ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Lielā talka

24.04.2010.
Lielajā Talkā Alojas novadā

Alojā

24. aprīļa rītā Alojā autoostas laukumā pulcējās vairāki desmiti talcinieku – gan bērni, gan pieaugušie.

Sagaidījuši jaukto kori „Ale”, kuri šajā dienā devās uz apriņķa koru skati Limbažos,


noklausījušies skanīgu dziesmu „Krauklīt’s sēž ozolā” un vēlējuši veiksmi koristiem,


kopā ar novada domes priekšsēdētāju Daci Vilni, alojieši nolēma, ka šodien iecerētos darbus (pamatā lapu grābšana) paveiks citā, sausākā laikā.

Alojas Mūzikas un mākslas skolā


Informē skolas direktore Laila Ulmane: „Lielās talkas ietvaros Alojas Mūzikas un mākslas skola piedalījās kultūras talkā, Latvijas Mākslas skolu zīmējumu konkursā „Tīras krāsas, tīra Latvija”. Zīmējumi ir nosūtīti uz Rīgu. Mājas lapā www.talkas.lv paredzēta balsošana, lai noteiktu skatītāju simpātiju. Darbu izstāde būs apskatāma svētkos, 4.maijā no plkst.12.00 – 17.00 Rīgā, Esplanādē. Apbalvošana notiks plkst. 12.30 uz kuru visi tiek mīļi aicināti.

Esam par tīrāku, zaļāku un skaistāku Aloju mūsu Latvijā!


Kaut laika apstākļi bija mainīgi, lija un pat sniga, plānotos darbus Lielās talkas dienā paveicām.


Šī gada skolas absolventi dāvāja un iestādīja 85 eglītes skolas dārza teritorijā, kas tagad veido glītu nožogojumu. Paldies visiem, kas piedalījās! Īpašs paldies Graviņu ģimenei par padomu un palīdzību šī darba veikšanā!”


Pēc padarītā darba talcinieki sasildījās dzerot karstu zāļu tēju.

Ungurpilī

Ungurpilī ezera krastu sakopšanā strādāja biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” biedri kopā ar savām ģimenēm un z.s. „Tēraudiņi” – savāca atkritumus, kritušos kokus.


Šajā dienā atraktīvi tika nokrāsota arī Ungurpils autobusa pieturas nojume un savākti atkritumi gar šosejas malu līdz Kaķīšiem.

Staicelē

24. aprīļa rītā pie TIC pulcējās pamatā pieaugušie, lai, neskatoties uz laika apstākļiem, īstenotu daļu no iecerētajiem sakopšanas darbiem.

Mednieku kolektīva „Mežgravas” 10 aktīvisti sakopa šautuvēm Pūcēs un Karogos pieguļošās mežu teritorijas, savācot tur izmestos atkritumus. Modris Lilenblats atzīmēja, ka šautuves teritorija ir samērā tīra, taču mežā atkritumu daudzums nemazinās, lai gan tie tiek vākti jau trešo gadu pēc kārtas - diemžēl pat nākošajā dienā pēc talkas mežā bija izmesti jau daži atkritumu maisiņi...


Izmesto atkritumu vākšana notika gar ceļa Staicele – Vīķi malām.


No Staiceles puses nāca pamatā pārvaldes darbinieki,


no Vīķu puses – vietējie iedzīvotāji.


Talciniekiem darba bija pietiekami, lielākie guvumi - televizori un virtuves skapītis.


Nepatīkamu pārsteigumu sagādāja divas smagās mašīnas ar baļķu kravu, kas, garām braucot, nesamazināja ātrumu un nošķieda talciniekus ar dubļiem no galvas līda kājām. Citi autovadītāji prata piebremzēt.


Šī komanda īpaši vēlējās uzteikt pašu jaunāko talcinieci Esteri – gan par čaklo darbu visā 5 km garajā ceļa posmā, gan par izturību skarbajos laika apstākļos.


Krūmu izzāģēšana un citi sakopšanas darbi notika pie autobusu pieturas Vīķos.


Staiceles pilsētas pārvaldes vadītāja Ausma Plūme bija gandarīta par vietējo cilvēku atsaucību.


Trīs cilvēki sakopa piemiņas vietu 1949.gadā represētajiem Nākotnes ielā.

Divi talcinieki vāca atkritumus Staiceles šķūnīšu teritorijā.

12 cilvēki vāca atkritumus gar Puršēnu ceļa malām.

Staiceles vidusskolas kolektīvs strādāja 22.aprīlī, skolēni vāca atkritumus ap skolu, pilsētas centrā un gar šoseju malām.

Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš kopā ar VJFC „Staicele” direktoru Egonu Brantu paveica vairākus svarīgus darbus – atveda smiltis smilšu kastē bērnudārza bērniem,


abām grupām dāvināja futbola bumbas un vārtus, lai veicinātu aktīvas nodarbības ārā,


kā arī pilsētas centrā uzstādīja Staiceles vidusskolas reklāmu.

Lauku sieviešu klubiņa „Saulgriezes” dāmas savu iecerēto darbu arī padarīja dažas dienas ātrāk – savāca atkritumus atpūtas vietas „Ķekari” apkārtnē.


Savukārt „Vecmāmiņu aerobikas” dāmas vairākas dienas strādāja futbola laukuma un Staiceles Mūzikas un mākslas skolas apkārtnes sakopšanā, kur pievienojās arī skolas audzēkņi.

Makšķernieku biedrības „Ūdensroze” aktīvisti izstaigāja Salacas malas pilsētas teritorijā un tur savāca atkritumus.

Braslavas pagastā

Braslavas pagastā talcinieki strādāja Braslavas parkā.


Slapjā laika dēļ lapas grābt nevarēja, tādēļ tika vākti zari un atkritumi.


Deputāts Broņislavs Lapkovskis pārrunāja ar domes priekšsēdētāju Daci Vilni parka kopšanas jautājumus.


B.Lapkovskis par parku zina ļoti daudz stāstīt, viņš rāda, ka zvaigznes Braslavas pagasta ģerbonī nav izvēlētas nejauši, ka tās pirms tam jau bijušas barona simbolikā.


Urgas pansionāta darbinieki un daļa iemītnieku bija vienīgie, kas šajā dienā grāba lapas, sakot, ka pie viņiem līst vismazāk. Viņi vāca arī atkritumus gar šosejas malām.

Brīvzemnieku pagastā

Puikulē talkas dienā Maija Martinova kopā ar diviem palīgiem strādāja Puikules tautas nama apkārtnes sakopšanā. 23. aprīlī Puikules teritorijā atkritumus vāca Puikules pamatskolas skolēni.

Ozolmuižā talkā piedalījās 32 talcinieki - skolēni, skolas darbinieki, bijušie absolventi un Ozolmuižas iedzīvotāji.


Viņi strādāja Ozolmuižas pamatskolas apkārtnē, pie BSAC „Zīles” ābeļdārza teritorijā, pie sporta kompleksa un darbnīcām. Daudzi strādāja jau iepriekšējās dienās.

Ceļmalas tīrīja arī Buivā un Puikules stacijā. Brīvzemnieku pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sakopa mājām pieguļošās teritorijas.

Alojas novada domes priekšsēdētaja Dace Vilne tikās ar talciniekiem Alojā, Braslavas parkā, Urgas pansionātā un Vīķos. D.Vilne saka ļoti lielu PALDIES visiem talciniekiem par atsaucību un izturību 24. aprīļa aukstajā, lietainajā, pat sniegpārslām bagātajā priekšpusdienā, PALDIES par kopīgi paveiktajiem darbiem novada teritorijas sakopšanā.

Talkas organizatori atzīmēja, ka šobrīd pašvaldībās lielu darbu novada teritorijas sakopšanā paveic 100 - latu programmā strādājošie, ka sakopšanas darbi turpināsies arī pēc talkas, taču pārdomu vērts ir fakts, ka izmētāto atkritumu daudzums nemazinās... Kā uzrunāt cilvēku apziņu, lai talkā nevajadzētu gar ceļmalām vākt plastmasas pudeles, maisiņus un dažādus citus sadzīves atkritumus, bet kopīgos spēkus un enerģiju veltīt kādas vietas labiekārtošanai, jaunu koku stādīšanai vai puķu dobju ierīkošanai.

Informāciju apkopoja Ieva Drone
Foto – Ieva Drone, Māra Meinarda, Indra Jaunzeme,
Inese Timermane, no Alojas MMS arhīva

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________