ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Mūzikas un mākslas skola

29.04.2010.
Gaujienas Vītola fonda prezentācija Alojas Mūzikas un mākslas skolā

Prezentācijā par Jāzepu Vītolu klausījāmies par ievērojamo latviešu komponistu, kurš bija ne tikai pazīstams sabiedriskais darbinieks, bet liels savā vienkāršībā ar izsmalcinātu humora izjūtu.


Jāzepa Vītola prototips Jānis Krišjānis citēja komponista teikto par sievu Anniju, par Gaujienas skaisto dabu, par darbu Latvijas konservatorijā.


Mūzika, fotogrāfijas, stāstījums.


Uzvedumā piedalījās Alojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Daina Grīnberga, atskaņojot J.Vītola Sūpļa dziesmu. Flautu duets - Lana Vītola un Megija Rudzīte izpildīja divas latviešu tautas dziesmas J.Vītola apdarē - Saulīt, vēlu un Ozolīti, zemzarīti.


Pa vidu studentes jaundarbu atrādīšana un J.Vītola humoristiskās atbildes uz studentes neskaidrajiem jautājumiem...

Kad students rāda savu uzrakstīto sonāti, J.Vītols saka: „Bet kāpēc tad tā? Esmu, teiksim, ieradies pie Jums ciemā: Jūs it kā piedāvājat man krēslu, bet tikko gribu sēsties, to raujat nost. Pēc brīža Jūs atkārtojat to pašu un vairākas reizes! Klausieties - esmu vecs vīrs! Lūdzu, dodiet taču man reiz toņkārtu, kur varētu kaut drusciņ atsēsties!”

Studenti spēlēja Dace Pāsa, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja, kura ir vizuālās mākslas konkursa par J.Vītola mūziku idejas autore. Pie skaņu pults par muzikālo noformējumu gādāja Ilze Dāve, Gaujienas MMS direktore. Jāzeps Vītols – Jānis Krišjānis, Gaujienas muzeja direktors.

Uzvedumu gaujienieši spēlējuši apmēram 20 reizes, gan Gaujienas viesiem, gan „Vītolēniem”, pabijuši Alūksnē, Babītē, Mārupē, J.Vītola Mūzikas akadēmijā Rīgā, Valmierā un tagad arī Alojā.

Laila Ulmane, Alojas MMS direktore
Foto - Andrejs Sņeško

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________