ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Liepale

11.06.2010.
Biedrība Alojas Seniori sumina 2. ceturkšņa jubilārus

16. jūnijā biedrība Alojas Seniori bija sapulcējušies Alojas dienas centrā, lai suminātu biedrus, kuri savas dzimšanas dienas atzīmē gada otrajā ceturksnī!

Pasākums sākās ar valdes priekšsēdētāja Raimonda Ziedoņa Ģīmja uzrunu visiem klātesošajiem. Sakot paldies vecākiem par to, ka ir dota iespēja mums dzīvot šajā pasaulē, tika sveikti 2. ceturkšņa jubilāri: Ausma Roļskija, Ināra Kuksenkova, Benita Dreimane, Dzidra Bondare, Laima Graumane, Janīna Liniņa, Rita Irmeja, Inta Garanča, Ilmārs Gailis, Helga Drozda, Mārīte Martinsone, Elmārs Muķielis.

Paldies pasākuma organizatoriem – Skaidrītei Jenčai, Elmāram Muķielim un Mārītei Martinsonei.

Pasākuma laikā biedrības biedriem bija unikāla iespēja noklausīties E. Muķieļa stāstījumu par ekskursiju uz Indiju, kā arī aplūkot tik unikālus materiālus kā diapozitīvus par ceļojumu.

Fotoreportāžu sagatavoja
Liene Čečiņa

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________