ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Koncerts Ar dziesmu par Latviju

04.05.2010.
Ar dziesmu par Latviju

4. maijā ar pašdarbnieku kolektīvu veidotiem skaistiem koncertiem „Ar dziesmu par Latviju” Alojas novadā tika atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadiena. Koncerti notika visās 4 pārvaldēs – Staicelē, Alojā, Ozolmuižā un Vilzēnos.

Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, uzrunājot svētku dalībniekus, vispirms teica vislielāko paldies novada kolektīviem no Alojas, Staiceles, Vizlēniem, Ozolmuižas un Puikules, kas šajā dienā priecēja skatītājus un klausītājus.

Viņa pauda domu: „Katrs no mums no neatkarības gaida ko citu – vieni gaida, ka mums viss nāks tā pēkšņi gatavs no nekā, un ātri vien varēsim sasniegt līmeni, kāds ir tajās valstīs, kas gadiem dzīvojušas pārticībā un nav bijušas zem ilgstošā sloga, kad viss tika diktēts no augšas - ko drīkstam darīt, domāt, kā drīkstam dzīvot. Turpretim citi saprot, ka neatkarība prasa no mums ļoti daudz – rosīgu prātu, spēju pieņemt lēmumus un izjust lepnumu par savu valsti.”

Visās 4 novada vietās koncertēja:
Vilzēnu tautas nama ritma grupa „Ra-di-ri-di-rī”, vadītājs Dzintars Vīksna;

Puikules tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Kolorīts”, vadītāja Inguna Rijniece;Vilzēnu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Heihera”, vadītāja Maruta Gaugere;
Alojas Ausekļa vidusskolas deju kolektīvs „Avotiņš”, vadītāja Sarmīte Mangulsone;


Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolis”, vadītāja Maija Drozda.

Staicelē koncertu kuplināja šādi pašdarbnieku kolektīvi:


Staiceles LIIC „Krustpunkti” popgrupa „Do-re-mi”, vadītāja Inta Jurka;
Deju grupa „Vecmāmiņu aerobika”, vadītāja Ārija Bakmane;
Staiceles kultūras nama vokālais ansamblis „Dziesmu draugi”, vadītāja Dzidra Roce.Laikā, kad ļoti taupām katru latu, Staiceles kultūras nama vadītājs Dainārs meklēja starp skatītājiem pasākuma vadītāju. Viņam paveicās - divas runīgas dāmas Gaisma un Skaidrīte (Inga Neimane no Alojas (Alojas kultūras nama svētku režisore) un Inga Neimane no Staiceles) piekrita piedāvājumam, jo scenārijs jau bija gatavs, atlika vien pieteikt programmu.Sākumā gan viena no viņām jutās nedroši, bet pasākuma laikā abas pārrunāja notikumus Latvijas un savā dzīvē, pieskārās pat politikai...

Ozolmuižā koncertu kuplināja šādi pašdarbnieku kolektīvi:

Ozolmuižas pirmskolas bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Kristīne Freimane;
Ozolmuižas pamatskolas skolēnu deju kolektīvs „Riču – raču”, vadītāja Sarmīte Freimane;
Puikules tautas nama deju kolektīvs „Dālderis”, vadītāja Sarmīte Freimane.

Vilzēnos koncertu kuplināja:

Vilzēnu tautas nama bērnu dramatiskais kolektīvs, vadītāja Madara Lopenova;
Vilzēnu tautas nama dramatiskais kolektīvs, vadītāja Anita Vītola;
Vilzēnu senioru dāmu deju kopa „Liepas”, vadītāja Liana Ozoliņa.

Koncertu sērija noslēdzās plkst. 18.00 Alojā pie kultūras nama, tur papildus piedalījās šādi pašdarbnieku kolektīvi:

Alojas kultūras nama pirmskolas bērnu vokālais ansamblis „Asniņi”, vadītāja Maruta Gaugere;
Alojas kultūras nama pirmskolas bērnu deju kolektīvs „Dzīpariņš”, vadītāja Lāsma Volksone;
Alojas kultūras nama skolēnu deju kolektīvs „Resgalīši”, vadītāja Maija Drozda;
Alojas kultūras nama skolēnu deju kolektīvs „Resgaļi”, vadītāja Maija Drozda;
Alojas kultūras nama senioru dāmu deju kolektīvs „Rasa”, vadītāja Liana Ozoliņa;
Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale”, vadītājs Aivars Tomiņš.Fotomirkļi no koncerta noslēguma Staicelē, kad pēc domes priekšsēdētājas Daces Vilnes uzrunas, visi klātesošie vienojās kopīgā dziesmā „Pūt, vējiņi!”.

Sagatavoja Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________