ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Bērnudārzs Auseklītis

16.02.2010.
Meteņos „Auseklītī” gaida pavasara saulīti

16. februārī pie mums „Auseklītī” ieskandināja Meteņi. Tie ir ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas godi starp Ziemassvētkiem un Lieldienām.

Šajā dienā vēl varam iet budēļos un priecāties, jo pavadām bargo ziemu un gaidām silto pavasara saulīti. Kopīgi dziedot un ejot rotaļās, izjutām ziemas bargos vējus un jau nedaudz jutām siltos saules pieskārienus.

Šogad Meteņos bija jumts uz jumtiem, tad sniegs uz jumtiem būs arī Lieldienās, bet vasarā būs daudz, daudz sēņu un ogu.

Meteņdienā daudz jālēkā, to mēs protam ļoti labi. Arī kurmīšus dzinām uz mežu, lai tie neizrakņā mūsu dārzus.

Mēs esam čakli mīklu minētāji, un arī Meteņos kopīgi varējām atminēt daudzas mīklas.

Meteņdienā pie mums notika dažādas veiklības sacensības –


ripinājām lielas bumbas, lai augtu apaļi, lieli kāposti, ...


... karotē nesām bumbiņu, lai būtu laba ābolu raža, ...


... vilkām virvi, kas simbolizē ziemas cīņu ar pavasari.

Metenītim ir jāiet prom, jo nāks Lieldieniņa ar raibām oliņām.

Skolotāja Inguna Krūmiņa
Foto - Anita Savicka

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________