ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.


Sākums
Noderīga info
IZGLĪTĪBA
Ausekļa vidusskola

Mūzikas un mākslas skola
PII Auseklītis

Sporta halle
BIBLIOTĒKAS
Alojas bibliotēka

Ungurpils bibliotēka
KULTŪRAS NAMI
Alojas kultūras nams
TŪRISMS
Karte

Maršruti
Apskates objekti
Naktsmītnes
Ēdināšana
FORUMS
Reportāžas
Alojas novada vēstis

Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


ALOJA -> Reportāžas -> 2. Alojas iedzīvotāju forums

10.02.2008.

„Ja grib... ir ko darīt!”

     Ar šādu saukli alojieši piedalījās II Alojas iedzīvotāju forumā, kas notika 2008.gada 10.februārī plkst. 11.00 Dienas centra telpās. Forumā piedalījās 30 alojiešu. Iedzīvotāju aptaujā tika saņemtas 60 aizpildītas anketas.
     Forumu organizēja biedrība „Alojas novada attīstība” ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta finansējumu programmā „Valsts dotācija interešu aizstāvības organizācijām”.


Foruma dalībniekus reģistrē biedrības „Alojas novada attīstība” goda biedre Rasma Līsmane.


Biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Možvillo uzrunā novēlēja foruma darbā neļauties liekām emocijām, bet strādāt konstruktīvi.


Kopā ar alojiešiem bija arī pilsētas domes priekšsēdētājs Aloizs Koļesņikovs.


Vides, ceļu un drošības jautājumu darba grupa.


Izglītības jautājumu darba grupa


Uzņēmējdarbības un komunālo pakalpojumu jautājumu darba grupa


Brīvā laika un jauniešu iespēju darba grupa


Pilsētas tēla, tūrisma un iedzīvotāju saiknes ar pašvaldību darba grupa un jaunākā foruma dalībniece Helēna Možvillo.


Kādi tad ir darba grupu ierosinājumi?

Vīru runas turpinājās arī kafijas pauzē...


Notiek balsošana par aktuālākajām problēmām alojiešu dzīvē.

     Forumā formulēto problēmu risinājumam nepieciešamos rīcības plānus apspriedīsim darba grupu sēdēs no 13.līdz 23.februārim (sekojiet reklāmai).
     Foruma noslēgums un rezultātu prezentēšana, apvienojumā ar ikgadējo iedzīvotāju sapulci – svētdien, 2008.gada 24.februārī plskt.11.00 Alojas kultūras nama zālē.
Rezultāti tiks publicēti pašvaldības izdevumā „ALE” un mājas lapā www.orient.lv/alojaReportāžu sagatavoja Ineta Laizāne,
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________