ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Mūzikas un mākslas skola

31.05.2010.
Alojas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums un mācību gada noslēguma pasākums

2010.g. 31.maija vakarā Alojas kultūras namā


2009./2010.m.g. izlaiduma absolventi.


Madara Golubova atskaņo  F.Mendelsona Dziesmu bez vārdiem.


Ramonas Dūrenas priekšnesumā dzirdējām Līvas Lāces t.dz. apdari "Dziedat meitas manu dziesmu" un Madaras Kaires Japānas skices ar mākslas skolas audzēkņu Van Goga darbu reprodukciju projekcijām.


Diānas Miezītes solo Spiričuela atskaņojumā.
Sveic domes priekšsēdētāja Dace Vilne.


Apsveikums vecākiem - R.Pauls, J.Peters "Tēvs, māmiņa" - kora izpildījumā, skolotāja Anita Āriņa.


R.Dūrenas kompozīcija - veltījums mammai "Putni" - autores izpildījumā.


Absolventi sveic skolotājus.


Skolotāja Inese Mētriņa izsniedz apliecības Laurai Ozoliņai un Elvitai Amandai Celmiņai.


Apliecību Maijai Minalto izsniedz Imants Klīdzējs.
Apliecības Baibai Mauriņai, Jānim Laurim Miķelsonam un Dāvim Teterim izsniedz skolotāja Irēna Graviņa.
Apliecību Madarai Golubovai izsniedz skolotāja Daina Grīnberga.


Apliecību Ramonai Dūrenai izsniedz skolotāja Dace Cerbule.


Sveic skolotājs Andrejs Sņeško.


Apliecību Diānai Miezītei izsniedza skolotājs Jānis Ansons.


Absolventus sveic:
Lana Vītola un skolotājs Andrejs Sņeško;


ģitāristu ansamblis - Edgars Roļskijs, Mārtiņš Elsiņš un skolotājs Aleksandrs Jasjukevičs;


koris un skolotāja Anita Āriņa;


direktore Laila Ulmane;


pūšamo instrumentu ansamblis un skolotājs Jānis Ansons.


Vecāku vārdā paldies teic Inga Miķelsone un Normunds Minalto.


Fotografēšanās brīdis.


Mūzikas skolas audzēkņi saņem liecības


...


Absolventi.


Absolventi kopā ar skolotājiem.


Absolventi kopā ar vecākiem.Foto - Imants Klīdzējs

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________