ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas pilsētas bibliotēka

13.08.2010.
Novadnieks, mākslinieks Arvīds Galeviuss

Alojas pilsētas bibliotēkas II stāva lasītavā ir aplūkojama tematiska izstāde veltīta novadniekam, māksliniekam Arvīdam Galeviusam (1920-1982) viņa jubilejas gadā.

Jau skolas un ģimnāzijas gados (1928-1941) izpaudies Arvīda Galeviusa mākslinieka talants, viņš sapņojis par studijām Mākslas akadēmijā un zīmējis gan ar zīmuli, gan tušu. Ir bijuši arī pirmie mēģinājumi glezniecībā ar eļļas krāsām, taču līdz gleznotāja diploma saņemšanai pagāja gari (1947-1960) un grūtu pārbaudījumu pilni gadi.

Arvīds Galeviuss veidojis māksliniecisko ietērpu apmēram 400 grāmatām, ilustrējis daiļliteratūras un bērnu grāmatas. Strādājis ar eļļas krāsām, tušu, guašu, kā arī akvareļtehnikā un skrečborda tehnikā. Gleznojis gan reālistiskas dabas ainavas un klusās dabas, gan portretus, t.sk., pašportretus, mātes, tēva, sievas u.c. portretus.

Izstādē ir aplūkojama neliela daļa no mākslinieka darbiem, kas iekārtoti sadarbībā ar Alojas muzeja vadītāju Gunu Krūmiņu un daļa no mākslinieka veidotajām grāmatu ilustrācijām, kas atrodas bibliotēkas grāmatu krājumā.


Arvīda Galeviusa pašportrets 1972.g.


Arvīda Galeviusa sievas portrets


Arvīda Galeviusa mātes portrets


Arvīda Galeviusa portretu gleznas


Arvīda Galeviusa ainavu gleznas
Arvīda Galeviusa klusās dabas gleznas


Ieskats Arvīda Galeviusa skolas laika zīmēšanas burtnīcā:


Ieskats izstādes materiālos:

Reportāžu sagatavoja Sarmīte Frīdenfelde
Foto: Guna Krūmiņa

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________