ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Mūzikas un mākslas skola

30.04.2010.
Aloja piedalās!!!

30.aprīlī Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolas tikās Valsts konkursā, kas ir gada izvērtējuma un noslēguma pasākums valsts kultūrizglītībā. Šogad konkurss notika kā mākslas forums, ar nosaukumu „Nedekorē - komunicē!” un mērķi veicināt laikmetīgās mākslas izpratni izglītībā. Tas notika Rīgā, J. Rozentāla mākslas vidusskolā, piedaloties 80 audzēkņiem un 140 skolotājiem no 60 mākslas skolām. Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Monta Čukure un Valters Rauls Roļskijs, un skolotājas Inese Mētriņa un Irēna Graviņa ar prieku piedalījās šajā pasākumā.

Audzēkņiem bija jāveic interesants uzdevums - jāveido telpiski konceptuāls objekts „Komunicē”. Tas tika veikts strādājot komandā ar Ludzas jaunajiem māksliniekiem, komunikāciju starp diviem cilvēkiem attēlojot kā melnbaltu tuneli, pamatojot cilvēku saskarsmē „baltas” un „melnas” domas. Darbs tika godalgots piešķirot nomināciju „Noslēpumainais”.

Semināra programma skolotājiem piedāvāja noklausīties lekciju par laikmetīgo mākslu, tās rašanos un pazīmēm. Jāsaka, ka Alojas MMS rīkotā akcija „Es par kultūru” pagājušajā rudenī arī bija viena no laikmetīgās mākslas izpausmēm.

Bijām gandarīti par šajā dienā gūto vērtīgo pieredzi un jaunām idejām turpmākajam darbam.


Skolas līdzpaņemtā "pieredze" ekspozīcijai.

Katrai skolai bija jāsagatavo divas planšetes par akcijām, kurās audzēkņi piedalījušies. Alojas MMS rādīja 3 akcijas.

„Es par kultūru”, kurā skolas audzēkņi aicināja novada iedzīvotājus iekrāsot kopējā gleznā katram savu līniju kultūras atbalstam.

„Ausekļa dzeja”, kad jaunrades dziesmu konkursam bērnu koriem Alojā „Kas mēs bijā, būsim, esam”, pamatojoties uz Ausekļa patriotisko dzeju, bērni gleznoja lielus darbus, ar kuriem tika rotāta telpa.

Kopā ar limbažniekiem akcija – „Dāvana”, kuru es vēlētos saņemt, bet kas nav pērkama veikalā, dāvana no sirds. Akcijā tika apgleznotas dažāda izmēra kastes un dāvanu maisiņi – kāds gleznoja kafijas tasīti, kāds plaukstu ar zemenēm, kāds ābeļziedus, kāds balonus... Apgleznotās kastes tika dāvinātas Limbažu bērnudārzam.
98

Audzēkņu komanda pie sava radītā darba.


Melnbalts tunelis, vienā pusē cilvēciņš ar pilnu galvu, otrā - ar tukšu, iekšā saburzīts papīrs, jo sarunas ir tādas, ka ne vienmēr mēs dzirdam, ko otrs saka, ka ir cilvēki, kas palaiž visu garām, un ir tādi, kas visu uztver, ir labas sarunas un sliktas sarunas.

Kad darbs bija izveidots, vajadzēja projicēt tā ēnu uz sienas un nozīmēt, pēc tam iegleznot ar tušu.


Audzēkņu darbi foruma akcijai "Prieka bumbiņas", kas tika rīkota starp dalībniekiem gaidot mākslinieku un ekspertu vērtējumu.

Konkursam uzdevumu bija veidojuši mākslas akadēmijas studenti, salīdzinājumā ar citiem gadiem, šoreiz dalībnieki varēja radoši izpausties. Apbalvoja visas grupas, katrai piešķirot kādu nomināciju.


Atzinība Montai Čukurei.


Atzinība Valteram Roļskijam.

Alojas MMS skolotāja Inese Mētriņa
Irēnas Graviņas
foto

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________