta nodarbības, savi skolotāji un draudzība ar Alojas skolēniem. Abas puses pauda prieku par satikšanos. Dace Vilne vēlēja ciemiņiem interesanti un saturīgi pavadīt šīs dienas Alojā un Latvijā.


Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne (otrā no kreisās) kopā ar Elctālas delegāciju, Aivaru Ausekli un Inesi Biti.

Par turpmāko dienu programmu stāsta Aivars Auseklis, draudzības aizsācējs un aktīvs uzturētājs:

„24. septembrī paredzēta ekskursija pa mūsu reģionu – Staicelē skatīsim skolu un futbola bāzi, Salacgrīvā iesim pie jūras un skatīsim muzeju. Pēc tam dosimies uz Ozolmuižu un Puikuli. Vakarā paredzētas futbola spēles. Sestdien būsim Rīgā, kur viesiem piedāvāsim piedalīties fotorallijā – pēc fotogrāfijas jāatrod attiecīgais objekts, šogad vairāk fotografēju arī dažādas izkārtnes. Palīgs viņiem būs Vecrīgas un Rīgas kartes vācu valodā. Pēc tam pieaugušie parasti vēlas apmeklēt Okupācijas muzeju, bērniem piedāvāsim citas nodarbes. Šīs dienas vakarā tikšanās Alojā, kad spriedīsim, kā izlietosim Comenius programmā gūto finansējumu – 16880 eiro. Piešķirtie līdzekļi domāti diviem gadiem, bet gada laikā jānotiek mūsu un vācu puses delegāciju apmaiņai 20 skolēni + 4 pieaugušie. Paredzu, ka būs lielas problēmas ar izvietošanu ģimenēs abās pusēs, būs jāmeklē papildus iespējas. Projekts saucās – pieminekļu būve sadarbībai, tāpēc Latvijas pusē esam domājuši par emblēmām - ar Klīdzēja kunga palīdzību gribētu izveidot Alojas un Elctālās emblēmas mālā un novietot sporta halles priekštelpā. Vēl būtu jārunā ar tiem, kas rūpējas par norādes zīmju izvietošanu, gribētos, lai iebraucot Alojā no vienas vai otras puses būtu redzams, ka Alojas Ausekļa vidusskolai ir sadarbības skola Elctālā. Vācu pusē sadarbības piemineklis būs Meža namiņš, kur jātaisa neliels kosmētiskais remonts.

26. septembrī būs ģimeņu diena, kad sadarbojoties ar skolotājiem, aizvedīsim bērnus uz Siguldu. Pirmdien paredzēta ekskursija uz Igaunijas pusi, uz Pērnavu, tur skaista pilsētiņa un jūras līcis. Otrdien viesi ar kuģi no Kalipēdas sāks ceļu mājup. Līz Vācijai viņi brauc ar kuģi, tālāk vismaz divas pārsēšanās vilcienos.”

Kad jautāju, pēc kādiem kritērijiem vācu puse izvēlas, kuri bērni brauks uz Latviju, Aivars Auseklis pastāstīja, ka sākumā tika uzlikti stingri noteikumi – valodas zināšanas, aktīva darbība sportā vai kultūrā, bet tagad noteikumi atviegloti – tie, kas tajā pusē uzņem alojiešus, tie pamatā brauc arī šeit.

Aivars īsumā pastāstīja par Elctālu: „Mūsu izpratnē tā būtu pilsētiņa, bet Vācijas lieluma izpratnē tas ir ciems, lauki. Elctāla sastāv no 5 reģioniem, kas salikti kopā līdzīgi, kā mums novads. Agrāk bija 5 skolas - katrā reģionā viena, tagad palikušas 4, skolēnu skaits apmēram līdzvērtīgs kā mūsu novadā. Visām četrām skolām ir viens direktors,... ceru kā mūsējie tādu pieredzi nepārņems. Katrā skolā gan ir cilvēks, līdzīgi kā mums pārvaldnieki, ar ko direktoram strādāt.

Pašlaik mūsu sadarbība ir skolu līmenī, tā varēja būt arī pašvaldību līmenī.”

Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________