ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Pateicība

11.07.2010.
Pateicība - X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Paldies visiem Alojas novada bērniem, ka piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā no 06.-11.07. par varonību lielajā karstumā un saspringtajā mēģinājumu un koncertu režīmā. Tas ir neticami, bet viņi to paveica!

Ceru, ka pēc atgriešanās mājās vecāku mīļums ātrāk sadziedēja noberztās kājas un nožāvēja dažu asariņu. Svētkos nebija viegli nevienam, bet dejotājiem īpaši smagi – kad negribas iziet ārā karstumā, bet ir jāiet un jādejo, jāsmaida un jāiztur.

Lepojos, ka mūsu novadā ir tik labi bērni, kas nekurnēja, nečīkstēja un godam paveica visu svētku programmā ieplānoto. Grūtības ātri aizmirsīsies, bet pozitīvās emocijas paliks atmiņā un zinu, ka pēc pieciem gadiem svētku dalībnieku vidū atkal būs Alojas novada bērni.

Paldies bērnu vecākiem, ka uzticēja mums savus bērnus, ar mīlestību kārtoja ceļasomas, pina vainagus un plūca zaļumus gājienam un pēc nemiera pilnām dienām atkal smaidoši sagaidīja savus lolojumus mājās.

Paldies Gitai Strokšai, Līgai Pētersonei, Līgai Gūtmanei, Inesei Mētriņai, Aijai Kalnmačai, Anitai Āriņai, Maijai Drozdai, Marutai Gaugerei, Ingai Neimanei, Anitai Roļskijai un Inesei Lāčauniecei par gādību un izturību, lai 85 bērni Rīgā justos labi.

Paldies pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” medmāsai Initai Lustei – Eglītei par profesionalitāti un rūpēm par bērnu veselību. Par darba apjoma liecina tas, ka uz dejotāju kājām tika uzlīmēti 180 leikoplasti.

Paldies novada domes autobusu vadītājiem Artim Bērziņam, Modrim Dūrenam un Andrim Silājam, kas nodrošināja, lai svētkos bērni visur nokļūtu precīzi noteiktajā laikā.

Paldies Alojas novada domes priekšsēdētājai Dacei Vilnei, deputātiem Inesei Bitei, Sandrai Fiļipovai, Valdim Bārdam, Valdim Možvillo, Broņislavam Lapkovskim, novada domes izpilddirektoram Gundaram Karlsonam, Ozolmuižas pamatskolas direktorei Jutai Circenei un skolotājai Mārai Meinardai, kas, atbalstot svētku dalībniekus, bija kopā svētku gājienā un vēroja koncertus Daugavas stadionā un Mežaparka estrādē.


Alojas novada delegācija pēc svētku gājiena


Alojas kultūras nama deju kolektīvs „Resgaļi”


Ozolmuižas pamatskolas deju kolektīvs ”Riču, Raču”


Alojas novada domes priekšsēdētāja sveic svētku dalībniekus.


Atzinības rakstu saņem Anita Āriņa un AAV koris


Atzinības rakstu saņem Maija Drozda


Alojas Ausekļa vidusskolas koris


Alojas kultūras nama deju kolektīvs „Resgalīši”


Daugavas stadionā dejo „Riču ,Raču”


Dejotāji svētku laikā izdzēra neskaitāmas ūdens pudeles...


... bet saules karstums tomēr atņēma spēkus...


...mediķi palīdzēja tos atgūt.

Svētku koordinatore Alojas novadā Ineta Laizāne

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________