ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas bibliotēka

12.02.2010.
Bērnu žūrija 2009 noslēguma pasākums

Piektdien 12. februārī jau plkst.9 no rīta pilsētas bibliotēkā pulcējās lasīšanas eksperti, kas savu eksperta darbu bija godam paveikuši līdz galam - izlasot 5 savai vecuma grupai domātās grāmatas, gan arī aizpildot anketu, tādējādi dodot savu vērtējumu gan par autoru, gan grāmatu mākslinieku veikumu.

Lasīšanas programmu 2009. gada vasarā uzsāka 45 eksperti, līdz finiša taisnei nokļuva 38 eksperti. Prieks, ka mazais pirmklasnieks Kristiāns Kārkliņš ir to skaitā, kas godam paveica savu eksperta darbu līdz galam.

Vislielākais prieks bija par 2. klasi, kuru skolas bibliotēkas bibliotekāre Aiva bija iesaistījusi ne vien kopīgā grāmatu lasīšanā, bet arī kopīgi atnāca uz bibliotēku, lai katrs no 20 ekspertiem aizpildītu elektronisko anketu.

Ziniet, rezultāti bija acīm redzami, visi otrklasnieki pasākuma laikā bija gatavi aktīvi diskutēt ne vien par savām izlasītajām grāmatām, bet mēģināja pat līdzēt rast atbildes uz 3.-4.klašu grupas ekspertiem domātajiem jautājumiem.

Noslēguma pasākums bibliotēkā izvērtās interesants un atraktīvs kopīgi diskutējot par izlasītajām grāmatām, mēģinot atcerēties, kurai grāmatai pieder aplūkojamā ilustrācija, atsaukt atmiņā ne tikai grāmatas nosaukumu, bet atcerēties arī tās autoru.

Secinājums no ekspertu puses, ka Alojas pilsētas bibliotēka noteikti drīkst pieteikties lasīšanas programmai Bērnu žūrija 2010, jo eksperti ir gatavi jaunam grāmatu lasīšanas un vērtēšanas darbam.Pasākumu bibliotekārēm palīdzēja vadīt žūrijas eksperts ar vislielāko stāžu (7 gadi) Māris Leinasars un skolas bibliotēkas bibliotekāre Aiva.

Reportāžu sagatavoja Sarmīte Frīdenfelde
Foto: Kristīne Liepiņa, Mairita Vītola


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________