ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Kārlim Baumanim 175

22.05.2010.
Himnas goda diena Viļķenē

2010.gada 22.maijā Viļķenes pagastā notika Baumaņu Kārļa 175. dzimšanas dienai veltīti koru svētki, kuros piedalījās Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale”.


Alojieši Viļķenē ieradās paši pirmie - jau agri no rīta.


Viļķenes kultūras namā gatavojāmies Andra Riekstiņa un Daces Balodes dziesmas „Ave Maria” izpildījumam Limbažu koru apriņķa koru koncertā Katrīnas ev.lut. baznīcā. Dziesmu dziedājām kopā ar kopā ar A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas jaukto kori.


Dziedātājus pārsteidza krāšņā Limbažu TLM studijas "Dzilna" darinātā tautas tērpu un tekstīliju izstāde Viļķenes kultūras namā.


Piemiņas brīdī pie Baumaņu Kārļa pieminekļa dzimtajos "Indriķos" piedalījās Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Latvijas Kultūras ministrs Ints Dālderis, Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Didzis Zemmers.
Ale pēc piemiņas brīža kopā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru


Svētku gājienā...


... un koncertā „Latviski lai atskan dziesmas”

Jauktā kora „Ale” dziedātāji pateicas diriģentam Aivaram Tomiņam, kormeistarei Lainei Liepiņai par darbu sagatavojot svētku repertuāru un autobusa vadītājam Modrim Dūrenam.

Mirkļi no svētkiem internetā:
http://www.youtube.com/user/presidentlv#p/a/u/0/LIbgDZ2rvVEReportāžu sagatavoja Ineta Laizāne
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________