ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas Mūzikas un mākslas skola -> Jaunais mācību gads

02.09.2010.
Jaunais mācību gads Alojas Mūzikas un mākslas skolā

Ar muzikālu sveicienu, pateicībā Alojas novada domei un deputātiem par piešķirto līdzfinansējumu, sākās Jaunais mācību gads Alojas Mūzikas un mākslas skolā.

2.septembra pēcpusdienā pulcējāmies skolas pagalmā, sirsnīgi sveicām jaunos audzēkņus un skolotājus.

Izglītības un Zinātnes Ministrijas un Valsts izglītības satura centra vārdā, pateicību un dāvinājumu pasniedza kultūras nama direktore Ineta Laizāne. To saņēma skolotāja Irēna Graviņa un audzēkņi par darba „Dziesma” dalību izstādē Rīgā, Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laikā.

Vecāku vārdā radoši veiksmīgu gadu vēlēja Inga Mauriņa- Kaļva, nododot skolas atbalsta biedrībai Alojas novada pļaušanas svētku laikā savāktos ziedojumus, dāvinot tāfeli, albūmu un starta kapitālu kādas šobrīd vēl skaļi neizteiktas idejas realizēšanai. Paldies! Mums atliek ticībā uzdrīkstēties esošo ideju realizēt dzīvē! Lai veiksmīgs mums visiem Jaunais mācību gads!

Teksts un foto: Andrejs Sņeško
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________