ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas pilsētas bibliotēka -> Austrālija

31.05.2010.
Tālais, zaļais kontinents – Austrālija

Pasaules mazākais kontinents, kas atrodas zemeslodes pretējā pusē no Latvijas ar laika starpību 9 stundas, aborigēnu kultūra, tradīcijas, savdabība, leģendas, Sidnejas operas nams, Lielais Barjerrifs, Uluru sarkanā klints kā tuksneša dārgakmens, ķenguri, koalas, emu, eikalipti, tik trauslā augu un dzīvnieku valsts, tik vienreizīga ar savu dabas šarmu un neredzētu brīnumu pilna, tik tuksnešaina un trakulīgi skaista.

Tas ir kontinents, kurā vēlētos pabūt ikviens...

Katru darba dienu Alojas pilsētas bibliotēkas lasītavu apmeklē 40 datorlietotāji, t.sk., 36 bērni līdz 18 gadu vecumam. Atbalstot UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas akciju Pasaule t@vā bibliotēkā, nolēmām, ka radošo pasākumu ciklu par Austrāliju, pirmkārt, veltīsim konkrētai bibliotēkas mērķgrupai – datorlietotājiem bērniem, lai papildus izklaidei pie datora, bērni iegūtu vērtīgu un mācību procesā nepieciešamu informāciju, kas noteikti paplašinās viņu redzesloku un zināšanu līmeni.

Arī uz bibliotēkas datoriem redzami fona attēli ar skaistākajiem Austrālijas floras un faunas pārstāvjiem.

29. aprīlī bibliotēkā tika atklāta pirmā izstāde no cikla „Tālais, zaļais kontinents – Austrālija”. Foto attēlu izstāde deva ieskatu Austrālijas simbolos – Austrālijas karogs, ģerbonis, Sidnejas operas halle, spilgtie aborigēnu pārstāvji, spilgtākie floras un faunas pārstāvji, pārsteidzošākie dabas skati, attīstītās industriālās dzīves momenti.

Galvenajā no izstādes sadaļām ir apkopotas bibliotēkas krājumā esošās grāmatas, kuras sarakstījuši austrāliešu rakstnieki, austrāliešu pasakas, dažādu autoru ceļojumu grāmatas par Austrāliju, plaša uzziņu literatūra par Austrāliju, kā arī bērnu grāmatas, kuru galvenais varonis ir ķengurs.

Izstādi papildināja paštaisīta Austrālijas karte – mozaīka. Šo karti varēja salikt ikviens bibliotēkas apmeklētājs, kas gaidīja savu kārtu pie datora, tādējādi laiku pavadīt saliekot šo mozaīku.

Bibliotēku rotāja arī augi, kas nedaudz varētu līdzināties Austrālijas augiem, piemēram, Austrālijas gumijkoks, palma, kaktuss.

Cikla radošie pasākumi:

1. 10.-14. maijs – literatūras izstāde ar materiāliem par Austrālijas pamatiedzīvotājiem – aborigēniem, viņu kultūru „Aborigēni un kukaburras. Un...kas vēl?”

Visas 3 cikla izstādes papildināja neklātienes konkursi. Kopumā atbildes bija jāsniedz uz 53 jautājumiem saistītiem ar Austrālijas simboliem, ģeogrāfiju, dabu, iedzīvotājiem, viņu kultūru un tradīcijām.

2. 17.-21. maijs – literatūras izstāde ar materiāliem par Austrālijas spilgtākajiem floras un faunas pārstāvjiem „Eikalipti un emu. Un...kas vēl?”

3. 24.-28. maijs – literatūras izstāde un iepazīšanās ar Austrālijas tradīcijām, vairāk pievēršoties Lieldienu, Jāņu un Ziemassvētku tradīcijām Austrālijā

„ Lieldienas rudenī, Jāņi ziemas vidū, Ziemassvētki jūlijā”

4. 27. maijā bibliotēkā noritēja radošs pasākums 1.klasei

„Austrālijā viss ir otrādi kā Latvijā”

Pasākumā piedalījās 13 pirmklasnieki un viņu skolotāja Līga. Vispirms pirmklasnieki kopīgi ar skolotāju pastāstīja kā pirmklasniekiem klājies pirmajā mācību gadā, kādi notikumi no skolas dzīves spilgtāk ir palikuši atmiņā.

Bērni bija nopietni sagatavojušies mūsu kopīgai sarunai par Austrāliju, jo katrs bija jau kaut ko nedaudz uzzinājis par šo kontinentu un attēlojis to savā zīmējumā.


Kristiāna zīmējums


Santas zīmējums

Bērni kopīgi ar skolotāju jau klasē bija izlasījuši austrāliešu pasaku „Burvju stabule” un pēc savām izjūtām šo pasaku arī attēlojuši katrs savā zīmējumā.


Krista zīmējums


Dignas zīmējums

Austrālijas izzināšanu uzsākām ar kopīgu kontinenta atrašanu uz pasaules globusa.

Vispirms pirmklasnieki ieinteresēti aplūkoja gan attēlus, gan grāmatu izstādi par Austrāliju.

Sarunu turpinājumā katrs pirmklasnieks un arī skolotāja saņēma pa vairākām nelielām lapiņām, kuros minēti kādi fakti par Austrāliju, kas ir atšķirīgi nekā Latvijā.

Plašāk par Austrāliju pastāstīja un uz pirmklasnieku jautājumiem atbildēja bibliotēkas vadītāja.

Kad likās, ka viss jau par Austrāliju ir uzzināts un sarunas gāja uz beigām, pienāca brīdis, kad pirmklasniekiem savas domas un sajūtas par Austrāliju atkal bija jāuzliek uz papīra. Zīmēšana noritēja ļoti aizrautīgi.

Bērni ar saviem zīmējumiem mēģināja izveidot Austrālijas eikalipta koku, jo papīra forma un krāsa bija kā eikalipta koka lapa.


Emīla lapa


Montas lapa


Viktorijas lapa


Santas lapa

Pasākuma noslēgumā kopīgi izlasījām austrāliešu pasaku „Kā radās saule” un tad sekoja arī fotografēšanās pie mūsu iedomātā zīmējumu eikalipta koka.

Akcijas noslēgumā no apkopotajiem materiāliem tiks izveidots krāsains materiālu

albums par Austrālijas kontinentu, kas glabāsies bibliotēkas krājumā kā vērtīgs uzziņu materiāls.

Neliels pārsteiguma moments gan pirmklasniekiem un viņu skolotājai, gan 3 čaklākajiem un veiksmīgākajiem cikla neklātienes konkursu dalībniekiem sekos

11. jūnijā, kad pasākumā „Vispasaules latviešu klaidoņu saiets” Alojā ieradīsies pasaules, t.sk., arī Austrālijas apceļotāji.

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde
Foto - Kristīne Liepiņa, Līga Kokina

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________