ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas pilsētai - 18

30.01.2010.
Alojas pilsētai -18

2010.gada 30.janvārī Alojas kultūras namā notika tradicionālais pilsētas jubilejai veltītais koncerts. Šogad, atbilstoši gadu skaitam, kopš Alojai piešķirts pilsētas gods, tā nosaukums bija „Man šodien 18 gadu”. Koncertā savu pilsētu dzimšanas dienā sveica Alojas pilsētas pašdarbības kolektīvi.


Pie kultūras nama ieejas koncerta apmeklētājus priecēja Alojas radošā kluba „Liepale” māksliniecisks sveiciens.


Koncerts bija stāsts par meitenes Alojas 18. dzimšanas dienu. Alojas lomā Laine Liepiņa, māte – Ineta Laizāne, tēvs –Ilmārs Eglītis, vecāmāte –Skaidrīte Jenča, vectēvs – Raimonds-Ziedonis Ģīmis.


Dzied Alojas kultūras nama pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis „Asniņi” (vadītāja Maruta Gaugere)


Dejo Alojas kultūras nama pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Dzīpariņš” (vadītāja Lāsma Volksone, koncertmeistare Maruta Gaugere)


Dzied Alojas Ausekļa vidusskolas 2.-3.klašu zēnu ansamblis (vadītāja Anita Roļskija)


Dzied Alojas Ausekļa vidusskolas 3.-4.klašu meiteņu ansamblis (vadītāja Anita Roļskija)


Dejo Alojas kultūras nama 5.-6.klašu deju kolektīvs „Resgaļi” (vadītāja Maija Drozda, koncertmeistare Anita Roļskija)


Dejo Alojas kultūras nama 3.-4.klašu deju kolektīvs „Resgalīši” (vadītāja Maija Drozda, koncertmeistare Maruta Gaugere)


Dejo Alojas Ausekļa vidusskolas 9.-12.klašu deju kolektīvs „Avotiņš” (vadītāja Sarmīte Mangulsone, koncertmeistare Maruta Gaugere)
Apsveicam jauniešus ar pirmo uzstāšanos koncertā !!!


Dejo Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolis” (vadītāja Maija Drozda, koncertmeistare Maruta Gaugere)


Dejo Alojas kultūras nama senioru deju kolektīvs „Rasa” (vadītāja Velta Cimmere, koncertmeistare Anita Roļskija)


Deju kolektīvs „Sānsolis” skatītājus pārsteidza ar tikko iestudēto aizrautīgo deju „Vecais Taizelis”. Solists Ingars Dalka.


Pilsētu jubilejā sveica Arī Alojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu instrumentālais ansamblis.


Kopā ar pedagogiem koncertā dziedāja arī skolas absolvente Signe Laizāne.


Dzied Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale” (diriģents Aivars Tomiņš, kormeistare Laine Liepiņa)


Koncerta noslēgumā alojiešus sveica Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne. Alojas pilsētas pārvaldnieks Gundars Karlsons nopūta svecītes jubilejas tortē un klātesošie iedomājās vēlēšanos, ko Alojā piepildīt 2010.gadā.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem par lielisko dāvanu - koncertu pilsētas 18.dzimšanas dienā!

Foto - Inese Mētriņa
Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________