ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas seniori

22.01.2010.
Pārdomu laiks – biedrība „Alojas Seniori” atskatās uz 2009. gadā paveikto

Ir sācies jaunais gads. Tas atnesis daudz smagu problēmu visiem. Taču caur šīm raizēm ejot, neaizmirsīsim, ka pats svarīgākais ir attiecības savā starpā. Mēs savējiem būsim vajadzīgi, lai kādas krīzes veltos pāri. Cilvēciskās attiecības ir augstākā vērtība, tās tad arī pacelsim pāri sadzīves un biznesa problēmām. Neatliksim savu sirsnību uz vēlāku laiku. Tāpat kā visos iepriekšējos gados, nevar un nevarēs iztikt bez sadarbības ar Alojas novada pensionāriem un tā iedzīvotājiem.

Turpinās pārmaiņu laiks, un mēs varam tikai cerēt, ka tas būs saudzīgs pret mums. Tas būs laiks, kas prasīs atteikšanos no visai daudz kā. Laiks, kad mācīsimies skatīties uz nākotni citādāk. Un mainīsimies arī mēs paši. Neatliksim savu sirsnību uz vēlāku laiku.

Šis ir laiks, lai apdomātu, kādu turpmāk vēlamies redzēt sava Alojas novada un savas dzīves vietas attīstību, lai izlemtu, kā turpmāk dzīvot. Cilvēkiem pašlaik trūkst stingra pamata zem kājām.

Bet tikmēr mēs varam izvērtēt darbus, kas jau paveikti, pārdomāt, kā turpināt iesākto un būt gataviem, ka nāksies par zināmām lietām arī pacīnīties.

Pensionāru biedrība „Alojas Seniori” ir reģistrēta Latvijas Republikas tieslietu Ministrijas Uzņēmumu reģistrā 2008. gada 13. maijā. Iepriekšējā gadā mēs jau atzīmējām pirmā gada jubileju pie kafijas galda biedrības telpās, par kurām mums noslēgts bezmaksas nomas līgums.

Kad biedrību „Alojas Seniori” reģistrējām, mēs bijām 22 biedri, jo savu darbību kā pensionāru padome sākām 2007. gada 28. martā, bet tagad esam jau 34 biedri. Būsim aktīvi un piedalīsimies pensionāru biedrības darbā!

Iepriekšējā gada beigās esam iesnieguši projekta pieteikumu programmai „Veselībai un dzīvotpriekam” Rīgā, Kopienu iniciatīvu fondā (KIF). Mūsu projekta pieteikuma nosaukums ir „Kustībā ir veselība”.

Aizvadītā gada 14. decembrī bija ieradušies eksperti no KIF, kuri tikās ar minētā projekta īstenotājiem un biedrības „Alojas Seniori” valdes locekļiem, kā arī iepazinās ar projektā minētajām telpām sporta hallē.

Sirsnīgs paldies Alojas novada domei par līdzfinansējumu un atbalstu minētam projektam. Pavisam nesen saņēmām ziņu, ka KIF padomes sēdē mūsu projekts guvis atbalstu.

Iepriekšējā gadā mūsu biedrība piedalījās projektu konkursā „Dators NVO darbam”, un uzvarējām minētajā konkursā. Dators jau ir mūsu īpašumā.

Pirms Alojas novada izveidošanas bija panākta vienošanās ar iepriekšējo pilsētas domi, ka pirms Ziemassvētkiem pensionāru biedrības darba grupu vadītāji kopā ar pašvaldības sociālā dienesta vadītāju ierodas pie pensionāriem, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu un vecāki, kā arī pie pensionāriem (invalīdiem) ar kustību traucējumiem, lai pasniegtu Ziemassvētku paciņas un apsveikuma kartiņas, uzklausītu viņus un nepieciešamības gadījumā risinātu jautājumu par palīdzības sniegšanu. Diemžēl, ņemot par pamatu Alojas novada budžeta iespējas, iepriekšējo gadu minētā tradīcija tika pārtraukta.

Tajā pašā laikā turpinās pensionāru apsveikšana dzīves jubilejās, kuri sasnieguši 90 gadu vecumu un vecāki. Mums kopā ar pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem ir ļoti patīkami tikties ar gados vecākiem pensionāriem viņu dzīves vietās, jo to viņi ir nopelnījuši.

Vēl arvien pastāv nopietns jautājums par dažādu sociālo pakalpojumu sniegšanu pensionāriem, jo īpaši vientuļiem pensionāriem, kuriem nav likumīgu apgādnieku.

Iepriekšējā gada augusta mēnesī pensionāru biedrības biedri tikās ar Alojas novada domes priekšsēdētāju Daci Vilni. Viņa īsumā pastāstīja situāciju pēc Alojas novada izveidošanas un tā perspektīvām, kā arī atbildēja uz mums interesējošiem jautājumiem.

Tāda pati tikšanās notika ar Alojas novada sociālā dienesta vadītāju Ingu Brenti– Miezi un darbinieci Vitu Vildiņu. Viņas uzklausīja mūsu ieteikumus turpmākai sadarbībai, kā arī atbildēja uz mūsu jautājumiem.

Ar bijušās Alojas pilsētas domes atbalstu tika organizēta pensionāru braukšana ar autobusu uz Valmieru un Limbažiem. Līdz ar Alojas novada izveidošanu mēs šo darbību pārtraucām.

Katru gadu 25. martā ir represēto iedzīvotāju piemiņas diena, un tā tiek atzīmēta ar piemiņas brīdi pie represēto pieminekļa. Pēc tam notiek represēto iedzīvotāju tikšanās Alojas kultūras namā pie kafijas galda, viņiem tiek veltīts neliels koncerts. Esmu pārliecināts, ka arī šogad notiks šāds pasākums.

Iepriekšējos gados pensionāru biedrība „Alojas Seniori” un pilsētas iedzīvotāji aktīvu dalību ņēma arī iedzīvotāju forumos, bet iepriekšējā gada rudenī atsaucība bija minimāla.

Aizvadītajā gadā esam noorganizējuši divas pensionāru talkas Alojas kapsētas sakopšanā. Talku dalībniekiem tika dota priekšroka piedalīties pirmajā tās vasaras ekskursijā. Arī šajā gadā organizēsim attiecīgas talkas. Alojas pilsētas centrā ir vairākas nesakoptas teritorijas, kuras aizaug ar krūmiem un zāli, bet pavasarī vecā kūla ir bīstama.

Ar pašvaldības un sociālā dienesta atbalstu aizvadītajā gadā esam noorganizējuši divas ekskursijas. Īpašu pateicību pelnījusi Dienas centra vadītāja Liene Čečiņa. Paldies viņai par sadarbību.

11. jūlijā braucām uz Rīgu, lai apmeklētu Saeimas namu un tiktos ar dažiem deputātiem. Mūs sagaidīja un iepazīstināja ar Saeimas telpām un to vēsturi. Piedalījāmies Saeimas sēdē. Apmeklējām arī atpūtas kompleksu LIDO, LU Botānisko dārzu un Rīgas Zooloģisko dārzu.

Bet augustā pabijām ekskursijā Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas pusē. Pēc ekskursijas dalībnieku domām – šī ir bijusi viena no labākajām ekskursijām.

Iepriekšējā gadā esam braukuši arī uz teātra izrādēm Valmierā.

Pieredzes apmaiņā šovasar augusta beigās bijām Ainažos. Tur mūs laipni sagaidīja pensionāru kluba „Atbalss” vadītāja Aija Šmite. Tāda atsaucība un tik sirsnīga uzņemšana no pensionāru puses mums bija zināms pārsteigums - paldies Aijai Šmitei!

Biedrība „Alojas Seniori” savu darbību plāno pa ceturkšņiem. Biedrības valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Valdes sēdes ir atklātas, kurās piedalās biedrības biedri.

Iepriekšējā gadā mūsu biedrības biedriem reizi ceturksnī bija jauks atpūtas pasākums – atzīmējam biedrības biedru jubilejas ar apsveikumiem un ziediem pie kafijas galda un attiecīgas mūzikas.

Jau trešo reizi esam sasaukuši Alojas pilsētas pensionāru kopsapulci Alojas kultūras namā. Pēdējā notika iepriekšējā gada 10. decembrī. Pensionāru kopsapulces ir labi apmeklētas. Uz kopsapulcēm tiek uzaicinātas atbildīgas amatpersonas, kuras informē par padarīto un atbild uz auditorijas jautājumiem.

Aizvadītajā gadā biedrības „Alojas Seniori” valde vienojās, ka 19. decembrī pie Ziemassvētku eglītes Alojas kultūras namā tiks organizēts pensionāru atpūtas vakars. Pasākuma sekmīgai noorganizēšanai tika izveidota atbildīgā darba grupa. Atpūtas vakaru vadīja Inga Neimane, kura iesaistīja vakara dalībniekus dažādās interesantās atrakcijās un sacensībās. Skaisti dziedāja māsas Vēsma un Antra Ozolas mūzikas pedagoga Aleksandra Jasjukeviča vadībā. Mūs priecēja arī deju kolektīvi „Resgaļi” un „Sānsolis”, kurus vada Maija Drozda. Par deju mūziku vakara gaitā rūpējās Aldis Mercs. To, ka mūsu vecākā paaudze paliek arvien aktīvāka, parādīja vakara dalībnieku aktivitāte.

Visu vakara dalībnieku vārdā un personīgi - sirsnīgs paldies vakara vadītājai Ingai Neimanei un visiem pašdarbības kolektīvu dalībniekiem. Paldies par atbalstu Alojas novada domei un kafejnīcai „Marta”.

Mums katrā ziņā ir cerības uz kaut ko labāku, un gribu Jums - visiem Alojas novada iedzīvotājiem novēlēt Jaunajā gadā – saticību ģimenē, čakli strādāt un rūpēties vienam par otru! Lai veiksmīgs Jaunais gads, kas nes veselību, saticību un cerību piepildīšanos!


15 biedrības "Alojas Seniori" dibinātāji 2008.g. maijā, kuriem laika gaitā pievienojies otrtik liels biedru skaits!

Biedrības „Alojas Seniori” valdes priekšsēdētājs
Raimonds Ziedonis Ģīmis


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________