ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Plaukst manā dārzā pirmā puķe

10.04.2010.
Pavasarīga sadziedāšanās Alojā

2010.gada 10.aprīlī Alojā pēc Alojas kultūras nama jauktā kora Ale diriģenta Aivara Tomiņa aicinājuma draudzības koncertā „Plaukst manā dārzā pirmā puķe” tikās kori.


Pirmie Alojā ieradās vistālākie ciemiņi no Igaunijas. Alojieši viesus sagaidīja pie piemiņas akmens izcilajiem alojiešiem.


Alojas kora diriģents Aivars Tomiņš silti sveica igauņu sieviešu kora Lahti diriģenti Mall Turk.


Igauņu dziedātājas pēc pusdienām kafejnīcā Marta apmeklēja Alojas Dienas centru, kur iepazinās ar biedrības Liepale darbību. Par alojiešu aktivitātēm stāstīja Inese Lāčauniece.


Aelita Šķepaste demonstrēja kā top krāsainie grīdas celiņi jaunākajā Liepales projektā.


Liepales audējas ir strādājušas čakli un darbu jau pietiek izstādei.


Aušanā iesaistīs arī igauņu sieviešu biedrību, tāpēc viņas dāvanā saņēma stelles.


Steļļu izjaukšana bija jautra atrakcija.


Liepales vadītāja Guna Krūmiņa dāvanā saņēma pavasarīgi krāšņus apavus. Pie līdzīgiem tika arī Aivars Tomiņš.


Viešņas izmantoja piedāvāto iespēju dziedāt Alojas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā un tikties ar mācītāju Ati Bambānu.


Skats uz Aloju no baznīcas torņa.


Interesi izraisīja Aijas Paukšēnas stāstījums, tēju un ievārījumu degustācija. Viesiem garšoja Alojas produkts - SIA „Santīms” cepumi ar A.Paukšēnas ievārījumu pildījumu. Igauņu delegācija pirms koncerta apmeklēja arī pilsētas bibliotēku, Mūzikas un mākslas skolu un jauno sporta zāli.


Dzied sieviešu koris Lahti. Diriģente atklāja, ka korī dzied vai visas ciema sievietes.


Dzied Krimuldas vīru koris Vecie draugi, diriģents Aivars Buņķis.


Dzied Alojas kultūras nama jauktais koris Ale, diriģents Aivars Tomiņš, kormeistare Laine Liepiņa.


Dzied Limbažu kultūras nama vīru koris Ziedonis, diriģents Ēriks Derums, kormeistars Aivars Tomiņš.


Dzied Valmieras kultūras centra sieviešu koris Jumara, diriģente Inga Zirne, vokālā pedagoģe - Laima Krumholce, koncertmeistare - Inese Reinfelde.


Uzstājas Krimuldas un Limbažu apvienotais bērnu simfoniskais orķestris Aivara Buņķa vadībā.


Koncerta noslēgumā publika ar ovācijām uzņēma vīru un orķestra izpildītos operu korus.

Paldies visiem, kas gādāja, lai igauņu delegācija un citi kori Alojā justos labi: Aivaram Tomiņam un kora Ale dziedātājiem par finansiālo atbalstu, Irai Rudzītei par ziedotajiem ziedu stādiem, kafejnīcas Marta darbiniekiem un Andai Graudiņai, biedrībai Liepale un Gunai Krūmiņai, Inesei Lāčauniecei, Alojas ev.-lut. draudzes mācītājam Atim Bambānam, Aijai Paukšēnai, Sarmītei Frīdenfeldei, Maijai Bašenai, Ainai Krūmiņai, Marijai Erdmanei, Edgaram Plotniekam, Gintai Ģērmnei, Lienei Čečiņai, Gintai Ottersonei, Liesmai Rudzinskai un Jānim Kalniņam par atsaucību.

Foto - L.Čečiņa, G.Krūmiņa, I.Laizāne
Reportāžu sagatavoja I.Laizāne

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________