ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Liepale

26.05.2010.
„Liepale” piepilda sapni

26. maijā biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale”” rīkoja pasākumu, lai nosvinētu sena sapņa piepildīšanu.

Sirsnīgā gaisotnē tika atklāta austuve, kurā tagad atrodas četras stelles. Darba telpas tapšana varēja notikt pateicoties dalībai projektā „Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM”.

Ideja par aušanas atmodināšanu Alojā pastāvēja jau ilgu laiku, jo agrāk tā bija svarīga un nozīmīga aktivitāte pilsētā. Laikam ejot, profesionālo audēju kļuva arvien mazāk un mazāk, kas draudēja ar šī aroda izzušanu, līdz pagājušajā gadā radās iespēja seno tradīciju atjaunināšanai. Kā viens no lielākajiem palīgiem bija biedrība „Sieviešu tiesību institūts”, kas piedāvāja sadarbību projektā „No kūniņas līdz taurenim”. Tika izveidota darba grupa 24 cilvēku sastāvā ar aušanas skolotāju, Alojas Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēju, staicelieti Irēnu Graviņu.

Nodarbības sākās īstajā laikā, jo valstī valdošās ekonomiskās situācijas dēļ daudzi iedzīvotāji bija ieslīguši negācijās. Tieši aušana deva un atjaunoja cerību un spēku dzīvot. Tādēļ austuves atklāšana ir kā simbols drosmei nepadoties un paļāvībai.

Pasākums ilga pāris stundu, slaidu prezentācijā fotogrāfijās tika rādīts, kā rastas stelles, kā norisinājās nodarbības un kā tapa pirmie darbi uz stellēm. Pasākuma laikā liepalietes pateicās saviem atbalstītājiem, ziedotājiem un draugiem. Audējas paldies teica Alojas novada domei, Sieviešu tiesību institūta vadītājai Lailai Balgai un Sabiedrības integrācijas fondam, kā arī steļļu ziedotājiem: Arnoldam Gaugeram, Ārijai Tipsei, Dainim Kreišmanim, Jurijam Zelčam un Alojas kultūras namam. Pateicība tika izteikta arī citiem palīgiem, apsveikumus saņēma biedrība „Alojas seniori” un Alojas Dienas centrs.


Īpašs paldies - biedrības vadītājai Gunai Krūmiņai (attēlā pirmā no labās) ...


... un skolotājai Irēnai Graviņai (attēlā centrā), bez kuru atbalsta un neatlaidības sapnis nebūtu piepildījies.

Austuves atklāšanas pasākums fotogrāfijās >>>

Biedrības „Alojas radošais klubs „Liepale”” praktikante
Arta Aderniece


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________