ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Nūjošanas pārgājiens

09.05.2010.
Izskanējis Mātes dienai veltītais koncerts Alojas baznīcā

Vēlos pateikt lielu paldies visiem, kuri organizēja un piedalījās Mātes dienai veltītajā koncertā Alojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 9.maijā. Mātes dienai veltītais koncerts mūsu baznīcā notika pirmo reizi. Šis koncerts pārsteidza ne tikai ar skaistām melodijām, bet arī ar to, ka tajā piedalījās dažādu ģimeņu māsas.


Ar brīnišķīgām dziesmām uzstājās māsas Liepiņas – Laine, Liene un Lelde, ...


... kā arī māsas Ozolas – Vēsma un Antra.

Koncertā uzstājās arī māsas Lelde un Baiba,


kā arī Alojas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Asniņi” un ...


... koklētājas no Limbažiem.

Paldies arī koncertmeistarēm Marutai Gaugerei un ...


... Anitai Āriņai.

Īpašs paldies Kristīnei Liepiņai, kas atsaucās draudzes priekšniecei koncerta organizēšanā un vadīšanā. Paldies biedrības “Alojas radošais klubs “Liepale”” floristēm, kas rūpējās par baznīcas dekorēšanu. 

Ļoti ceru, ka šim koncertam sekos vēl daudzi līdzīgi koncerti!

Dievs, dziedāt vēli tā kā putni dzied. Par to, kas dzimst un rodas tavā dvašā.

Ar sirdi atvērtu liec ļaudīs iet un atrast viņos to, kā pietrūkst pašā.

Ar nastu līdzi spēkam vēli augt, un saskaņu tiem dodi dziesmās manās.

Ļauj laikā sazarot, pār laiku plaukt, un lai mans ceļš ir laika virzīšanās.

Šo gadusimtu laipni uzlūko un savu tautu laika negantībā.

Kas jaudā vēl, tam spēkus pavairo, ņem nogurušos savā aizgādībā.

Lai drosme tiem, ko vājus dēvēt mēdz,

Lai brāļi piepatur, kas grīļīgs pašā,

Lai atkal derību ar ļaudīm slēdz un atdzimšana nonāk tavā dvašā.

Dievs, dziedāt vēli tā kā putni dzied par to, kas dzimst un rodas tavā dvašā.

Ar sirdi atvērtu liec ļaudīs iet un atrast viņos to, kā pietrūkst pašā.

Draudzes vārdā -Valija Sārmane
Gunas Krūmiņas foto

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________