ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA ->  Domes publiskie iepirkumi

Alojas novada dome - Publiskie iepirkumi


Publiskie iepirkumi

Paziņojumi par gaidāmajiem iepirkumiem

22.12.2011.
AND/2011/30/KPFI
Atklāts konkurss „Būvdarbi klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās” (līguma Nr.KPFI-7/19) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2011/30/KPFI.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 30.janvāra plkst. 10:00, piedāvājumu atvēršana 2012.gada 30.janvārī plkst.10.00, Alojas novada domē.
Nolikums (.docx 140kb) - Pielikumi Nr.4.1 (.rar 31.1Mb)
Būvdarbu apjomi:
Alojas Ausekļa vsk. vecā ēka (.xls 51kb)
Alojas Ausekļa vsk. jaunā ēka (.xls 53kb)
Staiceles vsk. (.xls 51kb)
Aloja, Jūras iela 38 (.xls 51b)
Vilzēnu bērnudārzs (.xls 53kb) 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________