ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas Mūzikas un mākslas skola -> Vasaras prakse

04.06.2010.
Vasaras prakse Ozolmuižā

Par tradīciju kļuvis katru gadu Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem vasaras plenēru pavadīt ārpus Alojas, citā vidē un apstākļos. Mācību gadā uzkrāto pieredzi pilnveidot radošos darbos un realizēt praksē brīvā dabā. Tā ir interesanta un aizraujoša dzīve ārpus ģimenes, savu draugu un klasesbiedru vidū.

Šogad, no 2.līdz 4.jūnijam strādājām Alojas novada Ozolmuižā - vietā, kas pedagogiem un audzēkņiem bija patīkams pārsteigums. Mūs sagaidīja sakopta vide, jaukas telpas, sena arhitektūra un labi cilvēki.

Lielu paldies sakām bērnu sociālā centra „Zīles” direktorei Dacei Lapšānei un kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu, saimniecītēm par nesavtīgajām rūpēm un garšīgo torti, domes izpilddirektoram G.Karlsonam par ideju iepazīt Ozolmuižu, autobusa šoferiem un vecākiem, kas nodrošināja prakses saimniecisko pusi.

Vasaras plenēru vadīja mākslas skolas pedagogi Inese Mētriņa, Inatra Vaļicka, Inta Šneidere, Irēna Graviņa un Imants Klīdzējs. Tradicionāli darba uzdevumi bija jāveic zīmēšanā un gleznošanā. Lielu pacietību un piepūli prasīja darbi floristikā un tekstilā. Mums pievienojās arī Ozolmuižas bērni, kuri rudenī domā uzsākt mācības mūsu skolā. Tā bija laba pieredze gan viņiem, gan mums.

Pēc labi padarīta darba sekoja atpūta – peldēšana, bumbu spēles, makšķerēšanas un spiningošanas turnīri, nakts spēles un jaunas iepazīšanās.

Prakses noslēgums bija audzēkņu darbu izstāde ar krāsainiem, spilgtiem un jaunatklātiem iespaidiem par Ozolmuižu - muižas ēku, dīķīti pie skolas, ezeru ar laipām, ūdenstorni un veco strādnieku vagoniņu, ko iepazinām un iemīļojām šeit pavadītajās dienās.

Pateicību un ļoti labu vērtējumu praksē saņēma 1.klases audzēkne Kitija Amanda Viļumsone, 3.klases audzēkne Annija Leina Skuja un 4.klases audzēknes Monta Čukure, Anastasija Beļakova un Ginta Možvillo.

Laila Ulmane
Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktore


Ozolmuižas skolas ēku glezno Viesturs, Raivis, Sanija, Dana, Estere, Annija, Kristiāna (3.klase).


Skolotāja Inese vada 4.klases meiteņu Anastasijas, Gintas, Lindas darbu.


Esteres Kārkleles (3.klase)  zīmējums "Ozolmuiža".


Tā Ozolmuižu tekstilā ieraudzīja Gusts Roļskijs (2.klase).


Anastasija Beļakova ( 4.klase) "Skola Ozolos".

Ineses Mētriņas foto

Ozolmuiža Imanta Klīdzēja bildēs

Atpūtas brīži, peldēšana un makšķerēšana:Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________