ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas Ausekļa vidusskola

26.03.2010.
Spicie triki Alojā

Klāt gaidītais pavasaris! No rītiem skolas parks pārvēršas savdabīgā kora skatē - vītero strazdi un sīļi, bet starplaikos skan bērnu čalas. Visi ir noilgojušies pēc saules siltajiem stariem. Biezie mēteļi, cepures un šalles gulst skapju visdziļākajos plauktos, un pienācis krāsaino gumijas zābaku laiks. Skolā skolēni sarosās, drīz taču brīvlaiks! Citam tas pienācis ar labi padarīta darba sajūtu, citam vēl jācenšas savas zināšanas padziļināt individuāli kopā ar skolotāju.

26.martā, dienu pirms brīvlaika, skolā pulcējās skolēni uz ikgadējo skolas pasākumu „Spicie triki”, ko rīko metodisko komisiju vadītāji. Pasākums katru gadu kļūst interesantāks un daudzveidīgāks. Arī skolotājiem liels prieks par skolēnu paveikto, par viņu zināšanām, ko viņi parāda konkrētajā mācību priekšmetā.


1.klases skolēni ar lielu atbildības sajūtu mācījās savu „spico triku” dabaszinībās - nosaukt 30 suņu šķirnes.


Viņi nemaz nenojauta, ka pasākumu apmeklēs 14 ciemiņi – dažādu suņu šķirņu saimnieki ar saviem mīluļiem.


Suņukus bērni ne tikai prata nosaukt, bet varēja arī paglaudīt un samīļot.

Paldies Alojas pilsētas iedzīvotājiem, bērnu vecākiem, kas atsaucoties skolotājas Maijas Bašenas uzaicinājumam, uz skolu atveda savus četrkājainos mīluļus - sunīšus. Paldies Andrim un Aldai Bērziņiem, Ingaram Dalkam, Rihardam un Sigitai Muķeļiem, Ingai Melbārdei, Daigai Daugulei, Ivetai Rudzītei, Marikai Bašenai, Vitai Vildiņai, Inai un Vilim Duduriem, Laurim Ķēniņam, Diānai un Jakovam Kivulāniem, kas spēja sniegt tik daudz pozitīvu emociju.


Andris Bērziņš īsi iepazīstināja skolēnus ar dokumentiem, kas ir nepieciešami suņiem un pastāstīja par godalgām, kuras ieguvuši viņa draugi.

Lai spico triku varētu izpildīt, veselu nedēļu ir nopietni jāmācas un jāpadziļina savas zināšanas kādā no mācību priekšmetiem. Bija klases, kurās skolēni visi mācījās triku, bija tādas, kurās tika izveidota komanda jau pašā sākumā, bet tikai viens no komandas izlozēja un atbildēja triku.

1.klasē veiksmīgi ar uzdevumu tika galā Alans Bernhards,


2.klasē triku matemātikā veica Keita Možvillo, ko eksperte Līga Kokina atzīmēja kā izdevušos.


Ļoti labas zināšanas vizuālajā mākslā parādīja 3.klases skolniece Amanda Saulāja, kas 1 minūtē un 21 sekundē spēja atpazīt un nosaukt 18 bērnu grāmatu ilustratorus, māksliniekus.


Patiesu prieku trešklasnieki sagādāja skolotājai Inatrai Vaļickai.


Savukārt skolotāja Aija Kalnmača bija gandarīta par 4. klases skolnieces Nikolas Beļakovas zināšanām sportā, atpazīstot olimpisko spēļu piktogrammas un simbolus.


5.klases skolnieka Edgara Bailīša mēles mežģis angļu valodā neatstāja nevienu vienaldzīgo skatītāju rindās, un skolotājas Zintas Ādamsones uzslava un 10 balles angļu valodā būs vislielākā balva.


6.klases skolēns Rūdis Bīviņš pārliecinoši pierādīja skolotājai Smaidītei Rudzītei, ka viņa zināšanas krievu valodā ir izcilas.


8.a klases skolēnam Klāvam Ozolam šis pasākums bija pirmoreiz un vizuālās mākslas uzdevums, salikt puzli laikā, nesagādāja zēnam grūtības, jo skolotājas Ineses Mētriņas uzmundrinājuma vārdi un īkšķa turēšana, domāju, palīdzēja tikt pie pelnītas uzvaras.


Varonīgi turējās 8.b klases skolēns Jānis Zariņš, veicot triku mūzikā, ko kopā ar komandas biedriem un skolotāju Anitu Roļskiju arī pabeidza.


9.klases skolniece Ilze Apsīte, mācoties triku literatūrā, kurā pēc exslibra bija jāatpazīst autors, jānosauc 3 attēlotie darbi un jāpasaka īsa informācija par autoru, noteikti ir gandarīta par paveikto, un skolotājas Ilonas Vītolas uzslava rosinās meiteni tikai vēl un vēl vairāk lasīt un iegūt zināšanas literatūrā.


Skolotāja Līga Moderniece 10.klases skolēniem bija sagatavojusi triku par izcilām un nozīmīgām personām vēsturē. Krista Ottersone visiem pārliecinoši parādīja, ka viņas zināšanas vēsturē arī ir izcilas.


Savukārt 11.klases skolniece Betija Bondare, vēl nezinot, ka viņai būs jārāda „triks”, teicās, ka ir stiprs uztraukums, tomēr, izvelkot laimīgo lozi, ģeometriskās figūras vienā mirklī tika saliktas ar rezerves handikapu, par ko priecājās matemātikas skolotāja Sarmīte Mangulsone.


Ārpus konkurences par 10 ballēm fizikā cīnījās 12.klases skolēns Viktors Romans, kas spīdoši nodemonstrēja savas zināšanas atpazīstot formulas. Domāju, ka skolotājs Pauls Apsītis var būt gandarīts, jo Viktors ir sagatavojies fizikas eksāmenam un noteikti parādīs labas zināšanas.


9. klases komanda ar literatūras skolotāju Ilonu Vītolu.

Katrs labi padarīts darbs tika arī pienācīgi uzteikts. Lielu paldies sakām pasākuma „Spicie triki” ilggadējam atbalstītājam - uzņēmējam Valdim Možvillo. Paldies sakām arī uzņēmējam Mārim Miezītim un Inetai Miezītei, kas ne tikai atbalstīja šo pasākumu, bet nesavtīgi atbalsta skolu, iegādājoties kancelejas preces.


Skolēni balvās saņēma gan pateicības rakstus, gan saldās un naudas balvas. Pie tam katrs uzvarētājs saņem vērtējumu 10 balles mācību priekšmetā, kurā veica pareizi „spico triku”.


Liels paldies jāsaka skolas metodisko komisiju vadītājiem - Sarmītei Mangulsonei, Ilonai Vītolai, Daigai Streļķei, tāpat visiem skolotājiem, kas piedalījās šajā pasākumā, jo bez viņiem tas nav iedomājams.

Inatra Vaļicka
Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________