ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas bibliotēka

05.02.2010.
Pirmklasnieki iepazīstas ar bibliotēku

Ir pagājis zināms laika sprīdis kopš mazie pirmklasnieki uzsāka savu ceļu uz zināšanu apguvi Alojas Ausekļa vidusskolā. Nu ir klāt tas mirklis, kad pirmklasnieks iemācījies burtiņus un var patstāvīgi atklāt grāmatu brīnišķīgo pasauli un burvību, pats galvenais - kļūt par pastāvīgu lasītāju pilsētas lielākajā grāmatu krātuvē - bibliotēkā.

5. februārī 13 mazie lasītpratēji - Krists Balodis, Emīls Bartkēvičs, Alans Bernhards, Digna Bitmane, Ģirts Cīrulis, Kristofers Dalka, Santa Ivanova, Kristiāns Kārkliņš, Viktorija Kozlovska, Edmunds Mitrauskis, Monta Pinkena, Jānis Pinkens un Artis Siliņš kopā ar savu skolotāju Līgu viesojās Alojas pilsētas bibliotēkā, iepazinās ar bibliotēku, noskaidrojot, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju, stāstīja un rādīja, ko paši ir iemācījušies šajā laika posmā.


Mazie pirmklasnieki aplūko ābeču izstādi.


Pirmklasnieki stāsta un rāda, ko apguvuši un sagatavojuši svētku reizei.


Bibliotēkas lasītavas apskate.


Pirmklasnieki iepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem abonementā.


Burtu meitiņas pavadībā tiek iepazīta visa bibliotēkas ēka: sākas ceļojums uz pagrabu un bibliotēkas 2. stāvu.


Bērni stāsta, ko ņems līdzi savam burtiņam uz burtu kuģīša.


Ceļam no spilveniem kuģa mastu, lai varētu doties tālākās zinībās.


Lasītpratēju kopīgais foto.

Pateicamies par sadarbību un atsaucību 1. klases audzinātājai Līgai Kokinai. Vēlam veiksmi turpmākajā darbā un mācībās!

Alojas pilsētas bibliotēkas kolektīvs
Foto: Līga Kokina, Kristīne Liepiņa, Laine Liepiņa
Reportāžu sagatavoja Burtu meitiņa Kristīne


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________