ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Kad pacelt Latvijas valsts karogu

24.02.2010.
Izmaiņas Latvijas valsts karoga pacelšanas dienās

Ar 2009. gada 17. novembri spēku zaudēja likums par Latvijas valsts karogu.

Ar 2009. gada 18. novembri spēkā stājas Latvijas valsts karoga likums. Reizē ar to mainās atsevišķas karogu pacelšanas dienas, ko nosaka Latvijas valsts karoga likuma 8.pants: „Latvijas valsts karoga lietošana Lietuvas valsts atjaunošanas dienā un Igaunijas Republikas neatkarības dienā
(1) Lietuvas valsts atjaunošanas dienā — 16.februārī — līdzās Latvijas valsts karogam Rīgas pils Svētā gara tornī, pie Saeimas galvenās ēkas un Ministru kabineta ēkas novieto Lietuvas nacionālo karogu.
(2) Igaunijas Republikas neatkarības dienā — 24.februārī — līdzās Latvijas valsts karogam Rīgas pils Svētā gara tornī, pie Saeimas galvenās ēkas un Ministru kabineta ēkas novieto Igaunijas karogu.”

Pārējās dienās paliek spēkā iepriekšējie noteikumi, ko nosaka Latvijas valsts karoga likuma 7.pants: „Latvijas valsts karoga lietošana svētku, atceres un atzīmējamās dienās

(1) Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto
1.maijā, 4.maijā, 11.novembrī un 18.novembrī.

(2) Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto
25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.

(3) Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos.

(4) Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.”

Latvijas valsts karoga likumu internetā var izlasīt: http://www.likumi.lv/doc.php?id=200642

Ar 2010. gada 3. martu stājas spēkā izmaiņas administratīvajā atbildībā par valsts simbolikas lietošanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pants „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana” nosaka: „Par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu —
izsaka brīdinājumu.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.
”

Jānis Kalniņš
Alojas pašvaldības policijas inspektors


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________