ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.


Sākums
Noderīga info
IZGLĪTĪBA
Ausekļa vidusskola

Mūzikas un mākslas skola
PII Auseklītis

Sporta halle
BIBLIOTĒKAS
Alojas bibliotēka

Ungurpils bibliotēka
KULTŪRAS NAMI
Alojas kultūras nams
TŪRISMS
Karte

Maršruti
Apskates objekti
Naktsmītnes
Ēdināšana
FORUMS
Reportāžas
Alojas novada vēstis

Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


ALOJA -> Reportāžas -> Alojas novada attīstība

28.10.2007.

2007.gada 28.oktobrī biedrība „Alojas novada attīstība” Brīvzemnieku mācību un veselības centrā organizēja Braslavas, Brīvzemnieku un Alojas nevalstisko organizāciju pieredzes apmaiņas semināru

Seminārs ir viena no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta atbalstītā projekta „Biedrības Alojas novada attīstība administratīvās kapacitātes stiprināšana” aktivitātēm. Alojiešu aicinājumam atsaucās 17 dalībnieki, kas pārstāvēja astoņas nevalstiskās organizācijas. Četrās stundās organizāciju pārstāvji stāstīja par savu pieredzi, apmainījās ar jaunāko informāciju par projektu aktivitātēm un pasākumiem.Semināra noslēgumā izveidoja darba grupu, kura, pamatojoties uz priekšlikumiem, sagatavos sadarbības stratēģiju turpmākajiem gadiem.


No kreisās: Juris Vladimirovs ( mednieku kolektīvs „Brīvzemnieki”),Jānis Velbergs, Ilga Kalniete, Sarmīte Vēvere (pensionāru klubs „Vecie ozoli”), Ilona Dārziņa (lauku sieviešu klubs „Naktsvijoles”)


Ideju un domu apmiņa notika draudzīgā gaisotnē un par daudzām lietām dalībniekiem bija vienots viedoklis.


No kreisās: Ineta Ādamsone (Braslabas „Piena klubiņš”),Ligita Jenča ( biedrība „Vilzene”, Skaidrīte Jenča (Alojas pensionāru padome), Māris Možvillo, Inga mauriņa-Kaļva (biedrība „Alojas novada attīstība”)


Lauku sieviešu kluba „Naktsvijoles” dalībnieces ( no kreisās) :Ziedīte Jirgensone,Maija Martinova un Hedviga Āboltiņa


Sarunas nepārtrūka arī atpūtas pauzē.Reportāžu sagatavoja I.Laizāne
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________Transports pa latviju un Eiropu! Uz Viļņas lidostu
Uz Kauņas lidostu
Transfēri
Ekskursijas pa Baltiju