ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Bērniņš ienāk pasaulē

01.05.2010.
Bērniņš ienāk pasaulē

Bērniņš ienācis pasaulē -
Maza zvaigznīte piedzimusi.

Stāv Laima pie mazuļa šūpuļa
Un rokā tur lemjamo likteni,
Vēl baltu kā bērza tāss.

Stāv Laima pie mazuļa šūpuļa
Un to neviens nezinām mēs,
Cik daudz prieka, cik bēdu sudraba
Tā viņa gājumā sēs.

Stāv Laima pie mazuļa šūpuļa
Un savu svētību dod.Alojas novadā laika posmā no 2009. gada decembra beigām līdz 2010. gada aprīļa vidum piedzimuši 17 bērniņi. 1.maijā laba vēlējumus un ceļamaizi viņiem dāvāja Alojas novada dome – sveicot jaundzimušo ģimenes svinīgā un mīlestības pilnā pasākumā.


Vispirms mazo bērniņu vecākus uzrunāja Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Lāčauniece: „Šodien Alojas novadā ir īpaša diena, kad mēs sakām paldies jums, ka esat šo skaisto, brīnišķīgo bērnu vecāki, ka esat nākuši – cits no Zemgales, cits no Latgales, cits no Vidzemes vai Kurzemes un satikušies savā ģimenē - te, Alojas novadā, ka jums ir uzdrīkstēšanās un mīlestība.”


Pasākuma dalībniekus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne: „17 mazie brīnumi, viņu vecāki, vecvecāki, lielie brāļi un māsas, un visi tie cilvēki, kas stāv mazajiem brīnumiem blakus - šodien ir jūsu pirmā lielā sabiedrībā iziešanas diena.

Man ir aizkustinoši skatīties, cik saudzīgi jūs turat rokās savu mazo bērniņu! Gribas vēlēt, lai to pašu mīlestību, rūpes, gādību un sirsnību, ko jūtat pašreiz pret savu bērniņu, jūs jūtat līdz tam brīdim, kamēr viņu izaudzināsiet lielu. Lai tas plecs, kas jums ir līdzās šobrīd, ir līdzās arī turpmāk. Lai jūsu ģimene ir stipra un izturīga visās grūtībās un rūpēs, kas nāks priekšā, lai bērniņu mīlat arī tad, kad viņš nedarīs gluži tā kā jūs gribētu, lai valda sapratne un mīlestība. Rūpes, ko esat uzņēmušies par šo bērniņu, jums ir tikko sākušās.

Šodien mūsu novads sveic 17 jaunpienākušos novada iedzīvotājus, kas izaugs lieli, priecāsies un ceram, ka kuplinās Alojas novadu ilgstoši. Ja līdz šim tādi svētki bija tikai Alojā, tad tagad – visā novadā. Šodien Alojas novada dome dos jums līdzi mazu ceļamaizi, kas gan nebūs tika liela, lai bērniņu audzinātu lielu, bet lai tā ir kā mazs simbols, ka mēs priecājamies par katru mazo dzīvībiņu, kas ienāk šajā pasaulē.”

Alojas novada domes sveicienu saņēma:


Tīnas Karolīnas Brīvnieces māmiņa Linda;


Patrīcijas Straubergas māmiņa Sandra;


Ineta Mazure kopā ar māmiņu Sandru un brāli Ralfu;


Patrīcijas Volkovas māmiņa Ivanda un tētis Mārcis;


Mariusa Lučina māmiņa Signe un tētis Mārcis;


Megija Sīmane kopā ar māmiņu Maiju;


Anete Dene kopā ar māmiņu Daci un māsu Amandu;


Gabriela Čebotara kopā ar māmiņu Evitu un tēti Viorelu;


Samanta Džūlija Dubra kopā ar māmiņu Sintiju un brāli Jāni;


Endija Daniela Treiliņa kopā ar māmiņu Sintiju;


Anna Krista Alsberga kopā ar māmiņu Līgu un tēti Jāni;


Zigmārs Anševics kopā ar māmiņu Dzirkstīti un tēti Jāni;


Alise Ungure kopā ar māmiņu Jagnu;


Kārlis Puidītis kopā ar māmiņu Vēsmu, tēti Jāni, brāli Edgaru un māsu Beatrisi;


Elīza Alda Šļaukstiņa kopā ar māmiņu Marutu un tēti Aldi.

Pasākumā klāt nebija Henrijs Bergs un Markuss Ģīmis.

Katrs bērniņš nācis pasaulē kādā no Alojas novada pilsētām vai pagastiem, tādēļ viņus sveikt bija ieradušies pārvalžu vadītāji.


Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš patiesi aizkustināts pauda prieku par mazajiem brīnumiņiem, kas uzplaukuši šajā aukstajā, sniegiem bagātajā, bet skaistajā ziemā. Viņš teica, ka pagastā ir liels prieks par katru jaundzimušo, ka pagastā saprot, cik daudz rūpju ir vecākiem, lai izaudzinātu bērniņu, tāpēc līdzi bija atvedis sertificētu auklīti Maiju (Puikules tautas nama vadītāja Maija Martinova), kura vecākiem piedāvāja savus pakalpojumus - varu pasniegt mūzikas, deju nodarbības, mācīt valodas – franču, spāņu, itāļu un vēl kādu...

Maija vēlēja: „Mīliet un sargājiet savu mazo dvēselīti, jo viņš kā zieds ienācis jūsu dzīvē, kurš jākopj un jāaudzina, bet kurš attīstās pēc saviem likumiem un noteikumiem. Un arī tad, kad trijos naktī viņš atvērs actiņas un pēkšņi gribēs ar jums parunāties, vai gribēs, lai jūs padziedat, nekā nevar darīt, jo īsti draugi pulkstenī neskatās ... Lai jums spēks un izturība, esiet visi laimīgi!”


Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš visiem pasākuma dalībniekiem vēlēja saglabāt atmiņā šo skaisto mirkli, bet sev līdzi bija paņēmis spriganu meiteni - Pepiju (Sanija Veresa no Urgas). Pepija uzrunāja mazos: „Sveiki, sveiki mazo bērniņ, šodien Tev tik daudz tās informācijas, viss tik sarežģīti... Kad paaugsies, sāksies potes, likumi un noteikumi, traks var palikt. Kamēr esi maziņš, ja gribi, vari raudāt, ja gribi, vari neraudāt, bet kad vēl mazliet paaugsies, tad gan kļūs jautri - tu sāksi daudz blēņoties un iegūsi daudz draugus. Vilzēnos mēs visi esam draudzīgi, dauzīgi un nebēdnīgi, tāpēc audz ātrāk, mēs tevi gaidīsim pulciņā!”

Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme vēlot ģimenēm izturību, pacietību, mīlestību un veiksmi, ceļamaizei deva Imanta Ziedoņa vārdus:

Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt -
Un, redzi, ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida?

Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt -
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida,
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē nemētā kā skaidu.

Dziedi, māmiņ, aijā žūžū,
Visu mūžu tavs es būšu -
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs.


Alojas pilsētas pārvaldes vadītājs un pašvaldības izpilddirektors Gundars Karlsons, kopā ar prieku par iespēju sveikt jaundzimušo ģimenes, pauda domu, ka galvenās vērtības, ko var dot tikai vecāki ģimenē, lai bērns justos laimīgs, ir drošības sajūta, spēja pasargāt, saprast un mīlēt.

Šodien mazie bērniņi pavisam drīz augs lielāki un lielāki, sāksies viņu gaitas bērnudārzā un skolā, tāpēc sveicēju vidū Alojas izglītības iestāžu vadītāji.


Alojas pirmskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītāja Maija Šembele dāvināja katram skaistu saulainu taurenīti, aicināja bērnus pēc laiciņa pievienoties bērnudārza kolektīvam, solīja kolektīva atbalstu vecākiem, ja bērnu audzināšanā radīsies jautājumi.


Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Bite: „Šodien nāku pie jums ar tukšām rokām, bet man ir pilna sirds prieka par to, ka mēs augam, man ir pilna sirds cerību, par to, ka tad, kad meitenēm mati būs tādi, ka tajos var siesiet baltos pušķus, un puikas piekritīs, ka viņiem velk pusgarās zeķes ar bumbuļiem un sprauž pie krekla tauriņu, jūs būsiet gatavi nākt uz skolu. Tad jūs saņemsiet pirmās dāvanas, ko dod skola - tā ir gudrība, tās ir labās atzīmes. Jūs tēti un mammas jau savu pirmo desmitnieku esat nopelnījuši, tērējiet to prātīgi.”


„Kas var būt pasaulē skaistāks par mūziku, par to, ka jūsu bērni iemācīsies radīt mūziku un zīmēt saulīti? Te varēs palīdzēt Alojas MMS,” - teica Inese Lāčauniece un aicināja Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktori Lailu Ulmani.

Laila Ulmane vispirms palielīja mazuļus: „Jūsu bērni ir ideāli, lai mācītos skolā, jo ir pagājusi viena kārtīga mācību stunda, un viņi ir brīnišķīgi uzvedušies.”


Viņa ir kopā ar skolas audzēkni Ramonu, kura atskaņoja brīnišķīgu latviešu tautasdziesmu, ko sirsnīgi pieklusuši noklausījās visi klātesošie.


Pēc tam katrai ģimenei suvenīrs - mākslas nodaļas audzēkņu sveiciens un aicinājums nākotnē sadarboties.


Visi bērni draiskojās, bet tie lielie dusmojas...

Ar skanīgām, jautrām un mīļām dziesmām pasākumu kuplināja Alojas kultūras nama pirmskolas bērnu vokālais ansamblis „Asniņi”, vadītāja Maruta Gaugere.


Dzeju skandēja Ineta Laizāne un Andis Šternfelds.

Virs galvas mūžīgs piena ceļš
Un mūžīgs ceļš zem kājām
Tas ved uz zemi laimīgo
Un izrādās uz mājām.

Reportāžu sagatavoja Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________