ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> 25.marts Alojā

25.03.2010.
Komunistiskā terora upuru piemiņas diena Alojā

     „Šodien dīvains nemiers dabā,
     Vēju šalkās tālas ilgas kvēl.”

1949. gada 25. martā vairāk kā 160 alojiešu, viņu vidū mazi bērni, skolēni un sirmgalvji tika vardarbīgi aizvesti svešumā.


2010. gada 25. martā Alojas iedzīvotāji pulcējās Alojas evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā pie piemiņas akmens, lai pieminētu komunistiskā genocīda upurus. Daži no piemiņas brīža dalībniekiem paši piedzīvojuši smago dzīvi izsūtījumā.


Dzeju lasīja Inga Neimane


Trompetes solo izpildīja Jānis Ansons


Alojiešus uzrunāja novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne. Viņa īpaši aicināja skolēnus attiekties nopietni pret tautas vēstures smagākajiem notikumiem.


Alojas luteriskās draudzes mācītājs Atis Bambāns runāja par to, cik liela nozīme latviešu spējai izdzīvot svešumā bija ticībai.


Svecīti iededza biedrības „Alojas seniori” vadītājs Raimonds Ziedonis Ģīmis.


Piemiņas brīdī piedalījās arī Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni.

     „Mūsu sirdīs liesmo viena doma:
     Latvju tautai mūžam nebūs zust!”

Lūcija Sāgameža-Nāgele

Pēc piemiņas brīža represētie alojieši mājīgajā draudzes namā klausījās Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncertu un dalījās atmiņās pie tējas tases.

Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________